Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0612.2 Managementul informației
 • Trei ani
 • 180
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Licențiat

Descriere generală

 • Domeniu este unul care integrează cunoștințele din informatică (tehnologii și aplicații informatice) cu cunoașterea teoriei şi practicii managementului general și a domeniului de aplicație. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități: gestionarea proceselor de informatizare a unităților social – economice; asistarea utilizatorilor în achiziționarea, implementarea şi utilizarea produselor informatice; organizarea și instruirea continue a utilizatorilor privind produsele şi tehnologiile informaționale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învățământul preuniversitar, etc.

 • Specialistul din acest domeniu, este pregătit pentru a activa în calitate de manager informatician în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, de luare a deciziilor în sfera social-economică cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne şi a noilor tehnologii informaționale.

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor