La data de 06 octombrie 2016, Universitatea Tehnică a Moldovei prin colaborarea fructoasă cu Î.S. Centrul de Telecomunicaţii Speciale anunță lansarea unui Laboratorul de cercetare şi instruire în domeniul securității cibernetice din cadrul UTM.
Iniţiativa creării acestui Laborator aparţine Centrului de Telecomunicaţii Speciale şi derivă din necesitatea identificării unor soluţii concrete care ar răspunde provocărilor complexe din spaţiul cibernetic.
Laboratorul va oferi un mediu virtual, care va servi drept platformă pentru exerciții de apărare cibernetică şi hands-on training-uri tehnice, punînd astfel la dispoziția participanților cele mai moderne tehnici şi informații în domeniu.

Crearea acestui Laborator face parte din sarcinile asumate de CTS în cadrul Programului NATO ”Știință pentru Pace și Securitate” (SPS), cu suportul Ambasadei SUA şi Estoniei.