Proiecte de cercetare

20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile
Conducător de proiect: Dr.hab. Ghenadie Curocichin (USMF). Coordonator echipa FCIM: Dr. Victor Şontea. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice
Conducător de proiect: Dr. Ion Fiodorov. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan. Perioada: 2020-2023
Rezultate

Proiectul: 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP Setting peer review instruments and goals for medical (health) education (SPRING) ERASMUS+ .
Director: Victor Șontea, Prof.univ.,dr.. Perioada: 2019-2022.

2SOFT/1.1/64. Cross border cooperation in mechatronics engineering education.
Coordonator de proiect: Conducător proiect: dr.hab. Valeriu Dulgheru.; Conducător echipă FCIM: dr.conf. univ., Sudacevschi Viorica. Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.1/11. Cross-border regional hub of competences for the automotive industry
Conducător echipa UTM: Dr. Victor Șontea. Perioada: 2020-2022

G5634 – AMOXES   Advanced Electro-Optical Chemical Sensors.

Coordonator FCIM: Lupan Oleg, prof.univ., dr. hab. Perioada 2019-2022

Cod 9604 STCU, CBRN Export Controls Moldova’s Handbook: to rise awareness of CBRN and dual use export controls among the relevant business communities.

Coordonator proiect: dr.conf. univ., Artur Buzdugan, Perioada 2018-2020

Cod 9608 STCU: Technical University of Moldova Teaching Module: Engineering and CBRN Non-Proliferation Culture.

Coordonator proiect: dr.conf. univ., Artur Buzdugan, Perioada 2020-2022

SSM Suedia. SSM2020-7534 Testarea sensibilitatii la radiatii ionizante a sensorilor semiconductori nanostructurati semnat cu Autoritatea suedeza de securitate radiologica. 

Coordonator proiect: dr.conf. univ., Artur Buzdugan, Perioada 2021

20.70086.29/COV. Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARSCoV-2 / Development of variable speed ventilation box for high risk aerosol generating procedures with SARSCoV-2.

Conducător de proiect: Dr. Serghei Railean. Perioada: 2020-2021

21.00208.8007.10/PD. Fundamente conceptuale și metodologice ale Educației prospective.
Conducător de proiect: dr. Lungu Viorelia. Perioada: 2021-2022