UN PARTENERIAT SOLID: UTM – ESET ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei și implicit Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) au primit, pe  17 septembrie, vizita reprezentanților Centrului de Cercetare și Dezvoltare din Iași a Companiei slovace de soluții de securitate cibernetică ESET Iași, România (https://www.eset.com/int/) – Ovidiu Andrei CIUBOTARU, director, și Eugen Alexandru IRIMIEA, inginer software.

 

Vizita s-a realizat în contextul lansării proiectului Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: educație digitală pentru tinere” (https://en.migrationagency.eu/projekty), lansat în cooperare cu SlovakAid și Agenția Europeană pentru Migrație (EMA) în care se preconizează crearea unei Academii de Securitate Cibernetică.  Academia ESET imprimă speranțe administrației universitare de a crea un nou pol de excelență dedicat studiului și cercetării domeniului securității cibernetice.

În  cadrul vizitei au avut loc discuții privind reperele esențiale ale planului de acțiuni, precum și prezentarea spațiului dedicat Academiei. Proiectul presupune dezvoltarea în comun, ESET-UTM, a unui curs de securitate cibernetică și tehnologii ESET dedicat studenților FCIM. UTM este reprezentată în proiect de  către prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ (coordonator de grup), șefa Centrului de cercetare și inovații în cibernetică, conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI și șefa programului „Securitatea Informației” Rodica BULAI. Cursul va fi plasat în spațiul virtual de studii al Facultății CIM, ELSE (https://else.fcim.utm.md) și va putea fi accesat de către toți studenții interesați.

Această nouă disciplină de studii ar putea fi inclusă în planurile FCIM ca opțională. Proiectul pilot va presupune însă, inițial, doar cincisprezece studenți selectați pentru instruire, din care cinci, cei mai buni, vor merge la un stagiu în cadrul companiei ESET (Iași/Bratislava).

Directorul ESET Romania, domnul Ovidiu Andrei CIUBOTARU, a declarat că UTM se remarcă printre universitățile din țară în ceea ce privește cooperarea cu sectorul privat. La rândul său, rectorul UTM, prof. univ.,  dr. hab. Viorel BOSTAN, a afirmat că atragerea noilor parteneriate devine, indiscutabil, o caracteristică-cheie a UTM, având scopul de a determina tinerii și tinerele pasionate de IT să-și continue studiile de licență și master la UTM, universitate care acum oferă și oportunitatea unui stagiu în această companie IT de top din Slovacia.

Foto: Dorina PANTAZ

 

Citește mai mult pe utm.md

ONLINE TECH COURSES with Endava Mentors

Upgrade your skills in IT with Endava mentors!

Join our online free of charge Tech Courses and benefit from learning with professionals!

Programme Highlights:

 ■ For students in the last two years of study

 ■ Applicants will go through a selection process in the form of a discussion or a test

 ■ Places are limited to 25 seats for each course

 ■ Courses will take place online, twice per week, after 6 PM

WHAT YOU WILL LEARN:

■ Java Core (basic Java programming concepts);

 ■ Java frameworks and main stream technologies (Spring, Hibernate);

 ■ Data migration, logging, monitoring;

 ■ Useful tools and libraries acquaintance (Maven, Git, Jenkins, Kibana, Grafana);

 ■ Real app developing from zero – presenting best coding practices and design decisions;

SEE MORE & APPLY

 WHAT YOU WILL LEARN:

■ A real-time project – payment system, developed step by step, and hosted in Cloud.

 ■ .NET Core 3.1 in a pair with Blazor WebAssembly;

 ■ Clean code and low-level architecture design;

 ■ ORM: Entity Framework Core;

 ■ Dependency Injection;

 ■ MediatR;

SEE MORE & APPLY

 

WHAT YOU WILL LEARN:

 

■ Testing fundamentals & Test Analysis

■ Performance Testing

■ Automation Testing

SEE MORE & APPLY

UTM-SLOVACIA: EDUCAȚIE DIGITALĂ PENTRU TINERE ȘI CREAREA UNEI ACADEMII DE SECURITATE CIBERNETICĂ

Cu sprijinul financiar al SlovakAid, Agenția Europeană pentru Migrație (EMA) lansează un proiect de dezvoltare în Moldova, Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: educație digitală pentru tinere și crearea unei Academii de Securitate Cibernetică, care urmărește să susțină educația digitală a femeilor tinere, să creeze un nou centru dedicat securității cibernetice și să organizeze un laborator specializat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

La vizita anterioară a echipei EMA, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a confirmat deschiderea pentru proiectele ce oferă noi oportunități studenților noștri, astfel că EMA, în cooperare cu compania slovacă ESET și UTM, va renova și echipa noul laborator IT la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, în care își va desfășura activitatea Academia de Securitate Cibernetică ESET. Cei mai de succes absolvenți ai Academiei ESET vor avea posibilitatea să efectueze un stagiu profesional în cadrul companiei slovace.

În cooperare cu TEKEDU și programul GirlsGoIT, proiectul va sprijini conversia profesională a femeilor tinere spre sectorul TIC și va organiza ateliere STEM. Mai multe detalii despre proiect – pe https://en.migrationagency.eu/projekty

 

Citește mai mult utm.md

UTM și AMDARIS își dezvoltă colaborarea și pe dimensiunea cercetare-dezvoltare

Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Amdaris” au încheiat un Acord de colaborare extins, care vine să documenteze realizările și intențiile de perspectivă ale semnatarilor.

Însoțiți de către conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, reprezentanții companiei „Amdaris”, co-fondatorul și CEO Andrew ROGERS și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, și-au exprimat convingerea că „Amdaris” poate contribui în continuare la valorificarea talentelor din cadrul UTM prin multiplele acțiuni și proiecte stipulate în cadrul Acordului de colaborare.

În mesajul adresat partenerilor din Bristol (Marea Britanie), rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a expus multiplele forme de colaborare pe care Universitatea Tehnică a Moldovei le dezvoltă cu diverse companii IT, menționând și aportul important pe care îl are „Amdaris” în formarea tinerilor specialiști. În context, d-sa a subliniat cu satisfacție că semnarea acestui acord va impulsiona negreșit colaborarea între cele două instituții, în special pe dimensiunea cercetare-dezvoltare, prin implicarea tinerilor studioși cu performanțe deosebite, dar și dezvoltarea spațiilor educaționale apropiate spiritului și standardelor industriei IT.

 

Citește mai mult pe utm.md

Amdaris invită studenții la stagiere