Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.5 Microelectronică și nanotehnologii
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Microelectronica și nanotehnologii  sunt domeniile științei și tehnicii strict necesare pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor cu economii avansate și includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea şi producerea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice, precum şi utilizarea sistemelor microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice pentru diverse ramuri ale economiei.

  Activităţile principale:  elaborarea, proiectarea, utilizarea, controlul şi aplicarea dispozitivelor semiconductoare, microprocesoarelor, circuitelor integrate, traductoarelor şi senzorilor; Sisteme microelectronice, optoelectronice, acustoelectronice cu tehnologii avansate; Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale nanodispozitive, sisteme integrate şi microsisteme electronice; programarea în electronică.

 • Specialistul  în  domeniul  Microelectronicii şi Nanotehnologiilor are  pregătirea  necesară  pentru a activa la întreprinderi,  organizaţii  şi  instituţii  din  economia  naţională  în calitate  de inginer, manager,  cercetător  ştiinţific, programator, specialist în management şi marketing în domeniul respectiv.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală