Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • Inginerie biomedicală
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie

Descriere generală

 • Programul de Masterat “Inginerie Biomedicală”  se adresează absolvenţilor studiilor universitare de lunga durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţele inginereşti, sănătate, ştiinţele naturii, ştiinţe exacte,  etc.), cărora li se oferă o pregătire profesionala în domeniul ingineriei biomedicale clinice şi asigură pregătirea unor specialişti capabili să se integreze în mediul medical modern şi să contribuie la perfecţionarea actului medical, capabili să-şi desfășoară activitatea în cercetare, proiectare şi asistenţă  tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare.

  Specialitatea Inginer Biomedical, conform CareerCast.com (SUA), este amplasată pe locul 5 în topul celor mai bune 10 locuri de muncă pentru anul 2015, ţinând cont de venituri, perspective de dezvoltare, mediu de lucru, stres şi efort fizic depus. Specialiştii în domeniul ingineriei biomedicale sunt veriga de bază în  fuziunea medicinii cu progresele tehnologice în următorii ani.

  Absolvenţii studiilor de masterat în Inginerie Biomedicală vor avea argumentele profesionale necesare integrării, la scară naţională şi internaţională în instituţiile medicale, instituții de cercetare, instituţii educaţionale şi la nivelul organismelor guvernamentale pentru asigurarea suportului tehnicii medicale, managementului tehnologiilor medicale, elaborării dispozitivelor medicale – domenii de activitate unde se înregistrează o cerere majoră de  specialişti în inginerie biomedicală.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală