Șeful departamentului

Oleg Lupan
Profesor universitar, doctor habilitat în tehnică

Date de contact

  • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045, str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 423
  • Telefon: (+373) 22 509910
  • email: oleg.lupan@mib.utm.md

Repere istorice

Necesitățile republicii în pregătirea cadrelor inginerești în domeniul microelectronicii au indus ca în 1965 la Universitatea Tehnică a Moldovei să fie deschisă specialitatea „Microelectronica și Dispozitive Semiconductoare” (actualmente “Microelectronica și Nanotehnologii”), fapt care a conturat în mod determinat direcția științifică și de dezvoltare de mare succes a facultății.

În anul 1973 catedra devine Microelectronică şi dispozitive semiconductoare (MDS) în baza fuziunii Catedrei Fizica semiconductorilor și dispozitivelor semiconductoare și a Catedrei Electronică industrială.

Departamentul a fondat specialitățile „Sisteme radioelectronice” și „Telecomunicaţii” care ulterior au devenit departamente separate. În anul 2006 a fost fondată specialitatea „Ingineria Sistemelor Biomedicale”.

Prin hotărârea Senatului UTM din iulie 2012 denumirea catedrei a fost modificată în Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. Iar în noiembrie 2016, la restructurarea Facultății Calculatoare, Informatică și Microelecrtonică, denumirea catedrei a fost modificată în Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.

Direcții de cercetare

  • Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor în baza lor;
  • Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale;
  • Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru dispozitive semiconductoare şi senzori;
  • Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale;
  • Elaborarea, confecţionarea şi cercetarea bateriilor solare.

Programele de studii, Licență

Programele de studii, Masterat