Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.9 Inginerie biomedicală
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Ingineria Biomedicală este un domeniu multidisciplinar, care integrează cunoștințe profesionale inginerești (electronica și tehnologii informaționale) cu cunoștințe medicale și creează concepte fundamentale și cunoștințe pentru următoarele activități: organizarea și executarea cercetărilor diagnostice, procedurilor de tratament (inclusiv de reabilitare și restabilire); managementul tehnologiilor medicale; elaborarea, producerea, menținerea, controlul și diagnostica tehnicii moderne biomedicale; elaborarea și implementarea tehnologiilor noi medicale cu utilizarea mijloacelor tehnice computerizate; elaborarea, implementarea și menținerea sistemelor informaționale profesional orientate ; telemedicina, telecomunicații, comunicații digitale și rețele informaționale ; elaborarea, implementarea și menținerea sistemelor informaționale profesional orientate.

 • Specialistul în domeniul Ingineriei Biomedicale, în corespundere cu pregătirea fundamentală și specială, are pregătirea de a activa la centre şi spitale medicale, întreprinderi şi centre științifice de producere, proiectare, cercetare, comercializare și deservire a dispozitivelor medicale în calitate de manager, inginer clinician, bioinginer medical, colaborator științific, inginer-proiectant, inginer-programator.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală