UTM A SEMNAT ACORDURI DE COLABORARE CU 6 COMPANII NOTORII DIN RM ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL

Logo coopera pt site ul utm

Joi, 28 iulie, 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei și 6 companii notorii din Republica Moldova au încheiat Acorduri de colaborare în domeniul învățământului superior dual. Acordurile au fost semnate de către rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, directorul Î.M. AROBS Software S.R.L., Mihail Gorgos, directorul Î.M. Inther Software Development S.R.L., Radu Corlăteanu, directorul Î.M. Mechatronics Innovation Center S.R.L., Alla Nicu, directorul tehnic Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., Ruslan Țărnă, directorul Led Market S.R.L., Vadim Danu, Project Managerul Î.M. ICG Engineering S.R.L., Nicoleta Stăvilă.

Obiectivul acordului îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între UTM și companii, asigurărând astfel un proces de învățare de calitate prin muncă.

Implementarea învățământului dual are loc în cadrul proiectului internațional Erasmus+ „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine”, finanțat de către Uniunea Europeană (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, prorectorul UTM Dinu Țurcanu, coordonatorul proiectului din partea UTM – directorul Centrului universitar UTM Erasmus+, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian și decanul FCIM conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă au vorbit despre semnificația și importanța învățământului superior dual în domeniul ingineresc și au salutat implicarea companiilor de profil în acest proiect.

Sistemul de învățământ dual este o formă de studii care se desfășoară atât la universitate cât și la companie, studenții obținând simultan cunoștințe teoretice și abilități practice.

Începând cu următorul an de studii, UTM va implementa învățământul dual la programele de studii superioare de licență Automatică și Informatică şi Robotică şi Mecatronică, programe, care datorită specificului său, necesită o implicare continuă a mediului industrial în formarea tinerilor specialişti.

Conform modelului dual de învațământ pentru cele două programe de studii: Automatică și Informatică şi Robotică şi Mecatronică,  65%  din numărul total de ore de studii vor fi petrecute la instituție, iar 35% la întreprindere. Studenții de la aceste programe, începând cu anul II de studii vor putea selecta disciplina la libera alegere Instruire la companie și vor petrece 120 ore pe parcursul anului la întreprinderea aleasă.

Din anul III de studii studenții vor opta pentru una din două modalități de a-și continua studiile: duală sau tradițională. Studenții care au ales modelul dual, începând cu anul III vor studia 2 zile la universitate și 3 zile vor activa la companie, acumulând competențe și abilități practice.

Conlucrarea dintre UTM și companii se va efectua la toate etapele realizării învățământului superior dual. Astfel, compania va fi implicată în elaborarea planurilor de învățământ în corespundere cu necesitățile actuale și de perspectivă; în selectarea potențialilor studenți și formarea competențelor profesionale în mediul real de muncă.

Citeşte mai mult pe www.utm.md