Semestrul de  primăvară începe din data de 29.01.2024

Prima săptămână a semestrului de primăvară este pară

Orarul poate fi supus modificărilor

Consultați orarul periodic

Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orarul semestrului de primăvară a.u.2023/2024 Anul I Anul II Anul III Anul IV
Orarul evaluării periodice Ev.Period. nr1

Ev.Period. nr.2

Ev.Period. nr1

Ev.Period. nr.2

Orar Sesiunea de examinare  a.u.2023/2024 Anul III-IA-MI Anul IV-FAF
Orar Sesiunea de reexaminare  a.u.2023/2024 Anul III-IA-MI Anul IV-FAF
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orar semestrului de toamnă a.u.2023/2024  Anul 1 Anul II Anul III Anul IV Anul V
Orar sesiunii de iarnă a.u.2023/2024 Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Orar sesiunii de reexaminare a.u.2023/2024 Anul I-V

Orar-suplimentar

Calendarul universitar Anul I Anul II
Orar activități didactice  a.u. 2023/2024 Anul I sem. II
Orar sesiune de examinare a.u. 2023/2024 Anul I Anul II
Orar sesiune de reexaminare a.u. 2023/2024    Anul I Anul II