Semestrul de toamnă începe din data de 01.09.2022

Prima săptămână a semestrului de toamnă este impară

Orarul poate fi supus modificărilor

Consultați orarul periodic

Anul II

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orar semestrul de toamnă a.u.2022/2023 Anul I-Sem-I Anul_II-Sem-III Anul-III-Sem-V Anul-IV-Sem-VII
Orar evaluarea periodică nr.2 Anul I   Anul II Anul III  AnulIV 
Orarul sesiunii de iarnă a.u.2022/2023 Anul I Anul II Anul III Anul IV
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orar semestrul de toamnă a.u.2022/2023
Anul I  Anul II  Anul III Anul IV   Anul V
           
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orar semestrul de toamnă a.u. 2022/2023 Anul I semI Anul II-sem III
Orar sesiunii de examinare a.u. 2022/2023 Anul I-examen Anul II-examen 
Orar sesiunea de reexaminare Anul II