Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0613.3 Ingineria software
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Ingineria software (IS), alături de Tehnologia Informației, se încadrează în știința metodelor și instrumentelor de prelucrare a informației (computing – eng.) pentru soluționarea unor probleme specifice legate de organizarea activităților umane. În raport cu Tehnologia informației, programul Ingineria software are un caracter orientat spre formarea de specialiști al căror misiune esențială este dezvoltarea de modele și tehnici pentru producerea de software, dar domeniul cărora se extinde atât spre infrastructura sistemelor, cât și spre aspecte organizaționale și informaționale ale întreprinderilor.
  Aspectul mai teoretic al domeniului reiese din faptul că procedeele software de dezvoltare studiate au substrat teoretic mai bine fundamentat în programul de studii Ingineria Software. Dar programul cuprinde și proceduri de aplicare a informației cu un scop specific în proiectarea, construirea și utilizarea produselor și serviciilor informatice, astfel existînd domenii comune cu programul Tehnologia Informației.

 • Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova prin subgrupa majoră Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor cu grupa minoră Analiști programatori în domeniul software (Analiști de sistem, Proiectanți de software, Proiectanți de sisteme web și multimedia, Programatori de aplicații, Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare) acoperă funcțiile/profesiile de bază ale absolvenților programului Ingineria Software.
  Luînd în considerare competențele programului inginerii software sunt apți să ocupe și alte funcții decît cele menționate: de la profesori și cercetători la directori și conducători de diferit nivel.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică