Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0612.2 Managementul informației
 • Trei ani
 • 180
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Licențiat

Descriere generală

 • Domeniul de activitate a programului Managementul Informației este colectarea, clasificare, stocarea, prelucrarea şi gestionarea informației companiilor ce activează în diferite domenii de activitate.   Scopul programului de studii Managementul Informaţiei constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul gestionării informaţiei. Folosind cele mai eficiente metode de stocare şi analiză a situaţiilor specialistul trebuie să fie apt de a lua decizii optimale utilizând modele şi metode matematice, precum şi softuri avansate de Tehnologii de Business Intelligence şi Data Mining. 

 • Absolvenții programului de studii Managementul informației pot activa în calitate de:  manager de proiecte informatice, manager operațiuni de date, dezvoltator web, specialist în e-Guvernare, proiectant de software, programator jocuri pe calculator, programator multimedia,  administrator de baze de date în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat. 

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor