ENDAVA aduce inovație la FCIM-UTM prin workshopuri pentru profesori

Profesorii Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei au avut parte de o oportunitate inedită oferită de renumita companie ENDAVA.

Sub semnul inovației și al explorării tehnologice, 18 profesori au participat recent la workshopul organizat de ENDAVA cu genericul „Exploring Endava’s Software Development Approach & iOS Introduction”. Este deja un al doilea workshop marca ENDAVA la care participă profesorii FCIM, primul având loc în octombrie anul trecut, ambele fiind dedicate în special profesorilor din cadrul Departamentului Ingineria Software și Automatică (DISA) și Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor (DIIS).

Mentori ai workshopului au fost profesioniști de top în domeniul dezvoltării software și tehnologiilor iOS de la ENDAVA. Alexandru CATARIOV, Head of Development la ENDAVA (absolvent FCIM), a deschis evenimentul împărtășind viziunea și strategiile care au dus la succesul remarcabil al companiei în domeniul dezvoltării software. Participanții au avut ocazia să afle direct de la un lider de proiect despre provocările și oportunitățile din industrie.

Sesiunile interactive conduse de Viorel CONTU, Software Design Lead, și Mihai PETRENCO, iOS Developer (absolvent FCIM), au oferit o perspectivă detaliată asupra aspectelor cheie ale designului software și dezvoltării iOS, împărtășind bune practici, oferind soluții pentru problemele comune și prezentând cele mai recente tendințe în domeniul tehnologiei mobile.

Experiența acumulată în cadrul acestui workshop a adus informații valoroase, cu un impact semnificativ asupra direcției educaționale a profesorilor FCIM. Integrarea abordărilor moderne în procesul de predare va contribui esențial la pregătirea studenților în contextul cerințelor dinamice ale industriei IT.

Acest workshop în domeniul Programări a fost precedat de un altul în domeniul Date – „Data flow integration managed by Airflow” („Integrarea fluxurilor de date orchestrată de Airflow”), organizat de ENDAVA toamna trecută, avându-i în calitate de mentori pe Vitalie VALACHE (Head of Data Management), Alexandru FRECĂUȚAN (absolvent UTM, Senior Data Consultant), Vasile CELAC (absolvent UTM, Data Architect), Oleg UNGUREANU (Senior Data Engineer).

Ideea organizării primului workshop în domeniul Date s-a cristalizat în urma colaborării în domeniul curricular între profesorii disciplinei „Baze de Date”, DISA și angajații departamentului Date de la ENDAVA. Satisfăcuți de rezultatele demonstrate de studenții DISA la concursul anual „Gestiunea Bazelor de Date” (sponsorizat și jurizat de ENDAVA) o delegație constituită din șeful de atunci al departamentului Date, Nicolae STROPȘA (absolvent FCIM) și doi colegi ai săi, Vitalie VALACHE și Alexandru FRECĂUȚAN, au efectuat o vizită la DISA-FCIM, unde, în prezența decanului facultății, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, șefului departamentului, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, și a titularului disciplinei „Baze de Date”, Dorian SARANCIUC, au studiat curricula acestei discipline și au schițat o serie de repere pentru o colaborare mai profundă, inclusiv la nivel curricular.

Rezultatul nu s-a lăsat așteptat. Peste două luni ENDAVA a organizat un internship în domeniul Date, pentru studenți, acesta desfășurându-se online, prin platforma TEAMS, profesorii disciplinei „Baze de Date” având acces la sesiunile online și la materialele internshipului, ENDAVA oferind mașini virtuale pentru studenți și profesori. Asemenea internshipuri în domeniul Date pentru studenții FCIM sunt organizate de ENDAVA în fiecare an.

În urma dialogului în domeniul curricular între departamentul Date al ENDAVA (Alexandru FRECAUȚAN, Senior Data Consultant) și DISA-FCIM (Dorian SARANCIUC, titular disciplină „Baze de Date”) a apărut ideea organizării unui workshop pentru profesorii disciplinei BD din cadrul DISA, în scopul familiarizării acestora cu cele mai noi tendințe și tehnologii în dezvoltarea BD (Baze de date, Vizualizare și Raportare, Development), care ulterior urmau să se regăsească în curricula disciplinelor respective. Astfel, a demarat procesul de actualizare și modernizare a curriculei la disciplina „Baze de Date” și alte discipline adiacente.

Pregătirea workshopului a durat mai mult de o lună. În această perioadă ENDAVA a ajustat și a transformat unul din proiectele sale reale într-un proiect pentru studii, destinat studenților.

Între timp, ENDAVA a extins workshopul pentru profesori în 4 universități, numărul participanților de la UTM fiind cel mai mare – cca 20.

Pe parcursul a 3 zile cât a durat evenimentul, a fost prezentat profesorilor un proiect axat pe tehnologia ETL (Extract-Transform-Load) frecvent  utilizată în proiectele reale ale companiei. Proiectul conține sarcina inițială, un set de date (transformate) pentru a fi utilizate, descrierea tehnologiilor și a metodelor de realizare a proiectului, îndrumări pentru implementarea lui, rezultatele executării proiectului, etc. Astfel, prin intermediul profesorilor de profil se preconiza de a transmite aceste cunoștințe studenților și de a reflecta proiectul în curricula disciplinei Baze de Date. De menționat, că proiectul a fost conceput anume pentru studenți, pentru a fi realizat cu utilizarea softurilor gratuite.

Succesul workshopului prezentat de angajații departamentului Date de la ENDAVA a încurajat și alte departamente din cadrul companiei. Astfel, în ianuarie 2024 a urmat cel de-al doilea workshop, axat pe domeniul Programări, cu genericul „Exploring Endava’s Software Development Approach & iOS Introduction”.

Profesorii și conducerea Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, în persoana decanului, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, adresează alese mulțumiri managerilor companiei ENDAVA, mentorilor ambelor workshopuri și, în particular, dnei Dumitrița ZAGORODNIUC, responsabilă de colaborarea dintre ENDAVA și UTM, pentru deschiderea și generozitatea de a împărtăși cunoștințe și experiență comunității academice a UTM.

De asemenea, ținem să menționăm implicarea activă a profesorilor FCIM – dlui Dorian SARANCIUC, titular al disciplinei „Baze de Date”, coordonatorul workshopului ENDAVA-1, precum și dnei Viorica SUDACEVSCHI, conf. univ., dr., șefa Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, coordonatoarea workshopului ENDAVA-2.

Cele două workshopuri marca ENDAVA cu participarea profesorilor FCIM-UTM au oferit o valoroasă oportunitate de învățare, edificând o punte solidă între comunitatea academică și cea profesională și contribuind la formarea viitorilor profesioniști în domeniul TIC.

Astăzi, atât la ENDAVA, cât și la alte companii de top în domeniu activează mulți absolvenți ai FCIM, fapt ce denotă relevanța pregătirii inginerești la UTM.