Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.7 Robotică şi mecatronică
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Competenţele absolvenţilor Robotică şi Mecatronică sunt: aplicarea fundamentelor de ştiinţe exacte şi inginerie în domeniul sistemelor robotice şi mecatronice; proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii în sisteme robotizate integrate; identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei sistemelor robotice şi mecatronice; îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software şi de comunicatii pentru sistemele robotice; implementarea, testarea, administrarea şi mentenanţa sistemelor hardware, software şi de comunicaţii specific domeniului robotica şi mecatronica; utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software specific domeniului robotica şi mecatronica;

 • Absolvenţii programului de studii Robotică şi Mecatronică îşi pot forma cariere profesionale ca inginer specialist în mecatronică şi robotică care presupun activităţi de proiectare, programare, mentenanţă şi management specifice întreprinderilor industriale şi companiilor de servicii şi intervenţie. Posibilităţi de continuare a studiilor la master europene în domeniile inginerie mecanică, electrică, mecatronică, ingineria sistemelor etc.

 • Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor