Semestrul de primăvară se începe din 25.01.2021

Orarul poate fi supus unor modificări,

Consultați orarul periodic

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orarul semestrul de primăvară Semestrul-II Semestrul-IV Semestrul-VI Semestrul-VIII
Orarul  sesiunii de reexaminare (Iunie 2021) Anul I Anul II Anul III

Anul-III-IA-MI

Anul IV
Orarul sesiunii de vară Anul_I_Examen Anul_II_Examen Anul_III_Examen semestrul-VIII-FAF
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orarul sesiunii de vară Examen_anul I Examen_anul II Examen_anul III Examen_anul IV
Orarul sesiunii de reexaminare (iunie 2021) Anul-I-V Anul-I-V Anul-I-V Anul-I-V Anul-I-V
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orarul sesiunii de examinare Semestrul II
Orarul sesiunii de reexaminare (iunie 2021) orar  reexaminare  orar  reexaminare 
Orarul ghidărilor Ghidare_Anul I

Ghidare Anul II