Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0612.3 Știința datelor
 • Trei ani
 • 120
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Licențiat

Descriere generală

 • „Știința Datelor” este un program de studii universitare de licență care face parte dintr-un domeniu interdisciplinar, ce se concentrează pe extragerea, analiza și interpretarea informațiilor din diverse seturi de date, utilizând tehnici și algoritmi matematici, statistici și de inteligență artificială. Obiectivul acestui program de licență este de a forma specialiști capabili să gestioneze și să interpreteze eficient datele, oferind soluții bazate pe analiza acestora în diferite domenii și pentru diverse probleme. Studiile din cadrul programului de licență furnizează o bază solidă în matematică, statistici, programare și tehnici de analiză a datelor. Studenții învață să lucreze cu seturi de date voluminoase, să aplice metode de analiză statistică și să dezvolte modele de învățare automată pentru a face predicții și a extrage cunoștințe valoroase din date.

 • Absolvenții programului de studii Știința datelor pot activa în calitate de:  analist de date, inginer de date, specialist în analiză și vizualizare a datelor, expert în învățarea automată – machine learning, consultant în domeniul inteligenței – business intelligence sau cercetător în domeniul datelor în diverse domenii ale sectorului privat și de stat.

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor