Conferința Științifică Studențească „Dezvoltarea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”

La data de 12 mai 2021, a avut loc Conferința Științifică Studențească „Dezvoltarea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”, organizată anual de Departamentul Științe Socioumane, pentru a marca solemn Ziua Europei, zi dedicată Păcii și Unității Europene, Democrației și Statului de drept, Libertății și Egalității, Drepturilor Omului și Demnității Umane, Valorilor Comune și Toleranței.

La lucrările Conferinței au participat 12 studenți UTM-iști alături de călăuzele lor, profesorii, care au lansat împreună probleme de reflecție de o actualitate incontestabilă, de la perspectivele pragmatice ale dreptății ca ideal al oricărei societăți la perspectivele pieței IT ca domeniu de dezvoltare strategică a oricărei țări, de la concepția Freeland, politica green-auto europeană, Chișinău smart-green city la influențele artei Renașterii asupra culturii europene contemporane. De asemenea, au fost abordate, în cadrul unui dialog intelectual, valorile, simbolurile și politicile europene prin evidențierea bunelor practici demne de a fi preluate în calitate de soluții și strategii în depășirea provocărilor cu care se confruntă actualmente societatea noastră.