Ciclul I, Licență - învățământ cu frecvență

  Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV
Activități didactice Semestrul 1-2 Semestrul 3-4 Semestrul 5-6 Semestrul 7-8
Sesiunea de reexaminare – August semestrul 1  Semestrul 2 Semestrul 3  Semestrul 4 Semestrul 5  Semestrul 6

Ciclul I, Licență - învățământ cu frecvență redusă

  Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Activități didactice Semestrul 1-2 Semestrul 3-4 Semestrul 5-6 Semestrul 7-8 Semestrul 9-10
Sesiunea de reexaminare – August Semestrul 1-2 Semestrul 3-4 Semestrul 5-6 Semestrul 7-8

Ciclu II, Masterat

Orarul studiilor Anul I Anul II
Orarul sesiunii de  reexaminare – August semestrul II-IV