Conveier industrial la FCIM-UTM

Pe 23 iulie 2021, la Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Departamentul Ingineria Software și Automatică, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat conveierul industrial, achiziționat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) „Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor ciber-fizice”, cu suportul companiei Inther Software Development.

La eveniment a participat expertul internațional pentru cooperare și dezvoltare a companiilor mici și mijlocii, Elisabeth (Liesl) MUENCH, care a menționat importanța colaborării și cooperării companiilor cu universitățile pentru o dezvoltare durabilă și eficientă bazată pe cercetare, proiectare, implementare.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat că unul din pilonii strategici de dezvoltare a UTM este integrarea cu industria. Formarea unor specialiști competitivi pe piața muncii în domeniul ingineriei este imposibilă fără o colaborare cu mediul de afaceri, cu integrarea tehnologiilor din industrie în procesul de educație. Domeniul TIC presupune atât tehnologia informației, sisteme de comunicație, cât și automatică, robotică, informatică industrială etc., iar dezvoltarea acestor domenii contribuie la formarea unor specialiști calificați.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a venit cu un cuvânt de mulțumire în adresa companiei ISD pentru suportul oferit în achiziționarea și instalarea conveierului în incinta laboratorului de Ingineria sistemelor automate DISA. Astfel, în noul an de studii studenții de la programele „Automatică și informatică”, „Robotică și mecatronică” vor avea posibilitatea să-și dezvolte competențe practice prin realizarea unor proiecte reale pe un conveier industrial.

Șeful Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, a mulțumit companiei ISD pentru colaborarea de durată cu DISA și suportul oferit în formarea tinerelor generații de ingineri automatiști prin dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare continuă, seminarelor și atelierelor de lucru, ce țin de programarea PLC și automatizări industriale, dar și a diverselor concursuri studențești.

Directorul companiei ISD – Inther Software Development, Radu CORLĂTEANU, a subliniat importanța dezvoltării colaborării cu UTM, contribuind la procesul educațional în domeniul ingineriei prin asigurarea transferului de cunoștințe pentru formarea specialiștilor înalt calificați. În decurs de câteva săptămâni, echipa ISD, împreună cu studenții UTM, au instalat și ajustat cerințelor educaționale acest sistem. Respectiva versiune de conveier este una mai mică, în comparație cu cea industrială, însă are exact aceeași logică în spatele ei. Conveierul poate fi programat și configurat în vederea simulării diferitelor situații practice din industrie.