Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0612.1 Calculatoare şi rețele
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență și frecvență redusă
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Activităţile principale ale specialistului în Calculatoare și rețele sunt: cercetarea, proiectarea, deservirea şi administrarea calculatoarelor, sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare; proiectarea şi deservirea sistemelor cu microprocesoare şi microcontrolere pentru prelucrarea aplicaţiilor în timp real ale proceselor tehnologice; elaborarea produselor hardware şi software; exploatarea sistemelor şi reţelelor informaţionale utilizate în diverse domenii.

 • Inginerul în Calculatoare și rețele are competenţe pentru a fi angajat la întreprinderi, organizaţii şi instituţii de stat şi private din economia naţională în calitate de inginer, manager, cercetător ştiinţific, inginer-proiectant, utilizator şi administrator a mijloacelor software şi hardware a calculatoarelor, a sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare.

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor