Activităților de cercetare și inovare la FCIM le sunt direcționate eforturi în mod prioritar și sunt centrate pe:

  • Activitatea în cadrul proiectelor naționale și internaționale;
  • Activitatea în calitate de conducător de doctorat;
  • Activitatea în calitate de cercetător în cadrul planului didactic.

Activitatea doctorală la FCIM este efectuată în cadrul școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații”. La FCIM activează 27 de persoane care au dreptul de conducător de doctorat. La moment în Școala Doctorala își fac studiile:

Anul de studii Numărul de doctoranzi
1 10
2 10
3 10
4 4
Total 34