Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.4 Electronica aplicată
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 •  În viața modernă, electronica este prezentă practic peste tot și dispozitivele electronice pătrund în toate sferele vieții noastre, îmbunătățind calitatea vieții. Programul de studiu Electronica Aplicată include toate tehnologiile în care electronica joacă un rol și va oferi o pregătire generală în domeniul electronicii, dar şi aprofundarea cunoștințelor şi a deprinderilor practice în principalele direcții precum electronica industrială, electronica medicală, electronica auto, sisteme incorporate pe bază de microprocesoare şi telecomunicațiile pentru aplicații IoT.

   Activităţile principale: înţelegerea profundă de către studenţi a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică şi compatibilitatea electromagnetică; proiectarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor electronice din cele mai diverse domenii de activitate; proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice analogice, digitale și de putere; proiectarea şi realizarea sistemelor şi modulelor dedicate de conversie eficientă a energiei electrice; proiectarea circuitelor de control pe bază de microprocesoare; abordarea problemelor legate de testarea echipamentelor electronice şi de proces (debugging), utilizarea standardelor de comunicaţii pentru instrumentație programabilă şi diagnoza proceselor. 

 • Absolvenții programului de studii Electronică Aplicată vor dobândi cunoștințe profesionale suplimentare, abilități și calificări, în principal pe baza experienței practice, pe care o pot completa cu studiul individual al constatărilor teoretice și astfel vor fi capabili să facă față problemelor inginerești practice din ramura electronicii aplicate pe baza unei sarcini general definite.  

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală