Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.7 Robotică şi mecatronică
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Competenţele absolvenţilor Robotică şi Mecatronică sunt: aplicarea fundamentelor de ştiinţe exacte şi inginerie în domeniul sistemelor robotice şi mecatronice; proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii în sisteme robotizate integrate; identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei sistemelor robotice şi mecatronice; îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software şi de comunicatii pentru sistemele robotice; implementarea, testarea, administrarea şi mentenanţa sistemelor hardware, software şi de comunicaţii specific domeniului robotica şi mecatronica; utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software specific domeniului robotica şi mecatronica;

 • Absolvenţii programului de studii Robotică şi Mecatronică îşi pot forma cariere profesionale ca inginer specialist în mecatronică şi robotică care presupun activităţi de proiectare, programare, mentenanţă şi management specifice întreprinderilor industriale şi companiilor de servicii şi intervenţie. Posibilităţi de continuare a studiilor la master europene în domeniile inginerie mecanică, electrică, mecatronică, ingineria sistemelor etc.

  Programul de studii 0714.7 – Robotică și Mecatronică a fost adaptat la cerințele învățământului dual în cadrul proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

  Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri. Este o formă de studii care se desfășoară alternativ între universitate și companie:

  · Studentul îmbină într-un mod coordonat, complementar și coerent activitățile de formare academică cu cele din companie (studenții petrec peste 500 de ore anual în cadrul companiilor).

  · Întreprinderea și universitatea sunt co-responsabile de instruire și evaluare.

  · Fiecare student are un plan de pregătire specific.

  · Contract de munca pentru student chiar de la începutul studiilor.

  · Recunoașterea academică a pregătirii efectuate la întreprindere.

  · Dezvoltarea unei identități profesionale prin familiarizarea cu viitoarea carieră.

 • Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor