Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie

Descriere generală

 • Masteratul de cercetare “Microelectronica şi Nanotehnologii” se adresează  deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti, absolvenţilor institutelor cu profil tehnic şi economic, deţinătorilor diplomelor de licență/masterat din alte domenii adiacente şi care doresc  să se specializeze în domeniul Microelectronicii şi nanotehnologiilor.

  Microelectronica şi Nanotehnologiile sunt printre cele şase tehnologii generice esenţiale (KETs) pe care Uniunea Europeană le dezvoltă şi introduce în practica industrială şi care joacă un rol important în sustenabilitatea competitivităţii şi creşterii economice: micro şi nanoelectronica, nanotehnologii, biotehnologii industriale, materiale avansate, fotonica, optoelectronica, tehnologii avansate de fabricație.

  Absolvenţii studiilor de master în Microelectronică şi Nanotehnologii vor putea să se angajeze în câmpul muncii în toate sferele de activitate a societății, care necesită un personal de înaltă calificare  în domeniul electronicii, microelectronicii şi nanotehnologiilor, sistemelor micro-electronice specializate,  sistemele embedded, reţelelor de calculatoare, dezvoltării produselor hardware şi software, automatizare şi control.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală