Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0613.2 Securitate informațională
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Competenţele absolvenților din acest domeniu sunt: estimarea nivelului de securitate informațională a întreprinderii; elaborarea politicii de securitate a sistemului informațional, în funcție de infrastructură; evaluarea riscurilor legate de utilizarea tehnologiilor informaționale ale întreprinderii; propunerea de căi, mecanisme și instrumente eficiente de asigurare a securității informaționale ale organizației; implementarea cerințelor politicii de securitate informațională; alegerea și implementa mecanismele și mijloacelor de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informaționale; formularea problemelor integrării reușite a mijloacelor informatice în rețele informatice; elaborarea de aplicații securizate, conform recomandărilor standardelor internaționale de securitate etc.

 • Absolvenții programului pot ocupa posturi de analist sisteme informatice, inginer sisteme de securitate informatică, proiectant și programator sisteme informatice securizate; pot fi angajați în întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale, îndeosebi în funcții ce presupun activități de securizare informațională.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică