Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0613.1 Tehnologia informației
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență și frecvență redusă
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Programul Tehnologia Informației pregătește programatori de sistem și aplicații. Obiectele activității profesionale a inginerului în tehnologia informației sunt: procesele informaționale, determinate de specificul domeniului de activitate; · evenimentele, procesele funcționale și bazele de date din domeniul obiectiv, activitățile de elaborare a deciziilor administrative sau concluziilor expert, fluxurile informaționale, resursele materiale, informaționale, financiare etc., caracteristice pentru domeniul de activitate; sistemele informaționale profesional – orientate pentru organizarea culegerii, păstrării, analizei, prelucrării și transmiterii informațiilor, necesare pentru conducerea proceselor funcționale etc.

 • Un inginer TI este pregătit pentru a dezvolta și administra sisteme informatice din orice domeniu al activității umane, pentru a analiza și prognoza, modela și gestiona procesele și tehnologiile în cadrul sistemelor informaționale profesional – orientate.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică