LA MULȚI ANI pentru profesorul octogenar Emilian GUȚULEAC!

Astăzi îl omagiem pe octogenarul Emilian GUȚULEAC – profesor universitar, doctor habilitat în cadrul Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor (DIIS), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Cu această ocazie, transmitem cele mai sincere felicitări și recunoștință pentru dedicarea și eforturile imense depuse de-a lungul anilor.

Născut la 9 ianuarie 1944, în satul Dumitrești, regiunea Odessa, domnul Guțuleac a avut o evoluție academică excepțională. Absolvent al Școlii Medii din orașul Chilia în 1963, a urmat apoi Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chișinău, absolvind în 1971 specialitatea „Automatica și Telemecanica” cu mențiune de excelență.

Momentul de cotitură în cariera sa a fost marcat de obținerea titlului de doctor în științe tehnice în 1977 la Institutul de Aviație din Moscova, Rusia, cu specializarea „Calculatoare, sisteme și rețele”. În 2009, a obținut gradul științific de doctor habilitat în tehnică la Universitatea Tehnică a Moldovei, consolidându-și prestigiul științific în comunitatea academică.

Cu o carieră didactică demarată în 1972 la UTM, domnul Guțuleac a avansat de la asistent la lector superior, conferențiar universitar și profesor universitar. În  perioada 2005-2015 a fost șef al catedrei „Calculatoare”. De-a lungul carierei, și-a îmbogățit experiența prin stagii în țări precum România, Franța, Polonia, Federația Rusă.

Domeniile sale de cercetare sunt impresionant de variate, acoperind aspecte precum Rețele Petri hibride stocastice fuzzy, sisteme multiagent mobile, sisteme și rețele de așteptare, procesarea distribuită a datelor în timp real și multe altele. Activitatea sa a fost recunoscută prin publicarea unei monografii, a patru compendii, a 17 lucrări metodico-didactice și a peste 195 de publicații și lucrări științifice.

Un cercetător prolific, dar și un lider academic, domnul Guțuleac a îndeplinit funcții importante în cadrul Universității: președinte al Seminarului științific de profil și vicepreședinte al Comisiei de experți CNAA în știința informației.

În afara granițelor universitare, a fost membru al colectivelor de redacție și de recenzie a două reviste științifice prestigioase, contribuind la dezvoltarea cunoașterii în domeniul său de expertiză.

Cu titlul de Profesor Emeritus al UTM, domnul Emilian GUȚULEAC continuă să inspire și să contribuie la dezvoltarea științifică și academică. Îi adresăm cele mai călduroase urări de sănătate, fericire și realizări frumoase în continuare, mulțumindu-i pentru impactul său semnificativ în educația superioară și cercetare.

La mulți ani, domnule profesor Emilian GUȚULEAC!