Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Știința datelor
 • Doi ani
 • 120
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Informatică

Descriere generală

 • Programul de master Știința Datelor are drept obiectiv pregătirea specialiștilor în prelucrarea datelor, specialiști care stăpânesc în egală măsură, atât instrumentele aferente legate de tehnologiile informaționale (limbajele de programare, proiectarea sistemelor informatice, etc), cât și metodele statistico-probabiliste de modelare şi calculare folosite în cercetarea fenomenelor aleatoare.

  Sarcina acestui program de master este de a le oferi masteranzilor competențele, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a deveni analiști de date sau cercetători de date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor. Conținutul disciplinelor va acoperi trei tipuri de cunoștințe distincte necesare domeniului: limbaje de programare necesare gestionării datelor și construcției unor depozite de date; instrumente de explorare vizuală a datelor: tipuri de grafice, dashborduri, infografice și forme de raportare, prin instrumente specializate; instrumente de analiză statistica predictivă și analiză dimensională; stăpânirea algoritmilor de machine learning: algoritmi de reducere a datelor și predicție, procesarea limbajului natural, rețele neuronale etc

 • Departamentul responsabil de program: Informatică și Ingineria Sistemelor