Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Tehnologia informaţiei pentru afaceri
 • Doi ani
 • 120
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în informatică

Descriere generală

 • Programul Tehnologia Informației pentru Afaceri formează specialiști cu titlul de master, cu cunoștințe aprofundate a sistemelor informatice din domeniul economic, cu spirit de sinteză și viziune sistemică, receptivitate extremă și capabilitate de reacție imediată, abilități pedagogice și de comunicare pentru următoarele activități: alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor și procedeelor științifice aplicate la soluționarea problemelor ecomonice; alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor de elaborat în corespundere cu necesitățile bussines-ului, inclusiv celor necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și securității; utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate; utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor din punct de vedere a calității și performanțelor; utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale componentelor de sistem; modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul matematic; elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile existenței unui sistem de management al calității și securității.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică