Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Managementul aplicaţiilor informaţionale
 • Doi ani
 • 120
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Informatică

Descriere generală

 • Programul de studiu superioare de master “Managementul Aplicaţiilor Informaţionale” asigură continuitatea studiilor pentru programele de studii de licență “Informatică Aplicată“ și “Managementul Informațional“. Programul  se adresează deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, informatică şi ştiinţele exacte, ingineriei sistemelor şi calculatoarelor, absolvenţilor instituţiilor cu profil tehnic, deţinătorilor diplomelor de master din alte domenii înrudite.

  Programul de master are drept misiune specializarea absolvenţilor din învaţamântul superior în domeniul managementului aplicaţiilor informaţionale; rezolvarea problemelor economice şi inginereşti folosind metode matematice, metode statistice şi tehnici informatice; proiectarea, dezvoltarea, exploatarea, mentenanţa sistemelor software cu aplicaţii în prelucrarea automată a informaţiilor; analiza cerinţelor pieţei şi tendinţelor contemporane privind dezvoltarea produselor soft din domeniul informaticii aplicate; elaborarea algoritmilor şi produselor program pentru rezolvarea problemelor din domeniile economiei, ştiinţei, administraţiei publice, sistemului bancar etc; dezvoltarea creativităţii şi a spiritului antreprenorial; adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii.

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor