Semestrul de primăvară se începe din 25.01.2021

Săptămâna din 25.01.2021-30.01.2021 este pară

Orarul poate fi supus unor modificări,

Consultați orarul periodic

Calendarul universitar Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV 
Orarul semestrul de primăvară Semestrul-II Semestrul-IV Semestrul-VI Semestrul-VIII
Orarul sesiunii de reexaminare Anul I Anul II Anul III Anul IV
Orarul sesiunii de iarnă Anul_I Anul_II Anul_III Anul_IV
Calendarul universitar
Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV Anul V
Orarul sesiunii de

reexaminare

Anul I-IV FR Anul I-IV FR Anul I-IV FR Anul I-IV FR Anul I-IV FR
Orarul activităților didactice

sesiunii de iarnă

Anul-I Anul-II Anul-III Anul-IV Anul-V
Calendarul universitar Anul I Anul II
Orarul semestrului de primăvară Semestrul II
Orarul sesiunii de examinare Semestrul II
Orarul sesiunii de reexaminare  Reexaminare(25.11.2021-06.02.2021)

 Reexaminare(25.11.2021-06.02.2021)