Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Diplomă dublă
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Calculatoare şi rețele informaționale
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie
 • Program „Rețele de comunicații și calculatoare”,
  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Descriere generală

 • Programul de studii superioare de master “Calculatoare și Rețele Informaționale“ asigură continuitatea studiilor pentru programul de studii de licență “Calculatoare și Rețele“ și se adresează deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, ingineriei sistemelor şi calculatoarelor, informaticii şi ştiinţelor exacte, absolvenţilor instituţiilor cu profil tehnic, deţinătorilor diplomelor de master din alte domenii înrudite.

  Programul de master are drept misiune specializarea absolvenţilor din învățământul superior tehnic în domeniul aplicaţiilor hardware şi software avansate, implementarea unor soluții moderne pentru dezvoltarea, proiectarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor informaţionale; conceperea şi implementarea produselor industriale hardware-software prin tehnologiile informaţionale integrate “produs-proces”; elaborarea mijloacelor de asigurare instrumentală, metrologică, informaţională, de dirijare a reţelelor de calculatoare menite să asigure calitatea serviciilor oferite utilizatorilor; valorificarea noilor tehnologii stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial; adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii.

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor