ECHIPAMENT PERFORMANT DE PESTE 1 MIL. DE LEI OFERIT UTM DE AMOXES

În cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al Universității Tehnice a Moldovei a fost achiziționat un lot de echipament de laborator pentru măsurarea și alimentarea mărimilor electrice, în valoare de peste 1 mil. de lei. Valoroasa achiziție se datorează selectării UTM ca partener în  proiectul NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, https://amoxes.unibs.it de către Universitatea din Brescia – Università degli Studi di Brescia. Câștigat prin concurs internațional, proiectul AMOXES este în consorțiu între Università degli Studi di Brescia, Italia, Australian National University, Camberra și Universitatea Tehnică a Moldovei, având un buget de peste un sfert de milion de euro.  UTM a fost invitată în acest consorțiu și a câștigat concursul în baza rezultatelor cercetărilor științifice sistematice, precum și a celor peste 177 publicații științifice cotate ISI, peste 8400 de citări în SCOPUS și a indicelui h=53 înregistrate de către prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN,  inclus în TOP 1% mondial Highly Cited Researchers de Web of Science, care este titular al Departamentului de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Este un proiect foarte important pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, care oferă burse generoase studenților ciclurilor 1, 2 și 3 din  cadrul UTM, dar și posibilitatea de a-și testa real cunoștințele acumulate prin cercetări științifice la joncțiunea dintre electronică, fizica corpului solid, chimie, inginerie biomedicală, tehnologii informaționale aplicate, microelectronică, nanotehnologii și nanosenzori. Proiectul AMOXES (https://amoxes.unibs.it/) este prevăzut pentru mai mulți ani (multi-year project), fiind finanțat cu suportul Programului NATO Știință pentru Pace și Securitate, în care participă 3 universități: Universitatea Tehnică a Moldovei, Università degli Studi di Brescia, Italia și Australian National University”, Australia.

Echipa proiectului din cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al UTM, în componența căruia intră lect. univ., drd. Nicolai ABABII, drd. Nicolae MAGARIU, drd. Alexandr SEREACOV și dr. Vasilii CREȚU, în frunte cu directorul Centrului, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, menționează că echipamentul procurat va ajuta în primul rând la îndeplinirea scopului de bază al proiectului – de a pregăti un nano-senzor conductometric electro-optic inovator pe baza structurilor și heterostructurilor MOX (Metal Oxid), dar și a obiectivelor specifice – de a elabora senzori cu consum redus de energie și timpi de răspuns rapizi și ultra-rapizi, combinarea a două efecte de transducție care vor spori selectivitatea senzorilor și posibilitatea de a fi distribuite în rețea fără fir autonomă. Nanosenzorii elaborați, cu diametrul de 20-30 nm și lungimea de câțiva micrometri necesită echipamente de cercetare specifice, pentru a evita distrugerea acestora pe parcursul aplicării curentului electric de către unitatea sursă-măsurător și înregistrarea concomitentă a câtorva parametri. Echipamentele performante achiziționate recent vor permite elaborarea într-un timp mai scurt a structurilor și nanostructurilor inițiale de semiconductori oxidici, vor permite în mod operativ determinarea și prezentarea morfologiei de suprafață, ceea ce va contribui la ajustarea rapidă a operațiilor tehnologice, înregistrarea mai multor date și parametri concomitent, dar și facilitarea prelucrării  ulterioare a acestora. Spre exemplu, clusterul de server local este necesar pentru stocarea, analiza și vizualizarea datelor, colectate de rețeaua wireless fără fir a rețelei din senzori și nanosenzori. De asemenea, clusterul este planificat să fie doar o parte a unui sistem distribuit, cu capacitatea de scalare orizontală, iar platforma Bluetooth va fi utilizată pentru prototipare și testarea logicii rețelei. Componentele electronice, cum ar fi: procesoare, amplificatoare operaționale, baterii  etc. vor fi utilizate pentru construirea unui grup de platforme de măsurare cu subsistem de comunicații fără fir autonome.

În proiect sunt implicați ca bursieri studenți și angajați tineri cu grad științific de la UTM, selectați prin concurs internațional în baza publicațiilor științifice și a brevetelor de invenție.

Echipa Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori exprimă sincere mulțumiri administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru suportul acordat pe tot parcursul achiziționării echipamentului prin tender public: Viorel BOSTAN – prof. univ., dr. hab., rector UTM; Daniela Pojar – șef  Direcție Managementul Resurselor; Svetlana GÎRLEA – șef Direcție Finanţe şi Evidenţă Contabilă; Corina MARDARI – șef Birou juridic; Olga GHERMAN și Esenia TURCHIN – Serviciul Achiziții Publice; Irina Cușnir – Direcția Finanţe şi Evidenţă Contabilă; conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ – decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică; prof. univ., dr. Victor ȘONTEA – șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală.

Sincere mulțumiri și întreprinderilor care au participat la licitația deschisă, deoarece pregătirea zecilor de pagini cu date tehnice și a documentației a necesitat multe eforturi, timp, dar și profesionalism, ulterior la prestarea și livrarea echipamentului în termen: „ASCENDA IT” SRL; ÎM „Dutchmed-M” SRL; „DataControl” SRL; „Lokmera” SRL; „NeoMatrix” SRL; „Labromed Laborator” SRL; ICS „NITECH” SRL; ICS „ACSEAL GAZ” SRL.

 

Citește mai pult pe utm.md