Rezultatele cercetărilor în tehnologiile lingvistice prezentate la UNESCO

Dr. Victoria BOBICEV, conferențiar universitar în cadrul Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice la conferință internațională „Language Technologies for All (LT4All): Enabling Linguistic Diversity and Multilingualism Worldwide”, desfășurată în sediul UNESCO, Paris, Franța.

Conferința s-a axat, în special, pe promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale tuturor utilizatorilor de limbi pentru a avea acces la informații și cunoștințe în cele mai utilizate limbi. Un obiectiv important al eforturilor în acest sens rezidă în încurajarea părților interesate de a adopta măsuri relevante, concrete pentru promovarea diversității lingvistice, a Internetului cu adevărat multilingv și a tehnologiilor lingvistice, cu un accent deosebit pe limbile autohtone.

Conf. univ., dr. Victoria BOBICEV a prezentat la acest important forum rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice. Lucrarea sa, „Contribution to the Universal Dependencies Treebank of Non-Standard Romanian Texts” (elaborată în coautorat cu  Cătălina Maranduc, Tudor Bumbu, Ludmila Malahov, Alexandru Colesnicov, Svetlana Cojocaru), a reflectat rezultatele obținute în colaborare cu Academia de Științe în cadrul proiectului de digitizare a patrimoniului cultural. Raportoarea a subliniat că cărțile vechi din biblioteca națională sunt scanate, supuse procedurii OCR (Optical Character Recognition) și apoi transliterate în limba româna contemporană. Pe viitor, cercetătorii își propun să dezvolte metodologiile și instrumentele necesare pentru marcarea morfologică și sintactică automată a textelor date.

Suntem mândri de succesele colegei noastre, o felicităm și îi dorim mult succes în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md