LANSAREA PROIECTULUI BILATERAL AICORS: UTM ȘI UNITBV COLABOREAZĂ PENTRU A DEZVOLTA UN SENZOR AVANSAT DE RADIAȚII COSMICE

Joi, 4 iulie 2024, în cadrul unei sesiuni mixte desfășurate la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania (UNITBV), a avut loc lansarea oficială a proiectului „Senzor Hardware pentru Radiație Cosmică utilizând Inteligență Artificială pentru Aplicații Spațiale” (AICoRS – „Artificial Intelligence-enabled Hardware Cosmic Radiation Sensor for Space Applications”). Acest proiect inovator este unul dintre cele opt proiecte aprobate spre finanțare în competiția pentru „Proiecte de colaborare bilaterală cu Republica Moldova”, parte a Programului 5.8 – Cooperare europeană și internațională, Subprogram 5.8.3 – Bilateral/Multilateral, inițiat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI România) în anul 2023.

Coordonatorul proiectului, dl profesor Mihai IVANOVICI de la Universitatea Transilvania din Brașov, a subliniat că scopul principal al proiectului AICoRS este proiectarea, implementarea și validarea unui model experimental al unui senzor de radiații cosmice (detector Single Event Upset) pentru aplicații spațiale (la nivel TRL 4), care va fi implementat în hardware pe un FPGA. Acest senzor va beneficia de o implementare hardware a unui model de Inteligență Artificială pentru analiza în timp real a tiparelor de defecte induse de radiația cosmică în sistemele electronice integrate în sateliți. Totodată, au fost prezentate obiectivele, planul de activități și rezultatele așteptate ale proiectului.

a

Echipa de proiect din partea UNITBV include pe dl profesor Mihai IVANOVICI în calitate de coordonator, Ștefan POPA, cercetător postdoctorand, Artur KAZAK, doctorand, Alexandru DINU, postdoctorand, și Andrei BERTESCU, student. Din partea Universității Tehnice a Moldovei, echipa este formată din Nicolae SECRIERU, responsabil de proiect, Viorel CĂRBUNE, postdoctorand, Vladimir MELNIC, doctorand, și Tudor ZADOROJNEAC, doctorand.

b

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a evidențiat în alocuțiunea sa relațiile excelente dintre UTM și UNITBV, subliniind importanța deosebită a cercetării științifice și promovării acesteia. D-sa a afirmat că aceste inițiative sunt esențiale pentru dezvoltarea academică și tehnologică a universității, transformând UTM într-un catalizator pentru inovație și colaborare internațională. Acest sprijin amplu acordat proiectelor de cercetare contribuie la consolidarea legăturilor științifice cu instituțiile din România și plasează UTM în fruntea progresului științific și tehnologic regional.

Lansarea proiectului AICoRS reprezintă un pas semnificativ în consolidarea colaborării științifice și tehnologice între instituțiile de învățământ superior din România și Republica Moldova, demonstrând angajamentul ferm al celor două universități pentru excelență academică și inovare.