Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie

Descriere generală

 • Masteratul de cercetare “Microelectronica şi Nanotehnologii” se adresează  deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti, absolvenţilor institutelor cu profil tehnic şi economic, deţinătorilor diplomelor de masterat din alte domenii şi care doresc  să se specializeze în domeniul Microelectronicii şi nanotehnologiilor.

  Microelectronica  şi  nanotehnologiile   sunt  domeniile  ştiinţei  şi  tehnicii  strict  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă   a ţărilor cu economii avansate şi includ  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  circuitelor  integrate,  sistemelor  microelectronice,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  microelectronice  în  instalaţiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice  pentru  diverse  ramuri  ale  economiei.

 • Departamentul responsabil de program: Microelectronică și Inginerie Biomedicală