1

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

2

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

3

Departamentul Ingineria Software și Automatică

4

Departamentul Științe Socio-Umane

5

Consiliul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică