CODUL DE ONOARE: REFLECȚII ÎN AJUNUL ZILEI INTERNAȚIONALE A STUDENȚILOR

În ajunul Zilei Internaționale a Studenților, Clubul filosofic din cadrul Universității Tehnice a Moldovei s-a convocat pentru abordarea unui subiect sugestiv: Codul de Onoare al Studenților UTM .

 

Debordând de energie juvenilă, idei ingenioase și originale, gândire analitică, emoții pozitive și stare de bine, participanții au examinat particularitățile vieții de student din trei perspective: a normelor morale, a drepturilor și libertăților, dar și a obligațiunilor studenților.

S-a constatat: deși include o seamă de aspecte (provocări) de natură morală, studenții privesc acest document deontologic ca pe un nucleu consistent de teme transversale. Iar ca să fie mai bine înțeleși, și-au propus o analiză a competențelor din punct de vedere etic ale unei situații din perspectiva… IA – a Inteligenței Artificiale: „Pentru a programa IA, este nevoie să înțelegem mecanismul de funcționare a Omului, a-i percepe sensibilitatea, inteligența emoțională, a-i recunoaște personalitatea, dar și drepturile și responsabilitățile pe care le are, pe care le avem…” O exprimare foarte sugestivă a înțelegerii Eu-lui, a firii și a personalității tinerilor din perspectiva lor de studenți, colegi, viitori ingineri, cetățeni, care au și vor avea ca principiu de viață și activitate responsabilitatea individuală și cea social-globală!

În opinia lor, acest document este util întâi și-ntâi pentru ei, studenții, ajutându-i să ia cele mai bune decizii posibile în diverse situații. Altfel zis, respectarea dezideratelor acestui cod constituie obligația lor de onoare.

Concluzia la care au ajuns le face cinste: „Să fim deschiși, onești și transparenți în relațiile noastre de zi cu zi! Dacă vom ajunge să vorbim mai mult unii cu alții și mai puțin unii la alții, vom reuși să facem un pas important întru dezvoltarea unei atitudini morale, integre. Integritatea constituie un reper al succesului nostru!”

Mândri de voi, dragi studenți UTM-iști!

Citește mai mult pe utm.md

Cursul BOOTCAMP C++ organizat de studenţii FCIM

Astăzi cerințele angajatorilor, zelul personal, dorința de a cunoaște şi de a deveni un bun specialist în domeniu de activitate profesională solicită posedarea unor competențe profesionale profunde şi complexe, viziuni inovatorii, spiritul lucrului în echipă, etc. Facultatea CIM, tinde să completeze formarea studenților prin intermediul unui șir de activități studențești cărora li se acordă o atenție deosebită grație în primul rând implicării studenților în creativitatea tehnică și științifică. Acestea, se manifestă prin organizarea concursurilor și conferințelor studențești naționale și internaționale: Centrul de Creativitate tehnică „Hard și Soft”, Concursuri studențești –  CATALYSTS, Concurs de securitate cibernetică UTM CTF, Earth Rover: Connecting Things, Game of Drones, Gestiunea bazelor de date, Ingineria Sistemelor Microelectronice –Sergiu Radauţan, Intelligent Chat-Bot, Internet of Things Hackathon, reMixăm realitatea.

Mereu încurajăm dorința studenților de a participa la diferite activități extracurriculare, iar în cazul în care inițiativa de a lua rolul de formator revine însuși studenților FCIM, aceasta este dublu salutabilă. În acest context miercuri 11.11.2020 studenții din cadrul FCIM, Hmeli Serghei CR-193, Gramovici Ludmila IBM-192 şi Cerneavschii Anton IBM-192 au organizat la UTM, FCIM prima lecție din cursul BOOTCAMP C++. Durata cursului este estimată la o lună de zile. Cei 30 de participanți, studenți FCIM au fost selectați din circa 90 de doritori. Cursul, cuprinde activități teoretice şi practice (atât prin contact direct cât şi online).

La prima întâlnire au fost puse în discuții probleme ce țin de – bazele programării în limbajul C++, operatorii convenționali, cicluri, masivele etc. Condițiile impuse CNESP cu privire la asigurarea respectării cerniților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-19 au fost respectate în totalitate.

Suntem siguri că la finalul cursului participanții, vor dobândi cunoștințe şi competențe de bază în limbajul de programare C++. Le urăm succese şi perseverență tuturor celor implicați la studii şi în dobândirea cunoștințelor noi.

RECTORUL UTM, PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN, EFECTUEAZĂ O VIZITĂ ÎN TURCIA, LA INVITAȚIA TÜBITAK

În perioada 8-12 noiembrie 2020, la invitația Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – TÜBITAK, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, efectuează o vizită la Ankara, în cadrul unei delegații reprezentative a Republicii Moldova.

 

Din cadrul delegației fac parte: Olga TAGADIUC – director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova; Serghei ZAHARIA – rectorul Universității de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia; Stanislav GROPPA – prorector pentru activități de cercetare, medicină și farmacie, USMF „Nicolae Testemițanu”; Larisa CAISÎN – șef departament, Facultatea de Agronomie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Artiom JUCOV – asistent universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; E.S. Dmitri CROITOR, Ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia; Corina PRIGORSCHI – prim-secretar, Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia.

Vizita survine după întâlnirea comună dintre TÜBİTAK și institutele relevante din domeniul cercetare-inovare din Republica Moldova, organizată online, în data de 21 iulie curent, de Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia, în cooperare cu TÜBİTAK, sub genericul „Co-creating new platforms for collaboration” – „Co-crearea de noi platforme de colaborare”. În cadrul acesteia reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Academiei de Științe a Moldovei și ai universităților de top din RM au remarcat reușitele înregistrate de Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, în special în domeniul nanotehnologiilor. Adițional, au fost salutate primele rezultate ale colaborării Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare cu TÜBİTAK, în baza Protocolului existent de colaborare, dar și încurajată crearea unor parteneriate noi între centrele de cercetare, universități și mediul academic din cele două state. Instituțiile naționale, în colaborare cu TÜBİTAK, au convenit să elaboreze și să implementeze un Plan comun de acțiuni pentru anii 2020-2023 în domeniul cercetare-inovare.

Dat fiind că în 2023 Turcia va marca un centenar de la înființare, partea turcă își propune o suită de obiective majore în domeniul științei, tehnologiei și inovației, cu scopul „de a produce mai multă valoare pentru o Turcia mai puternică și mai prosperă”. Obiective similare vizează și Programul Național de Cercetare și Inovare a Moldovei pentru anii 2020-2023, ceea ce ar permite celor două țări să conlucreze în domenii strategice comune. Actuala vizită la Ankara vizează cooperarea în atingerea obiectivelor comune și deschide noi oportunități.

În context, membrii delegației RM au vizitat Bilkent University, unde s-au întreținut cu rectorul, prof. dr. Abdullah ATALAR, și vicerectorul, prof. dr. Orhan AYTUR. La Gazi University au purtat discuții la masa-rotundă cu participarea rectorului – prof. dr. Musa YILDIZ, vicerectorului – prof. dr. Ramazan BAYINDIR, consilierul rectorului – prof. dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, decanul Facultății de Farmacie – prof. dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, decanul Facultății de Medicină – prof. dr. Mustafa Necmi İLHAN, decanul Facultății de Tehnologie – prof. dr. Süleyman TEKELİ, decanul Facultății de Inginerie – prof. dr. Şeref SAĞIROĞLU și coordonatorul Parcului Tehnologic – Hazal YILMAZ. Au urmat de asemenea și vizite la Hacettepe University și Hacettepe Technopolis, însoțiți de rectorul, prof. dr. Mehmet Cahit GÜRAN, precum și la Ankara University, unde au fost întâmpinați de rectorul, prof. dr. Necdet ÜNUVAR.

 

Citește mai mult pe utm.md

NICOLAI ABABII – LAUREAT AL PREMIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET, 2020

Ieri, 9 noiembrie 2020, în cadrul Galei Premiilor Naționale pentru Tineret, ediția 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a premiat cei mai merituoși tineri și organizații de tineret din Republica Moldova. Printre tinerii care au primit trofee, diplome și premii bănești a fost și reprezentantul Universității Tehnice a Moldovei, doctorandul Nicolai ABABII, lector universitar, Departamentul Microelectronică și Inginerie Medicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Invitat în scenă, Nicolai ABABII a menționat că Premiul „Nopți albe” cu care este decernat are o denumire foarte  sugestivă pentru activitatea sa de cercetare, în care a fost implicat încă din studenție, din anul 2 de facultate, sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN. I s-a propus să se implice în cercetările în domeniul nanotehnologiilor, nanomaterialelor, nanozenzorilor – domenii care l-au impresionat și cărora le-a dedicat multe zile și nopți. Proiectul său se bazează pe cercetări mai specifice: cum influențează umiditatea anumiți parametri ai senzorilor – senzori de gaze pentru hidrogen sau pentru compuși organici volatili. Rezultatele acestui proiect se preconizează a fi implementate în medicină, și anume în elaborarea dispozitivelor medicale, precum și în microelectronică, monitorizarea mediului înconjurător pentru asigurarea unor condiții cât mai sigure cetățenilor. În context, d-sa a menționat că proiectul ar avea o continuitate foarte reală în Republica Moldova, iar implicarea în acest proiect a cât mai multor tineri ar putea contribui la elaborarea și câștigarea în continuare a unor proiecte de amploare, pe produse specifice concrete, care să fie sută la sută „made in Moldova”.

„Cele mai multe idei vin de la tineri – ei, tinerii cu ambiții, vin cu diverse strategii și propuneri, iar noi, cercetătorii, suntem mereu deschiși să implementăm ideile de perspectivă”, a subliniat Laureatul Premiului Național TINERET, categoria „Nopți albe”, Nicolai ABABII.

Având drept scop sporirea prestigiului activității în cadrul sectorului de tineret, stimularea activității creative, promovarea experienței avansate şi inovatoare, precum și motivarea resurselor umane din sectorul de tineret pentru autoformare şi dezvoltare, evenimentul a culminat cu acordarea Premiilor Naţionale pentru Tineret următorilor laureați:

 1. Specialistul de tineret al anului 2020 din cadrul Autorităților Administrației Publice Locale de nivelul II – Rodica CAZACU, 12 mii lei;
 2. Lucrătorul de Tineret al anului 2020 – Dumitru JURAVELI, 12 mii lei;
 3. Centrul de Tineret al anului 2020 – Centrul Raional de Tineret Ungheni, 20 mii lei;
 4. Consiliul Local al Tinerilor al anului 2020 – Consiliul Raional al Tinerilor Soroca, 15 mii lei;
 5. Primii pași – Asociația Obștească ,,Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni”, 15 mii lei;
 6. Perpetuum mobile – Asociația Obștească Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, 15 mii lei;
 7. Cu drag pentru baștină – Asociația Obștească ,,ACASĂ LA PUHĂCENI”, 15 mii lei;
 8. Îmi iubesc țara – Oameni pentru Oameni/Inițiativa Împreună împotriva COVID-19, 15 mii lei;
 9. Comunitate studențească – Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, 15 mii lei;
 10. Spirit liber – Andrei DRUȚĂ, 10 mii lei;
 11. Nopți albe – Nicolai ABABII, 10 mii lei.

La eveniment au participat oficiali ai MECC: secretarul de stat în domeniul tineret și sport, Ivan GHEORGHIU; secretarul de stat în domeniul educației, Natalia GRÎU; secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei CHISTOL; parteneri internaționali și reprezentanți ai societății civile.

Citește mai mult pe utm.md

UTM VA CREA CEA MAI MODERNĂ REȚEA UNIVERSITARĂ DE INTERNET WIRELESS, ÎNTR-UN PROIECT DE 2 MIL. EURO

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a câștigat, alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), un proiect transfrontalier în valoare de 2 milioane de euro pentru a crea una dintre cele mai moderne rețele de Internet Wireless în campusul universitar. În cadrul proiectului va fi modernizată integral și toată infrastructura de rețea cablată Internet din campusul UTM.

 

Proiectul transfrontalier a fost câștigat după două etape de evaluare, în care s-a apreciat justificarea proiectului, scopul, obiectivul, potrivirea cu obiectivele programului european și apoi s-a evaluat studiul de fezabilitate realizat de partenerii proiectului. Denumirea integrală a proiectului este Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova – WiNet@Uni.

Prin intermediul acestui proiect se vor crea și resursele tehnice necesare pentru ca alte proiecte transfrontaliere, atât aflate în derulare, dar și viitoare, să poată fi implementate mai eficient între cele două universități beneficiare – UTM și TUIASI. Pentru a îndeplini acest obiectiv, va fi implementată, de asemenea, o soluție modernă pentru a se realiza videoconferințe, putându-se astfel realiza mai ușor colaborarea interinstituțională.

„Trăim într-o eră a tehnologiilor. Persoanele sunt mai conectate ca niciodată odată cu explozia dispozitivelor mobile. Este, fără îndoială, o realitate faptul că oamenii se așteaptă să se conecteze de pretutindeni, iar rolul instrumentelor de acces la rețeaua Internet în această perioadă pandemică a devenit imperativ. Proiectul va asigura o rețea în care toți utilizatorii corpurilor de studii vor avea o conexiune stabilă și de mare viteză, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare ale Universității. Infrastructura Wireless va aduce confort și flexibilitate împreună cu o utilizare a Internetului mai eficientă. Totodată, aceasta va asigura libertatea deplină de mișcare în interiorul ariei acoperite de rețea. De asemenea, în cadrul UTM, va fi modernizată infrastructura de rețea cablată a campusului”, a declarat Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care este co-autorul, dar și directorul de proiect în cadrul UTM.

Instituțiile partenere din acest proiect au două obiective comune: creșterea calității activităților și a serviciilor educaționale și de cercetare pentru a atinge standardele ridicate impuse de concurența la nivel național și european, dar și consolidarea colaborării dintre parteneri la toate nivelurile activităților lor academice.

„Odată cu dezvoltarea aplicațiilor online, accesul de calitate la Internet nu mai este doar opțional, un lux. A devenit obligatoriu ca oamenii să poată folosi dispozitivele mobile pe care le au – telefoane inteligente, laptopuri, tablete – pentru a-și desfășura activitățile profesionale și personale. Momentan, infrastructura rețelelor ambelor universități din acest proiect este sub standardul solicitat unor universități europene și, prin această investiție, TUIASI va deveni una dintre universitățile din țară cu cea mai bună rețea și conectivitate”, a declarat Simona CARAIMAN, prorector responsabil cu informatizarea și comunicațiile digitale din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, domnia sa fiind și director de proiect în cadrul TUIASI.

Citește mai mult pe utm.md

A DOUA ETAPĂ DE DISTRIBUIRE A NOTEBOOK-URILOR PROFESORILOR UTM

Demarat în ianuarie 2020, astăzi, procesul de distribuire a notebook-urilor către profesorii care își continuă cu fidelitate actul de predare a fost reluat de către administrația UTM în cea de-a doua tranșă.

 

Din lotul de 200 de laptopuri 60 au fost distribuite astăzi de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU. 34 dintre acestea au fost transmise în posesie personală profesorilor din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, iar altele 26 – profesorilor Facultății Tehnologia Alimentelor.

„Notebook-urile au devenit astăzi pentru profesori instrumentele prin intermediul cărora  conferă actului de predare conținutul și culoarea intactă a studiului la distanță”, au menționat cu emoție decanii celor două facultăți – conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ și conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA.

Profesorii au mulțumit cu bucurie pentru acest gest, subliniind că „aceste laptopuri sunt cele mai dorite și mai binevenite cadouri, cu care administrația UTM a decis să ne fericească!”

Citește mai mult pe utm.md

CERTIFICAT DE ABILITARE CU DREPT DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT PENTRU PROF. OLEG LUPAN

Reputatul nostru profesor Oleg LUPAN, omul de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a primit ieri, 2 octombrie 2020, în cadrul unei festivități organizate la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), certificatul de abilitare cu drept de conducător de doctorat.

 

Certificatul atestă calitatea de conducător științific al tezelor de doctorat în următoarele specialități ale   profilului Fizica aplicată: 134 01. Fizica și tehnologia materialelor; 134 03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii; profilul Inginerie electronică și construcția de aparate, specialitățile: 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică; 233.03 Tehnologii și componente electronice; 233. 04. Echipamente și dispozitive biomedicale.

Sincere felicitări și mult succes în continuare, domnule prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN!

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC a fost adoptată, în 31 iulie 2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 326 din 18.07 2019, în temeiul recomandărilor senatelor și consiliilor științifice ale instituțiilor și ale propunerilor Comisiilor de experți, validate prin decizia Comisiei de profil.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

UTM VA COLABORA CU AUTORITATEA AERONAUTICĂ ROMÂNĂ/INSTITUTUL EUROPEAN DE AVIAȚIE

Universitatea Tehnică a Moldovei și Autoritatea Aeronautică Română /Institutul European de Aviație, au semnat sâmbătă, 26.09.2020, un Memorandum de Înţelegere şi un Acord de colaborare. 

 

Subliniind importanța colaborării cu Autoritatea Aeronautică Română /Institutul European de Aviație, care asigură climatul organizatoric optim pentru susţinerea, dezvoltarea, promovarea şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor în domeniile aerian şi nautic și furnizează cursuri specializate de aviaţie, rectorul prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a menționat că semnarea acestor acte constituie pentru UTM un pas mare în colaborarea pe care preconizează să o dezvolte și să o valorifice în continuare, dar și în consolidarea colaborării cu Autoritatea Aeronautică Civilă din RM.

La rândul său, Diana DUMITRACHE, director general al Institutului European de Aviație, a menționat că partea română își asumă angajamentul privind instruirea cadrelor didactice selectate din cadrul UTM în domeniul aeronauticii civile, fapt ce va constitui o premisă pentru organizarea în cadrul Universității Tehnice a Moldovei a studiilor în domeniul aeronauticii civile.

Părțile au convenit, de asemenea, asupra deschiderii în cadrul UTM a programului de master în domeniul Managementului aeroportuar.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

NOCTURNA INFORMATIVĂ LA BIBLIOTECA UTM

În acest an „pandemic” bibliotecile și-au unificat eforturile pentru a accentua o problemă, care capătă deja o conotație globală, așa numita Infodemie. Volumul de informație generat depășește capacitatea noastră de a-l consuma și procesa. Cantitățile enorme de informație la care avem acces au un puternic impact asupra felului în care gestionăm și interpretăm informația.

 

Dezinformarea, propaganda, știrile false există dintotdeauna. Dar în mediul digital aceste fenomene capătă o amploare deosebită; este mai ușor, mai rapid și mai ieftin pentru oricine să trimită informații menite să manipuleze utilizatorii.

Este important să ne protejăm de informații nocive, știri false, dezinformări.

Vă propunem să verificați și comparați conținutul pe care îl vedeți online pentru a evita răspândirea știrilor false. Iată câteva instrumente de bază:

 • Lista site-urilor de știri false în Republica Moldova se actualizează permanent.

https://stopfals.md/

 • Cum putem identifica știrile false – un scurt ghid practic.

https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-false-un-scurt-ghid-practic/

Ați găsit o imagine despre care credeți că ar fi putut fi manipulată sau fotografiată? Utilizați aceste instrumente pentru a verifica dacă există modificări digitale:

Acționați și combateți știrile false! 

 1. Gândiți-vă înainte de a împărtăși. Citiți întreaga informație înainte de a decide dacă doriți să partajați sau nu.
 2. Verificați o știre puțin probabilă. Consultați câteva dintre instrumentele enumerate mai sus.
 3. Instalați BS Detector, o extensie de browser care identifică postări de pe site-uri care produc clickbait, știri false și alte povești suspecte. https://www.producthunt.com/posts/b-s-detector
 4. Ajutați la dezmembrarea știrilor false. Raportați știri false pe Facebook.
 5. Evaluați știrile folosind metodologia IMVAIN (Independent, Multiple, Verify, Authoritative / Informed, Named) https://digitalresource.center/content/introducing-imvain
 • Sursele independente sunt preferabile surselor interesate în difuzare.
 • Sunt preferabile mai multe surse decât un raport bazat pe o singură sursă.
 • Sursele care verifică sau furnizează informații verificabile sunt de preferat celor care doar afirmă.
 • Sursele cu autoritate/informative sunt de preferat surselor care nu dispun de fond autoritar.
 • Sursele denumite sunt mai bune decât cele anonime.

www.library.utm.md

 

Citeşte mai mult pe utm.md

PROFESORII DMIB AU CONFECȚIONAT ȘI INSTALAT PANOURI ANTI-COVID ÎN SĂLILE DE STUDII

Dorința studenților și profesorilor de a reveni în sălile de studii i-a inspirat pe colaboratorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) să confecționeze și să monteze în sălile de studii separatoare de protecție din plexiglas, în scopul prevenirii riscului de contaminare cu virusul Covid-19.

 

„Siguranța studenților, doctoranzilor și a colaboratorilor în această perioadă critică este una din prioritățile Universității Tehnice a Moldovei – este condiția primară pentru buna desfășurare a activităților de studii și de cercetare științifică. Instalarea acestor plăci asigură un grad mai înalt de protecție chiar și atunci când distanțarea fizică nu poate fi asigurată”, își argumentează inițiativa prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, care împreună cu lect. univ. Nicolai ABABII, conf. univ., dr. Ion POCAZNOI și alți colegi entuziaști din cadrul DMIB și-au asumat și s-au achitat cu brio de aceste lucrări.

Grație colaborărilor internaționale inițiate de DMIB în domeniul educației și cercetării științifice, în particular cu Universitatea din Kiel, Germania, a fost posibilă dotarea tuturor laboratoarelor din cadrul departamentului, oferind studenților și profesorilor posibilitatea de a desfășura în siguranță orele practice și lucrările de laborator în perioada pandemică.