Aviz

Endava Internship Programme | Autumn 2021

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to kick-start your career in IT, consolidate your knowledge and develop new skills. It will be an intensive 3-month, 5 days/week, 6 hours/day training period.

What is the Programme about?
Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, working on a real project. The programme offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people throughout the business including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment. Following the successful completion of the programme, you will have the opportunity to be offered a full-time employment in Endava.

Who is encouraged to apply? 
Fresh graduates, students in the last year or enrolled in a Master Programme, IT enthusiasts, young specialists , or professionals looking for a career shift to the IT industry, regardless of background and  experience. People with an analytical mindset, being oriented to problem-solving and smart solutions.

What can you expect from the Programme?
■ Supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise
■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-on, workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight
■ The growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment
■ Culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

Have you got questions about the Endava Internship process? Please check out our FAQ page.

TESTING
Automation Testing

Study Materials HERE

DEVELOPMENT
Front-End Development
Study Materials HERE

Java Development
Study Materials HERE

.NET Development
Study Materials HERE

Android Development

Study Materials HERE

iOS Development
Study Materials HERE

APPLICATIONS MANAGEMENT
Applications Management Analyst
Study Materials HERE

Applications Management Java Engineer
Study Materials HERE

Applications Management .NET Engineer
Study Materials HERE

DevOps Engineer Applications Management
Study Materials HERE

DATA
Data Engineer

Study Materials HERE

 

PROGRAMME HIGHLIGHTS

Applications open: July 30, 2021

Start Date: Mid September, 2021

Duration: 3 months, 5 days/week, 6 hours/day

 

If you have any questions about the Endava Internship process, please check out our FAQ page.

 

 

„Summer Software Development Internship 2021” from AMDARIS

Dear Students,

Amdaris is open for applications for their Summer Software Development Internship which will start at the beginning of July 2021.  The company is looking for ambitious individuals with a passion for Software Development, good knowledge of OOP, good algorithmic skills, data structures and, of course, at least B1 English level (intermediate).

Why applying for a software development internship at Amdaris? You will have the opportunity to experience a real working environment with everything it implies: working in a team, meeting the deadlines and enjoying the outcome of your work. It could be the start of a challenging yet rewarding career in the IT field. Get out of your comfort “box” and explore the world of software development. You never know until you try.

ABOUT AMDARIS SOFTWARE DEVELOPMENT INTERNSHIP

INTERNSHIP PROFILE

 • Internship type: Software Development
 • Start period: July-October 2021
 • Duration: 3 months
 • Available № of places: 20-25
 • Flexible hours: Yes

The Internship programme has 3 Modules:

Module 1: C#, SOLID, Design Patterns, Unit Testing, Inversion of control, Agile

Methodology

Module 2: Entity Framework Core, SQL

Module 3: ASP.NET Core, HTML, CSS, React, WebAPI

After each module you’ll have an exam which consists of practical and theoretical questions. You will create a Web Application by the end of course using all accumulated knowledge and best practices, which could also be used as your graduate work at university.

 THE RECRUITMENT PROCESS

 1. Resume collecting and screening: May 2021 – beginning of June 2021
 2. Technical test: Individually
 3. Technical interview: Individually
 4. Internship
 5. Employment opportunity (based on results)

HOW DO WE TEACH?

 • Assigning a mentor for each intern
 • Daily presentation and assignments
 • Providing a video registration of each lesson
 • Access to Amdaris library
 • Facilitating internal training sessions

 REQUIREMENTS

 • Good knowledge of OOP
 • Good algorithmic skills
 • Data structures
 • Basic knowledge of SQL (advantageous)
 • Basic knowledge in Web technologies (advantageous)

Get in touch with Amdaris Recruitment Team: +373 60 755 228

Please inform Amdaris of your interest by sending your CV to: apply@amdaris.com with “Summer Software Development Internship 2021” subject line.

 

 

ŞCOALA DE VARĂ „NANOTEHNOLOGII ȘI BIOMEDICINĂ ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI”

Ce sunt nanotehnologiile și care este potențialul acestora pentru biomedicină? Când va fi creată inima artificială? Prin ce pandemii a trecut omenirea de-a lungul istoriei? Ce profit poate aduce edificarea societății energiei regenerabile și de ce sănătatea Terrei este atât de importantă pentru sănătatea umana?

Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, vă invităm la Școala de vară “Nanotehnologii și biomedicină în contextul provocărilor secolului XXI”, care se va desfășura online în perioada 5-13 iunie 2021.

Evenimentul este destinat doctoranzilor, masteranzilor, studenților și liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Prelegerile vor fi susținute în limbile română și engleză.

Ediția de anul acesta a evenimentului este una inedită, deoarece în afară de subiectele prezentate de savanți notorii din țară și de peste hotare prin intermediul platformei Zoom, cursanții vor avea posibilitatea să asiste la un șir de lecții publice excepționale în diverse domenii ale științei și tehnologiilor moderne, prezentate în format LIVE-STREAM de 5 laureați ai premiului Nobel:

 • Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020);
 • Stefan Hell (Germania), Laureat al Premiului Nobel în Chimie (2014);
 • Randy Schekman (SUA), Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013);
 • Hiroshi Amano (Japonia), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2014);
 • Konstantin Novoselov (Marea Britanie), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2010).

Mai multe detalii în AGENDA evenimentului.

Pentru a participa la școala de vară, completați formularul de participare și CV-ul și expediați-le la adresa info@nanomedtwin.eu.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare – 25 mai 2021.

La finele Școlii de vară cursanții vor primi certificate de participare.

Școala de vară este organizată în cadrul proiectului Orizont-2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652.

 

Citește mai mult pe utm.md

Lecție deschisă în format online „Rolul expertului judiciar în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare”

Stimați studenți,

cu prilejul Zilei profesionale a expertului judiciar, vă invităm să participați la lecția deschisă cu genericul „Rolul expertului judiciar în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare”.

La eveniment vor participa experții:

Nicolae Bodrug, comisar-șef, șef al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciar

Ion Gaina, comisar principal, șef al Secției examinări informaționale

Andrei Modrînga, comisar principal, șef al Secției examinări substanțe

Vitalie Cebanu, inspector principal, expert-criminalist superior al Secției examinări  auto-tehnice

Tudor Cașu, inspector superior, expert-criminalist al Secției examinări auto-tehnice

Lecția este organizată în colaborare cu Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu   Institutul de Reforme Penale și  Invento, cu suportul financiar al Suediei.

Evenimentul, în format online, va avea loc in data de 21 aprilie, ora 14:00 și va fi organizat prin intermediul platformei Zoom.

Pentru a primi linkul evenimentului, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

https://forms.gle/u9pMxL4KcWs4H19X7

 

Vă așteptăm cu drag la eveniment!

 

Citește mai mult pe utm.md

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Astăzi, 23 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a demarat lucrările Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care este organizată online.

La ediția din anul curent a conferinței și-au anunțat participarea peste 600 de participanți din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina.

160 de participanți din numărul total reprezintă diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

Lucrările participanților vor fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză.

Vă invităm să ne vizionați subsecțiile Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică după cum urmează, accesând link-ul propus.

SECTIA DATA, ORA LINK DE CONECTARE
SUBSECŢIA INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII, SECŢIA CIM 23.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 24.03.2021, 13:15 Join the meeting

 

Mai multe detalii – pe  https://utm.md/cts-smd-2021/.

ANUNȚ DE SELECȚIE A STUDENȚILOR PENTRU CURSUL ACADEMIEI DE SECURITATE CIBERNETICĂ ESET

Universitatea Tehnică a Moldovei, compania de securitate cibernetică ESET și Agenția Europeană pentru Migrație anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru participare la programul de instruire în domeniul Securității Cibernetice. Programul se desfăşoară în cadrul proiectului sprijinit financiar de agenţia slovacă SlovakAid: „Skilled workforce for the Moldovan IT sector: Digital education for young women and creation of a Cyber Security Academy”.

Programul presupune selectarea a 10 candidați, care vor fi instruiți de către reprezentanți ai companiei slovace de securitate cibernetică ESET în cadrul Academiei de Securitate Cibernetică înființate la UTM, FCIM. Candidatul selectat va efectua cursul în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. Concursul se adresează studenților cu frecvența la zi, cel puțin studenți licență anul 2.

Proiectul va oferi stagii de o lună pentru 5 studenți (cei mai buni absolvenți ai cursului) în compania slovacă ESET (Bratislava, Slovacia) sau în centrul de Cercetare și Dezvoltare ESET (Iași, Romania). Proiectul va acoperi toate costurile legate de stagiu (costuri de transport, cazare și suport financiar parțial de trai pe parcursul stagiului).

Dosarele pot fi depuse, până la 24 martie 2021 inclusiv, la adresa decanatului facultății CIM decanat@fcim.utm.md. Comitetul de selecție va fi format din reprezentanți UTM și ESET. Selecția finală a celor 10 candidați ar putea fi făcută și on-line prin scurte interviuri cu candidații.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cursant al Academiei de Securitate Cibernetică ESET:

 1. Cerere de înregistrare la concurs (adresată decanului, exprimând solicitarea de participare la concurs și consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal de către comisia de selecție).
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității (pentru anul curent).
 4. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 5. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent.
 6. Scrisoare de intenție în limba engleză (motivând dorința de participare la curs)

Notă: Toate actele se prezintă în formă electronică.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură:

 1. Criterii de eligibilitate
 • să fie student înmatriculat la studii zi (master sau licență cel puțin anul 2) la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
 • să prezinte documentele conform celor menționate anterior;
 • să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție; 
 1. Criterii de selecție
 • să îndeplinească condițiile de eligibilitate;
 • să aibă toate examenele promovate;
 • să cunoască limba engleză, nivel B1 și mai sus;
 1. Criterii specifice
 • Studenți ai programului Securitatea Informației sau cu o pregătire prealabilă în domeniu Securității Cibernetice;
 • Candidați cu aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să se desfășoare la curs;
 • Rezultate academice bune în anul universitar;
 • Participare la concursuri și alte activități existente extra-curriculare.

 

Calendar concurs selecție
15.03.2021- 24.03.2021 Înscrierea pe baza dosarului de candidatură
26.03.2021-29.03.2021 Interviul de selecție (la necesitate, online)
30.03.2021 Anunțarea rezultatelor

 

Calendarul cursului și stagiului
02.04.2021 Prima ședință
02.04.2021- 21.05.2021 Programul cursului, în fiecare vineri de la 2 aprilie 2021 până la 21.05.2021, fiecare ședință durează 4 ore
28.05.2021 Evenimentul festiv de la TEKWILL (înmânarea certificatelor pentru finalizarea cursului și anunțul celor mai buni 5 absolvenți ai cursului care vor merge într-un stagiu la ESET)
Stagiul – pentru cinci cei mai buni studenți Perioada preliminară: Iulie sau August 2021

Pentru detalii suplimentare:

Coordonator proiect din partea UTM,

Dumitru Ciorbă, Decan FCIM, conf. univ. dr. dumitru.ciorbă@fcim.utm.md

Coordonator curs din partea UTM

Rodica Bulai, Şef program SI, lector univ. rodica.bulai@fcim.utm.md

PROGRAMUL „UTEACH”, EDIȚIA A II-A

ea de-a doua ediție  a programului  „UTeach” lansată în cadrul „Tekwill Ambassador  Program” a finalizat cu dezvoltarea unor idei inedite de instruire, proiecte extracurriculare  apte să revigoreze calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale.

 

Ideile dezvoltate în cadrul celor 8 proiecte prezentate de FCIM și FET, UTM scot în evidență următoarele aspecte:

 1. „Competențe Digitale Aplicate în metode inovative de predare-învățare”, conf. univ., dr. Natalia BURLACU;
 2. Dezvoltarea cursului „Programare Problem Learning Approach in Programmable Logic Controller”, conf. univ., dr. Irina COJUHARI;
 3. „Proprietatea Intelectuală în era Informațională”, lect. univ. Ana ȚURCAN;
 4. Curs de formare continuă „SIMATIC TIA Portal – Programare PLC”, conf. univ., dr. Ion FIODOROV;
 5. Dezvoltarea curriculei unității de curs „Big Data”, conf. univ., dr. Mihail PEREBINOS;
 6. „Promovarea carierei TIC. Implementarea conținuturilor noi în educație”, lect. univ. Anatol ALEXEI;
 7. „ECourse de WebDesign”, lect. univ. Arina LACHI;
 8. „Python: prima mea carte”, conf. univ., dr. Vitalie COTELEA.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

În cadrul unei întâlniri festive au fost premiați toți participanții la proiect, iar echipamentul tehnic oferit cu siguranță va servi ca mijloc suplimentar utilizat în diversificarea metodelor și dezvoltarea măiestriei pedagogice în procesul de predare-învățare.

Startup Academy UNI – Antreprenoriatul tech pentru studenții UTM

Talentul, potențialul și aspirațiile tinerilor din Republica Moldova sunt premise care permit dezvoltarea sectoarelor dinamice și profitabile ale economiei naționale. Iată de ce, TEKWILL își centrează eforturile pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul noilor generații. În anul de învățământ 2021-2022, cu suportul proiectului în 4 universități din Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul care predau IT-ul sau domeniile conexe, va fi predat antreprenoriatul – una dintre direcțiile de investiții ale proiectului, cu suportul partenerilor de dezvoltare USAID și Suedia.

Ana Chirița, directoarea proiectului TEKWILL: „Considerăm că promovarea culturii antreprenoritului în țara noastră poate genera rezultate pozitive dacă este corelată cu educarea tinerilor și dezvoltarea competențelor conexe. Integrarea unui curs dedicat în domeniu este mai mult decât o necesitate pentru viitorii specialiști, așa cum universitățile din Moldova se confruntă cu diverse provocări legate de schimbare sau performanță ș.a. Ne dorim ca studenții să învețe mai multe despre antreprenoriat, să aducem schimbare de viziuni, cunoștințe și abilități, pentru susținea dezvoltării unei economii digitale. Or, actualmente, viitorii profesioniști, au nevoie să obțină noi competențe pentru a fi mai competitivi pe piața muncii și a genera produse inovative și utile societății, cu ajutorul tehnologiilor informaționale.”

Din luna octombrie a acestui an, 40 de studenți vor beneficia de cunoștințe și ghidaj antreprenorial în cadrul proiectului. Cursul este implementat cu scopul de a fi integrat în programul educațional de bază și certificat în diploma de licență.

Proiectul pilot va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei

Pentru a răspunde mai bine așteptărilor de cunoaștere a antreprenoriatului a studenților, în cadrul Startup Academy va fi lansată o ediție pilot a programului. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai a anului curent. În cadrul cursului vor participa 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Viorel Bostan, rectorul UTM: „Piața muncii este în continuă schimbare, iar viitorii angajați vor trebui să facă față cu brio noilor provocări. Iată de ce, tinerii au nevoie să dobândească mai multe competențe și abilități pentru a putea înregistra succese într-un mediu foarte competitiv. Promovarea spiritului antreprenorial în educație drept una din competențe-cheie îi va încuraja pe tineri să devină mai întreprinzători, să găsească soluții inovatoare la problemele din societate și să creeze produse care să aducă plus valoare în dezvoltarea socio-economică a țării.”

Ce vor învăța studenții?

Programul cuprinde un curs amplu, privind dezvoltarea de afaceri tehnologice și trendurile ecosistemului. Mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri vor ghida participații în crearea unui business de la idee la aplicare. Pe durata acestuia, studenții vor fi familiarizați cu managementul strategic, planificarea financiară, marketing-ul, pitch-ul, atragerea investitorilor etc. Cursul va fi predat în limba engleză, iar procesul educațional va presupune o abordare mixtă de lucru în grup, dar și individual, tinerii fiind stimulați să studieze și să aplice cunoștințele în afara orelor. Participanții vor fi selectați în funcție de ideea generată, nivelul de cunoaștere a limbii engleze și motivația de a participa în program.

„Startup Academy” parte a programului Startup Moldova este o inițiativă educațională dedicată actualilor și potențialilor antreprenori, care este dezvoltată în cadrul Proiectului TEKWILL, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Suediei. Obiectivul de bază al Proiectului „Tekwill”, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Programul pilot Startup Academy UNI se va desfășura în perioada martie-mai, iar mai multe detalii găsești aici: https://startupmoldova.digital/antreprenoriatul-tech-va…/.

 Doritorii de a se înscrie la proiectul pilot trebuie să completeze pe parcursul lunii februarie formularul de aplicare AICI

Data limită pentru aplicare: 25 februarie

 

O NOUĂ LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ PUBLICATĂ DE ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES

Echipa condusă de cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, face un pas nou pe făgașul internaționalizării UTM, grație activităților de cercetare desfășurate în comun de cercetătorii din cadrul a opt universități: din R. Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA, Japonia.

 

Această echipă internațională, formată ad-hoc de către profesorul UTM-ist Oleg LUPAN, a reușit să-și îmbine eforturile în rezolvarea unei probleme specifice de cercetare în domeniul nanosenzorilor. După 4 runde de recenzări a câte 3-4 recenzenți-experți, lucrarea științifică „Comparison of Thermal Annealing vs Hydrothermal Treatment Effects on the Detection Performances of ZnO Nanowires” – „Comparația efectelor de tratare termică față de tratamentul hidrotermal asupra performanțelor de detectare a nanofilelor ZnO” (în volum de 30 de pagini de tipar) a fost acceptată spre publicare în prestigioasa revistă de specialitate ACS Applied Materials & Interfaces cu factor de impact 8.758 –

(https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-WETZ5DJ77UPFWPESX2CR),

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.0c19170/suppl_file/am0c19170_si_001.pdf

Potrivit autorilor, lucrarea reprezintă o investigație comparativă a influenței tratamentului post-galvanizare asupra performanțelor de detectare a gazelor unei nanobaghete / nanofir individual ZnO, crescut prin depunere electrochimică și integrat în dispozitive nanosenzoriale. În lucrare, tratamentul hidrotermal în vapori de apă (abur) și tratarea termică convențională au fost utilizate ca tratamente post-creștere pentru a îmbunătăți proprietățile nanomaterialului.

Autorii au studiat proprietățile morfologice, optice, chimice, structurale, vibraționale și de detectare în detaliu cu echipamentele moderne existente la toate cele 8 centre de cercetare de prestigiu din Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA,  Japonia, cu care UTM are relații de colaborare internațională de mai mulți ani. Totodată, ei au determinat experimental și confirmat prin calcule teoretice că prin variația mediului, temperaturii de creștere și a tipului de tratament post-creștere, morfologia este menținută, în timp ce proprietățile optice și structurale arată o cristalizare sporită a nanofirelor. S-a văzut că tratamentul hidrotermal în vaporii de apă afectează proprietățile optice și vibraționale ale materialului, dar și pe cele senzoriale.

După cercetarea nanodispozitivelor bazate pe o nanobaghetă individuală din ZnO, s-a observat că temperatura mai ridicată în timpul procesului de sinteză are ca rezultat un răspuns mai mare la gazul H2 în intervalul de temperatură de funcționare investigat de la 25°C la 150°C. Tratamentul în autoclavă a permis creșterea suplimentară a răspunsului la gaz al senzorilor elaborați cu un factor de ~ 8. Calculele teoriei funcționale a densității (DFT) relevă modificări ale benzilor structurale și electronice ale suprafețelor ZnO ca urmare a interacțiunii puternice cu moleculele de gaz H2.

Rezultatele autorilor demonstrează că dispozitivele de înaltă performanță pot fi obținute din nanofire și nanobaghete de înaltă cristalinitate după tratament hidrotermal. Dispozitivele obținute ar putea fi elementul cheie pentru nanoelectronica flexibilă, electronica portabilă și au atras un mare interes datorită specificațiilor sale unice.

Prof. Oleg LUPAN și discipolii săi, dr. Vasile POSTICA și drd. Nicolae MAGARIU activează la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori a UTM, la care au access toți studenții ciclurilor 1,2,3.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Cercetători: Oleg Lupan, Nicolae Magariu,  Rasoul Khaledialidusti,  Abhishek Kumar Mishra, Sandra Hansen,  Helge Krüger, Vasile Postica,  Helge Heinrich,  Bruno Viana, Luis Katsuya Ono, Beatriz Roldan Cuenya, Lee Chow, Rainer Adelung, Thierry Pauporté.

Parteneri:

 • Center for Nanotechnology and Nanosensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, Stefan cel Mare Av. 168, MD 2004 Chisinau, Republic of Moldova;
 • PSL Université, Chimie ParisTech, Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, CNRS UMR8247, rue Pierre et Marie Curie 11, 75005 Paris, France;
 • Functional Nanomaterials, Institute for Materials Science, Faculty of Engineering, Kiel University, str. Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany;
 • Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL, 32816, USA;
 • Department of Mechanical and Industrial Engineering at Norwegian University of Science & Technology, 74911, Trondheim, Norway;
 • Department of Physics, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies, Bidholi via Premnagar, Dehradun 248007, India;
 • Department of Materials Science & Engineering, University of Virginia, 395 McCormick-Road Charlottesville, VA-229044, USA;
 • Department of Interface Science, University of Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, 14195 Berlin, Germany.

 

Citește mai mult pe utm.md

PREMIILE SENATULUI UTM PENTRU A.U. 2019-2020

În prima ședință din acest an, desfășurată în format online, pe platforma Cisco Webex, Senatul Universității Tehnice a Moldovei a premiat universitarii care în a.u. 2019-2020 s-au evidențiat în diverse domenii didactico-științifice. Cu diplome și premii pentru activitate prodigioasă au fost distinși peste 70 de studenți, doctoranzi și profesori ai UTM.

 

Laureați într-un domeniu de cercetare au devenit 7 profesori. Diploma de gr. I și premiul în valoare de 2500 de lei i-au revenit profesorului și omului de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Diplome și premii de gr. II de 1000 de lei au revenit conferențiarilor universitari, doctorilor în științe Sergiu MAZURU – Departamentul Ingineria Fabricației, FIMIT; Aurelia CARPOV – Departamentul Arhitectura, FUA; Aliona GHENDOV-MOȘANU – Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, FTA. Iar diplome și premii de gr. III de 500 de lei au revenit conferențiarilor universitari, doctorilor în științe Ilie NUCA – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE; Lilia CHIRIAC – Departamentul Teorie Economică și Marketing, FIEB, Viorica URSU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC.

În domeniul creativității tehnice s-au remarcat cunoscuții profesori-frați, conferențiari universitari, doctori în științe Radu și Oleg CIOBANU – Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, FIMIT, cărora le-au revenit diplome și premiul de gr. I în valoare de 1500 de lei. Diploma și premiul de gr. II (700 de lei) i-au revenit proaspătului doctor în științe inginerești Vasile POSTICA – Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM.

Cel mai bun doctorand al anului a fost recunoscut lect. univ. Nicolai ABABII – diplomă și premiu de gr. I (1500 de lei). De diplome și premii de gr. II (800 de lei), în aceeași categorie, s-au învrednicit lect. univ. Victoria DANILA – Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile şi din Piele, FTP; Cristina EFREMOV – Departamentul Energetica; Irina GRUMEZA – Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie. Iar diplome și premii de gr. II (500 de lei) au revenit doctoranzilor Andrei PETCO – Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, FIMIT; Carolina VOLOSATÎI –Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC.

O listă impresionantă de diplome și premii au scos în evidență cei mai buni studenți ai anului, care s-au evidențiat în domeniile:

creativitate în arhitectură şi design – Mircea ZUBCU, gr. DI-171, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi;

creativitate în design vestimentar – Mihai JANU, gr. DVI-161; Facultatea Textile și Poligrafie;

creativitate în design şi tehnologii poligrafice – Ilinca STRILCIUC, gr. DTP-191M, Facultatea Textile și Poligrafie;

creativitate antreprenorială – Antonina SECUREANU, gr. EI-1607, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (diplome și premii de gr. I, 1000 de lei);

creativitate tehnică – Andrei HOMENCO, gr. SISRC-191, Facultatea Electronică și Telecomunicații  (diplome și premii de gr. I, 1000 de lei); Andrei CIOTU, gr. TCM-161, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Vladislav KOVALSKII, gr. MN-161, Neonil ROȘCA, gr. C-171, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; Arina POPOV, gr. DVI-171, Facultatea Textile și Poligrafie (diplome și premii de gr. Ii, 700 de lei); Victor PÎNZARU, gr. CIC-1601, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru; Irina APOSTOL, gr. IME-161; Ștefan GARABAJIU, gr. EM-19M, Facultatea Energetica și Inginerie Electrică (diplome și premii de gr. III, 500 de lei).

La categoria Cel mai bun proiect (lucrare) de licență s-au evidențiat:

Cristian LUPAN, gr. MN-161, FCIM (diplomă și premiu de gr. I, 600 de lei);

Mihaela STAMATI, gr. DP-1609, FCGC; Sandra PRUNICI, gr. ML-171, FIEB; Maria TISEEVA, gr. DI-162, FIMIT (diplome și premii de gr. II, 400 de lei);

Vladimir VĂRZARU, gr. IMTC-161, FET; Mihai JANU, gr. DVI-161, FTP; Mihaela VÎNTU, gr. TMAP-161, FTA; Irina APOSTOL, gr. IME-161, FE; Petru COSTIUC, gr. CFDP-161, FUA (diplome și premii de gr. III, 300 de lei).

Laureați ai anului universitar în domeniul activității didactice:

prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC (diplomă și premiu de gr. I, 3000 de lei);

conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU – Departamentul Arhitectura, FUA; conf. univ., dr. Ilie NUCA – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Aurelia CHIRSANOV – Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA (diplome și premii de gr. II, 1500 de lei);

conf. univ., dr. Silvia GANGAN – Departamentul Telecomunicații, FET; lect. univ. Daniela ISTRATI – Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor, FCIM (diplome și premii de gr. III, 800 de lei).

Laureați în domeniul activității didactice începătoare:

conf. univ., dr. Silvia ANDRONIC – Departamentul Telecomunicații, FET (diplomă și premiu de gr. I, 1500 de lei);

lect. univ. Constantin BOROSAN – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE;  conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI – Departamentul Alimentație și Nutriție,  FTA (diplome și premii de gr. II, 1000 de lei);

asist. univ. Sergiu SCROB – Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (diplomă și premiu de gr. III, 700 de lei).

La compartimentul Cel mai bun manual (curs universitar) al anului au fost desemnați autorii:

conf. univ., dr. Aurelia CARPOV, conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU – Departamentul Arhitectura, FUA (diplome și premii de gr. I, 3000 de lei);

conf. univ., dr. conf. univ., dr.  Nicolae MOGOREANU – Departamentul Energie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Tamara NESTEROV – Departamentul Arhitectură, FUA; conf. univ., dr. hab. Vitalie COTELEA – Departamentul Ingineria Software şi Automatică, FCIM (diplome și premii de gr. II, 1500 de lei);

conf. univ., dr. Efim OLARU – Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, FCGC; conf. univ., dr. Vera GUȚU – Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, FUA; conf. univ., dr. Viorica URSU și conf. univ., dr. Ion ALBU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC (diplomă și premiu de gr. III, 500 de lei).

De titlul Cel mai bun student al anului universitar sau învrednicit:

Vladislav REVEGA, gr. CIC-1701, FCGC; Dragoș PÂNZARU, gr. ARH-171, FUA; Ana PEGZA, gr. C-181, FIEB; Nicoleta VASILIEV, gr. DTP-191, FTP; Maria CERNEI, gr. RST-171, FET; Egor CAZACOV, gr. AI-171, FCIM; Răzvan RAZLOVAN, gr. TE-171, FEIE (diplome și premii de gr. I, 700 de lei);

Caterina MODÂRCA-PACERIȚA, gr. ARH-171, FUA; Vadim VOICOV, gr. CIC-1701, FCGC; Diana MARUSIC, gr. FAF-271, FCIM (diplome și premii de gr. II, 500 de lei);

Octavian LESNIC, gr. ISTGC-181, FUA; Irina TRAVINSCAIA, gr. DP-1806, FCGC; Dragoș PÎNZARU, gr. ARH-171, FUA; Veronica BOLOGAN, gr. IBM-172, FCIM; Angela BEREGOI, gr. TI-172, FCIM (diplome și premii de gr. I, 400 de lei).

Cel mai bun curs plasat pe platforma Moodle aparține autorilor:

lect. univ. Vasile POSTICA, Departamentul Microelectronica și Inginerie Biomedicală, FCIM;  conf. univ., dr. Lilia SAVA, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, FET (diplomă și premiu de gr. I, 1000 de lei);

conf. univ., dr. Alexandru TARLAJANU, FEIE (diplomă și premiu de gr. II, 700 de lei).

Sincere felicitări profesorilor, doctoranzilor și studenților performeri!

Per aspera ad astra!

Citește mai multe pe utm.md