Două programe de studii FCIM adaptate la învățământul dual

În premieră pentru Republica Moldova două programe inginerești de studii de licență Automatică și informatică și Robotică şi mecatronică de la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost adaptate la cerințele învățământului dual.

Acest lucru a fost posibil datorită proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă alternativă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.

Sistemul de învățământ de formare duală se bazează pe principiul complementar al studiilor în mediul academic și al formării într-un mediu profesional într-o companie. Este o formă de studii care se desfășoară alternativ între universitate și companie:

-Studentul îmbină activitățile de la universitate cu cele din companie;

-Întreprinderea și universitatea sunt co-responsabile de instruire și evaluare;

-Fiecare student are un plan de pregătire specific;

-Studentul încheie un Contract de munca în timpul studiilor;

-Universitatea recunoaște instruirea efectuată la întreprindere;

Studenții de la programele de licență Automatică și informatică și Robotică şi mecatronică care vor alege modelul dual vor petrece 120 ore pe parcursul anului 2 la companie, iar în anul 3 și 4 vor petrece 2 zile la universitate, studiind disciplinele din programul de învățământ, și 3 zile vor studia la companie, acumulând competențe și abilități practice.

Avantajele pentru studenți sunt evidente:

– Practica la locul de muncă pe tot parcursul anului de învățământ;

– Independența financiară (în timpul practicii studentul primește salariu);

– Profesorii sunt atât de la universitate cât și de la companii.