Semestrul de primăvară se începe din 25.01.2021

Săptămâna din 25.01.2021-30.01.2021 este pară

Orarul poate fi supus unor modificări,

Consultați orarul periodic

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orarul semestrul de primăvară Semestrul-II Semestrul-IV Semestrul-VI Semestrul-VIII
Orarul sesiunii de reexaminare Reexaminare Anul I Reexaminare Anul II Reexaminare Anul III Reexaminare Anul IV
Orarul  evaluării curente semestru-II semestrul-IV semestrul-VI

semestrul-IA-MI

semestrul-VIII-FAF
Orarul sesiunii de examinare Anul_III_MI-IA semestrul-VIII-FAF
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orarul sesiunii de

reexaminare

Anul I-IVFR Anul I-IVFR Anul I-IVFR Anul I-IVFR Anul I-IVFR
Orarul activităților didactice

sesiunii de iarnă

Anul-I Anul-II Anul-III Anul-IV Anul-V
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orarul semestrului de primăvară Semestrul II
Orarul sesiunii de examinare Semestrul II
Orarul sesiunii de reexaminare  Reexaminare(22.02.2021-05.03.2021)

 Reexaminare(22.02.2021-05.03.2021)