Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • 0613.3 Ingineria software
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în inginerie

Descriere generală

 • Programul Ingineria software formează specialiști cu titlul de master, care dau dovadă de o cunoaștere aprofundată și competențe-cheie privind: 

  • Conducerea proiectării și implementării pe termen lung a soluțiilor inovative a sistemelor informaționale; 
  • Cercetarea științifica privind aspectele organizaționale și informaționale  ale sistemelor; 
  • Modelarea sistemelor informaționale complexe și implementarea lor prin sisteme informatice; 
  • Planificarea completă a produselor și serviciilor; 
  • Definirea strategiei de implementare a noilor tehnologii în conformitate cu necesitățile companiei; 
  • Aplicarea politicilor de gestionare a riscurilor în contextul tuturor constrângerilor potențiale, inclusiv tehnice, economice și politice.
 • Un absolvent va fi capabili să îndeplinească următoarele activități: 

  • Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor și procedeelor științifice aplicate la soluționarea problemelor 
  • Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor de elaborat în corespundere cu necesitățile organizației de studiu, inclusiv celor necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și securității 
  • Utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate 
  • Utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor din punct de vedere a calității și performanțelor. 
  • Utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale componentelor de sistem. 
  • Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul matematic. 
  • Elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile existenței unui sistem de management al calității și securității.  
  • Dezvoltarea de aplicații software utilizând tehnologii moderne de transmitere, stocare și procesare date în corespundere cu necesitățile unei organizații. 
  • Dezvoltarea și implementarea de software pentru probleme concrete din diverse domenii ale activității umane . 
  • Implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor constrângeri enunțate de proiect. 
 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică