Proiecte de cercetare

20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile
Conducător de proiect: Dr.hab. Ghenadie Curocichin (USMF). Coordonator proiect UTM: Dr. Victor Şontea. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice
Conducător de proiect: Dr. Ion Fiodorov. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan. Perioada: 2020-2023
Rezultate

Proiectul: NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 – AMOXES Advanced Electro-Optical Chemical Sensors.
Director: Oleg LUPAN, Dr. hab. Perioada: 2019-2022.

Proiectul: 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP Setting peer review instruments and goals for medical (health) education (SPRING) ERASMUS+ .
Director: Victor Șontea, Prof.univ.,dr.. Perioada: 2019-2022.

2SOFT/1.1/64. Cross border cooperation in mechatronics engineering education.
Coordonator de proiect: dr.conf. univ., Sudacevschi Viorica. Perioada: 2020-2022

Proiect: Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de instruire.
Conducător de proiect: Dr. Mariana Rusu. Perioada: 2020-2021.

Proiect: Scanner thermique intelligent – IntellST.
Proiect susținut de AUF.  Perioada: 2020-2020.
Coordonator FCIM. Daniela Istrati, lect.univ.

G5634 – AMOXES   Advanced Electro-Optical Chemical Sensors.

Coordonator FCIM: Lupan Oleg, prof.univ., dr. hab. Perioada 2019-2022

20.70086.23/COV Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova, (DIGIFORME).

Coordonator proiect: Serghei Andronic, conf.univ., dr. Perioada 2020-2021

Coordonator FCIM: Natalia Burlacu, conf.univ., dr.

Proiecte de dezvoltare

Proiect: CRÉATION DE LA PRÉMIÈRE FORMATION UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE À PRÉSENCE RENFORCÉE EN ENTREPRISE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA .
Proiect susținut de AUF și MECC.  Perioada: 2018-2021.

Coordonator FCIM. Daniela Istrati, lect.univ.

Proiect: Renforcement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle en Roumanie et en République de  Moldova .
Proiect susținut de AUF și MECC.  Perioada: 2019-2021.

Coordonator FCIM: Daniela Istrati, lect. univ.

Proiect: Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsable en ECO.
Proiect susținut de AUF și MECC.  Perioada: 2019-2020.

Coordonator FCIM: Daniela Istrati, lect. univ.