La facultatea CIM studiile se efectuează în limbile română, franceză (Tehnologia Informației), engleză (Ingineria Software) și rusă; la 10 programe de licență și 7 de master. Durata studiilor la ciclul 1 (licență) este de patru ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat și absolvenţii colegiilor; și cinci ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală (raionale de Est ale Republicii Moldova), precum și pentru studiile cu frecvență redusă la programele Calculatoare și rețele și Tehnologia Informației. Pentru programele inginerești de master durata este stabilită la 1,5 ani, pentru celelalte de 2 ani.