PROFESORUL UTM OLEG LUPAN A DEVENIT MEMBRU AL IEEE ȘI ATINGE O VALOARE REMARCABILĂ A INDICELUI HIRSCH – 60

Cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN,  șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, a primit certificatul de membru de valoare al prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Certificatul cu numărul 9973343 i-a  fost acordat de către președintele IEEE Thomas M. COUGHLIN, care este el însuși IEEE Life Fellow. Această distincție îi conferă prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan calitatea de membru cu drepturi depline al IEEE, o comunitate cu peste 400.000 de membri – profesioniști în tehnologie și inginerie uniți în dorința comună de a învăța, interacționa, colabora și inova continuu.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN a atins, de asemenea, o valoare remarcabilă a indicelui Hirsch – h-index 60, conform SCOPUS, având peste 11600 de citări internaționale ale lucrărilor științifice. Acest indice Hirsch măsoară productivitatea și impactul citărilor tuturor publicațiilor științifice de valoare ale unui savant, reflectând astfel influența sa asupra domeniului. Numeroasele sale lucrări științifice sunt cotate la nivel mondial ca fiind în TOP 1% și chiar TOP 0.1%, conform Web of Science.

Cercetările științifice de valoare internațională ale profesorului Lupan efectuate împreună cu profesorii cercetători din cadrul DMIB și de la universitățile prestigioase de peste hotare au permis acumularea noilor cunoștințe în diverse domenii ale ingineriei, dar și prestigioasa poziție în TOP 1% Highly Cited Researcher al celor mai citați savanți la nivel mondial.

Profesorul Lupan a dedicat 30 de ani activității sale la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde predă 7 discipline în cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. D-sa este și profesor afiliat (professor by courtesy) la Facultatea de Fizică a celei mai mari universități, TOP10 din SUA – University of Central Florida – Universitatea din Florida Centrală (UCF). În calitatea sa de profesor universitar este invitat regulat la cea mai prestigioasă universitate din Franța, PSL University, precum și la Universitatea CAU din Germania, cu o istorie de peste 350 de ani. De asemenea, este membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR).

Profesorul Lupan nu se limitează doar la activitatea de predare. D-sa a pregătit mai mulți  doctori în științe din rândul tinerilor profesori cu care colaborează în activitatea sa didactico-științifică la UTM – Vasilii CREȚU, Vasile POSTICA, Nicolai ABABII, Nicolae MAGARIU, și are o listă impresionantă de tinerii doctoranzi, masteranzi, viitori doctori și profesori universitari, cu toții specialiști de calificare înaltă în Republica Moldova.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul FCIM-UTM are un rol esențial în asigurarea procesului educațional în trei programe de studii: Electronica aplicată, Microelectronica și nanotehnologii și Inginerie biomedicală (ciclurile I – Licență și II – Masterat) și în 5 specialități la ciclul III – Doctorat, contribuind la formarea generațiilor de ingineri și cercetători sub ghidarea profesorului Lupan.

Profesorul universitar, doctor habilitat Oleg LUPAN este un savant cu o contribuție didactică-științifică de excepție la Universitatea Tehnică a Moldovei. Realizările sale remarcabile în cercetare, educație și în dezvoltarea tinerilor talente îl fac un exemplu notabil pentru comunitatea academică din Moldova și din întreaga lume, consolidând prestigiul Universității Tehnice a Moldovei la nivel global. Recunoscut în lume pentru excelența în domeniul microelectronicii și ingineriei biomedicale și pentru impactul său semnificativ asupra comunității academice, d-sa reprezintă cu mândrie și onoare Republica Moldova în comunitatea academică internațională și continuă să inspire noi generații de cercetători și ingineri.

Referinte

https://orcid.org/0000-0002-7913-9712

https://fcim.utm.md/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/CV_LUPAN_Oleg.pdf

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/