Concursul „In Memoriam Mihai MARINCIUC”, ediția a IX-a

Râuri necontenite de tineri s-au îndreptat în dimineața zilei de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, spre Universitatea Tehnică a Moldovei. Tineri împătimiți de fizică, unii însoțiți de profesori, părinți și prieteni, au venit să-și dedice această zi de weekend participării la ediția a IX-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, demonstrând că interesul pentru una dintre cele mai vechi discipline academice e viu și capătă noi valențe.

Salutând prezența celor peste 600 de participanți la concurs, președintele Comitetului organizatoric, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat rolul și locul fizicii în societate, dar și importanța acesteia pentru UTM, că fiind una din disciplinele fundamentale care stă la temelia formării inginerilor. „Suntem plăcut surprinși că acest concurs se bucură de o participare numeroasă. Salutăm pasiunea voastră pentru miracolele fizicii. Vă urăm o rezolvare ingenioasă a subiectelor și conștientizarea faptului că după absolvirea liceului UTM vă așteaptă la studii!”

Și vicepreședintele comitetului de organizare al concursului, prorectorul UTM Dinu ȚURCANU, a salutat fierbinte participanții la concurs, desfășurat tradițional în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” şi Universitatea Tehnică a Moldovei. D-sa a subliniat în context că Aula „Universitatea Tehnică a Moldovei”, neîncăpătoare astăzi pentru ei, ar putea să devină un important „punct de pornire” în viitoarea lor carieră de inginer.

Din partea Departamentului Fizica al UTM, prezent in corpore și la ediția din acest an a concursului, le-a dorit mult succes participanților și conf. univ., dr. Spiridon RUSU, vicepreședinte al comitetului de organizare al concursului, care a menționat suportul acordat din partea AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, dar și a editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”, cu care a colaborat pe timpuri regretatul Mihai Marinciuc, profesor emerit de fizică, al cărui aport în domeniul pedagogiei și fizicii va rămâne în permanență prezent în cărțile care ni le-a lăsat.

Mihail MARINCIUC (26.11.1938, s. Crişcăuţi, r. Dondușeni – 14.10.2011, Chișinău), doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1967, în perioada 1981-2011 a activat la Catedra de fizică a UTM în calitate de conferențiar şi profesor, şef al catedrei respective în anii 1984-1995, autor a 89 de publicații științifice şi metodice, inclusiv a 6 manuale de fizică şi 8 culegeri de probleme de fizică pentru licee, a participat active, începând cu anul 1968, la pregătirea și desfășurarea olimpiadelor republicane pentru elevi la fizică, prin concursul ce-i poartă numele, va în inimile şi cugetul tinerilor captivați și împătimiți de miracolele fizicii.

 

Citește mai mult pe utm.md