Semestrul de primăvară se începe din 25.01.2021

Orarul poate fi supus unor modificări,

Consultați orarul periodic

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orarul semestrul de primăvară Semestrul-II Semestrul-IV Semestrul-VI Semestrul-VIII
Orarul  evaluării periodice nr.2 semestru-II semestru-IV semestru-VI
Orarul sesiunii de vară Anul_I_Examen Anul_II_Examen_III Anul_III_Examen semestrul-VIII-FAF
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orarul sesiunii de vară Examen_anul I Examen_anul II Examen_anul III Examen_anul IV
Orarul activităților didactice  Anul-I Anul-II Anul-III Anul-IV Anul-V
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orarul semestrului de primăvară Semestrul II
Orarul sesiunii de examinare Semestrul II
Orarul ghidărilor Ghidare_Anul I

Ghidare Anul II