Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) a organizat Școala Doctorală de Vară intitulată „Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining” (Ecodam (uaic.ro)) în perioada 11-14 iunie 2024, ediția a 17-a. Programul este destinat doctoranzilor din domeniul informaticii și domeniilor conexe.

Programul ECODAM a abordat subiecte avansate precum meta-heuristicile în optimizare, analiza inteligentă a datelor și aplicarea principiilor calculului evolutiv. Programul a oferit prelegeri susținute de cercetători de renume, sesiuni interactive și prezentări ale doctoranzilor.

La festivitatea de deschidere cu mesaje de salut au venit Rectorul universității Alexandru Iona Cuza, dr. Liviu George Maha, primarul mun. Iași Mihai Chirica, precum și Consul General al Republicii Moldova la Iași, domnul Ion Coșer. La deschiderea școlii, decanul FCIM, Dumitru Ciorba, în calitate de invitat special și particpant al edițiilor anterioare, a susținut un discurs în fața tinerilor cercetători dorindu-le să persevereze pas cu pas, căci doar așa se obțin succesele durabile, dar a și mulțimut organizatorilor pentru oportunitatea  de participare oferită doctoranzilor UTM, menționînd atitudinea deosebit de călduroasă pe care o are dl profesor dr. Henri Luchian, directorul ECODAM, pentru universitatea noastră.

Doctoranzii UTM

În ediția din acest an, patru doctoranzi de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au avut prezentări remarcabile:

  1. Viorel Munteanu: „Urban Microbiome and Virome Next Generation Sequencing Data Analysis” (conducător: Viorel Bostan, prof. univ. dr. hab.)
  2. Victor Gordeev: „A multilayered bioinformatics approach for improved taxonomic profiling of metagenomic data” (conducător: Viorel Bostan, prof. univ. dr. hab.)
  3. Eugeniu Catlabuga: „Rare Events Detection and Forecasting in Dynamic Systems” (conducător științific: Viorica Sudacevschi, conf. univ. dr.)
  4. Cervac Petru: „Categorical Analysis of Algorithms” (conducător științific: Viorica Sudacevschi, conf. univ. dr.)

Aceste prezentări au evidențiat cercetările diverse și avansate realizate de studenții UTM, contribuind semnificativ la domeniile bioinformaticii, analizei sistemelor dinamice și teoriei algoritmilor.