Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • Inginerie biomedicală
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie

Descriere generală

 • Programul de Masterat “Inginerie Biomedicală”  se adresează absolvenţilor studiilor universitare de lunga durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţele inginereşti, sănătate, ştiinţele naturii, ştiinţe exacte,  etc.), cărora li se oferă o pregătire profesionala în domeniul ingineriei biomedicale clinice şi asigură pregătirea unor specialişti capabili să se integreze în mediul medical modern şi să contribuie la perfecţionarea actului medical, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare şi asistenţă  tehnică in mediul medical – clinic sau cercetare.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală