DISA-FCIM-UTM LA IDEAS-2023: MAȘINA AUTONOMĂ PROIECTATĂ DE STUDENTUL ALEXEI RUSU – UN TRIUMF AL CREATIVITĂȚII STUDENȚEȘTI

Pe 21 octombrie s-a desfășurat etapa finală – RACE CHALLENGE – a concursului studențesc Intelligent Driving, Engineering & Autonomous Systems (iDEAS), ediția a XVI-a, organizat de compania SC CONTINENTAL SRL Iași, România. Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de studentul Alexei RUSU, membru al echipei „CIRCLE Atom”,  programului de studii „Automatică și informatică”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, îndrumat de către lect. univ. Dumitru MORARU.

Competiția iDEAS a făcut un apel la inovație și la viitorul conducerii autonome și inteligente, punând în fața participanților provocarea de a proiecta și dezvolta un automobil autonom care să îndeplinească cerințe precum mersul autonom, menținerea benzilor de circulație rutieră, identificarea semnelor de circulație, recunoașterea culorilor semaforului și încărcarea bateriilor prin tehnologia fără fir.

Concursul iDEAS a cuprins trei etape: preselecția echipelor, urmată de DESIGN CHALLENGE – prezentarea conceptului proiectului, arhitecturii sistemului, a sistemelor de control cu motoare și de recunoaștere a semnelor de circulație și finala competiției – RACE CHALLENGE.

Echipa „CIRCLE Atom” a excelat în toate etapele, studentul Alexei Rusu prezentând o mașină autonomă proiectată de el, capabilă să asigure menținerea benzilor de circulație rutieră și să identifice semnele de circulație și culorile semaforului. Efortul și ingeniozitatea lui Alexei RUSU au fost înalt apreciate de juriul competiției, care i-a acordat Premiul Special. Pe durata întregului concurs, Alexei a fost sprijinit și ajutat de colegul său de facultate, Cristian PREGUZA, student la programul de studii Calculatoare și Rețele.

Universitatea Tehnică a Moldovei și, implicit, Departamentul de Ingineria Software și Automatică, transmit sincere felicitări echipei „CIRCLE Atom” pentru ingeniozitatea și succesul remarcabil înregistrat în cadrul concursului iDEAS-2023. Această poveste de succes subliniază importanța promovării creativității studenților în asemenea competiții și evidențiază impactul acestora asupra pregătirii profesionale a tinerilor pentru un viitor promițător în domeniul inovației și al tehnologiei autonome.