Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Candidat: Danilescu Marcel

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în informatică

Candidat: Danilescu Marcel

 

Conducător: Beșliu Victor, doctor în științe tehnice, professor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.02-21-44 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale

Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale

Data: 14.01.2022, ora: 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, aula 3-3

Link Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeMO7sfDM1i1JicsMNh13EE9OAuf2ycFbJU7Er6UFOKU1%40thread.tacv2/1641213391914?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%22f00ae9d0-6e91-44a9-a98d-ee7df6372741%22%7d

Teza de doctorat poate fi consultată la: http://www.cnaa.md/thesis/57796/ și Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI): https://idsi.md/tv https://www.youtube.com/watch?v=iDzxiAJwJGg