Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0613.5 Informatică aplicată
 • Trei ani
 • 180
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Licențiat

Descriere generală

 • Informatica Aplicată reprezintă o direcţie modernă a informaticii, utilizată în toate sferele de activitate a societăţii ce ţin de procesarea informaţiei multilingve.
  Competenţele absolvenţilor: cunoştinţe de strictă actualitate privind limbajele avansate de programare; Capacitatea de a proiecta, dezvolta şi întreţine produse software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne de prelucrare a informaţiei; Competenţe şi abilităţi în procesarea şi prelucrarea limbajului natural şi aplicarea acestor cunoştinţe la proiectarea şi implementarea interfeţelor om – maşină; Experienţă în lucru cu sistemele de operare, bazele de date şi cunoştinţe, sistemele de inteligenţă artificială ş.a.

 • Absolvenţii specialităţii Informatică Aplicată vor putea să se angajeze practic în toate sferele de activitate a societăţii care necesită un suport informatic şi/sau comunicaţii multilingve.

 • Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor