Semestrul de primăvară începe din data de 24.01.2022

Prima săptămână a semestrului de primăvară este pară

Orarul poate fi supus modificărilor

Consultați orarul periodic

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orar semestrul de primăvară Anul_I_Sem.II Anul II_Sem.IV Anul III_Sem.VI Anul IV_Sem.VIII
Orarul  sesiunii de examinare a.u.2021/2022 Anul I Anul_II Anul_III_
Orarul  sesiunii de reexaminare a.u.2021/2022 Anul_I_                  Anul II_ Anul III_ Anul IV_
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orarul sesiunii de VARĂ                 a.u. 2021/2022 Anul I FR Anul II_FR Anul_III_FR Anul_IV_FR
Orarul sesiunii de reexaminare

 a.u. 2021/2022

 Anul_I Anul_II Anul_III Anul_IV Anul-V
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orarul semestrului de primăvară Anul I
Orarul sesiunii de examinare Sesiune de examinare 03.06-06.06.2022
Orarul sesiunii de reexaminare Anul I