Aviz

Training Program organizat de Liga Studentelor în Inginerie dedicat celei de-a 55-a aniversare de la fondarea FCIM

Liga Studentelor în Inginerie datorită unei frumoase colaborări cu Orange și Universitatea Tehnică a Moldovei au încheiat Training Program dedicat celei de-a 55-a aniversare de la fondarea Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică.

Acesta s-a desfășurat în decursul lunilor aprilie – iunie și a avut drept participanți 20 de studenți UTM înregistrați prealabil la fiecare training în parte:

 • Website that sells- Speaker Inga ŢARELEA, A/B Testing Optimization Analyst, Orange Systems;
 • Project Management Career | focus on your future – Natalia Melniciuc, Mediation Manager la Orange Systems;
 • Master the Great Professional Asset | Public Speaking – Elena Donici, Development and Talent Management Coordinator, Orange Systems;
 • Teamwork makes the soft work – Elena Donici, Development and Talent Management Coordinator ;
 • Mastering Scrum Framework – Natalia Ceban, Operations manager & Scrum master la Orange Systems.

Pe parcursul a 3 luni, participanții au dobândit cunoștințele necesare pentru a putea să își dezvolte abilitățile soft.

Activitățile au fost desfășurate cu prezență fizică, iar fiecare sesiune informativă a avut o tematică specifică. Training-urile au fost însoțite de formulare de feedback din partea participanților, iar la finalul programului studenții au primit certificate de participare.
Societatea de astăzi, pe zi ce trece, avansează cu pași grăbiți în lumea noilor tehnologii, de aceea pe piața muncii, în ultima perioadă se solicită tot mai des tineri specialiști cu abilități practice de a crea produse cu ajutorul tehnologiilor informaționale. Astfel, în cadrul acestui eveniment studenții au avut ocazia să cunoască colegi de la alte facultăți din cadrul UTM, să petreacă timpul calitativ participând la workshop-uri livrate de traineri profesioniști.

Facultatea susține, promovează și se bucură de existența unei astfel de comunități care promovează egalitățile de gen și sensibilizează asupra faptului că tehnologiile sunt instrumente ce permit crearea unei societăți în care femeile și bărbații pot contribui și participa în mod substanțial și în egală măsură. Cu siguranță că în acest domeniu, femeile o să-și impună poziții și vor avea rezultate impresionante.

Felicitări întregii comunități pentru excelența pentru implicarea, mult, mult succes în tot ce vă propuneți, organizarea în continuare a mai multor activități, evenimente în stimularea și încurajarea femeile să-și atingă  potențialul maxim într-o  cariera inginerească.

Tinerii de astăzi sunt schimbarea de mâine adică viitorul….

Internship Programme from Endava

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to kick-start your career in IT, consolidate your knowledge and develop new skills. This will be an intensive 3-month, 5 days/week, 6 hours/day training period.

What is the Programme about?
Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, working on a real project. The programme offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people throughout the business including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment. Following the successful completion of the programme, you will have the opportunity to be offered a full-time employment in Endava.

Who is encouraged to apply? 
Fresh graduates, students in the last year or enrolled in a Master Programme, IT enthusiasts, young specialists , or professionals looking for a career shift to the IT industry, regardless of background and experience. People with an analytical mindset, being oriented to problem-solving and smart solutions.

What can you expect from the Programme?
■ Supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise
■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-on, workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight
■ The growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment
■ Culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

Have you got questions about the Endava Internship process? Please check out our FAQ page.

TESTING
Software Test Analyst
Apply HERE
Study Materials HERE

Java Automation QA Engineer
Apply HERE
Study Materials HERE

.NET Automation QA Engineer
Apply HERE
Study Materials HERE

APPLICATIONS MANAGEMENT
Applications Management Analyst
Apply HERE
Study Materials HERE

Applications Management Java Engineer
Apply HERE
Study Materials HERE

Applications Management .NET Engineer
Apply HERE
Study Materials HERE

DevOps Engineer Applications Management
Apply HERE
Study Materials HERE

DEVELOPMENT
Front-End Development
Apply HERE
Study Materials HERE

Java Development
Apply HERE
Study Materials HERE

.NET Development
Apply HERE
Study Materials HERE

Android Development
Apply HERE
Study Materials HERE

iOS Development
Apply HERE
Study Materials HERE

DATA
Data Engineer
Apply HERE
Study Materials HERE

 

For more information follow the link

AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT, CANDIDAT NICOLAI ABABII

Şcoala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului ABABII Nicolai în cadrul Comisiei de Doctorat.

 

Tema tezei: ”Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”.

Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod 233.01

Conducător de doctorat: LUPAN Oleg, dr. hab., prof. univ., UTM

Membrii Comisiei de îndrumare:

TROFIM Viorel, dr. hab., prof.univ., UTM;

ȘONTEA Victor, dr, prof.univ., UTM;

RAILEAN Serghei, dr., conf.univ., UTM;

Membrii Comisiei de Doctorat:

Președinte – ŢIULEANU Dumitru, dr. hab., prof. univ., membru-corespondent AȘM, UTM

Secretar – RAILEAN Serghei, dr., conf. univ., UTM

Membru – CULIUC Leonid, dr. hab., prof. univ., academician AȘM, Institutul de Fizică Aplicată

Conducător științific – LUPAN Oleg, dr. hab., prof.univ., UTM

Referenţi oficiali:

SIDORENKO Anatolie, dr.hab., prof.univ., academician AȘM, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”

TROFIM Viorel, dr.hab., prof.univ., UTM

CARAMAN Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova

 

Data: 01.07.2022

Ora: 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 3, aud. 3-405, Chișinău, str. Studenților 9/7.

Teza de doctor și Rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca UTM (repository.utm.md sau library.utm.md) sau la adresa ANACEC (contact@anacec.md sau www.cnaa.md).

Avizele/comentariile/propunerile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi transmise la adresa electronică a Şcolii Doctorale UTM sau depuse în forma pe hârtie la Şcoala Doctorală UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 201 între orele 8.00-16.00).

Citeşte mai mult pe www.utm.md

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU TINERII EUROPENI NEET

În perioada 18-26 mai, a.c., se desfășoară cursul de formare continuă pentru tinerii europeni NEETs „A digital wake-up for young NEETs” (O trezire digitală pentru tinerii NEETs), ceea ce reprezintă un curs de instruire pentru toți tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare implementat de Copernicus Berlin e.V., cu sprijinul Asociației PROJUVEN (KA1 Training Course, sub egida Erasmus+).

Acest curs de formare se desfășoară în Benalmádena (zona Málaga), Spania și în el sunt implicați 42 de tineri (20+), din 7 țări diferite (Germania, Danemarca, Italia, Bulgaria, Estonia, Cehia și Spania).

Copernicus Berlin e.V. (coordonator) este o organizație non-profit, înființată la Berlin, în anul 2000, care urmărește scopul de a oferi studenților talentați și implicați social din anumite regiuni (Europa de Est, Asia Centrală și țările caucaziene), o oportunitate de a-și crește performanța educațională și experiența profesională. În plus, organizația crește capacitatea de angajare a studenților prin îmbunătățirea calificărilor lor profesionale. Copernicus Berlin e.V. selectează studenți activi din punct de vedere social și lucrează pentru a le dezvolta în continuare gândirea critică și abilitățile analitice. Acest lucru le permite să aibă un impact eficient în sferele lor sociale.

Pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii ce se află în centrul agendei politice a UE începând cu anul 2010, șeful serviciului relații internaționale din cadrul UTM, dna Cristina EFREMOV și domnul Alexandru COZLOVSCHI, student anul II, programul de studii „Informatica Aplicată”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au realizat training-uri pentru a-i ajuta pe tineri să facă primul pas în formarea educațională prin continuarea studiilor la universitate.

Instruirea realizată de doamna Cristina EFREMOV și-a propus să impulsioneze și să pregătească categoria de tineri NEET cu abilități, cunoștințe și competențe profesionale cu instrumente educaționale necesare pentru a alege o carieră de succes în inginerie la Universitatea Tehnică a Moldovei. O atenție deosebită este acordată dotării tinerilor din categoria NEET cu competențe TIC necesare, deoarece evoluțiile tehnologice în curs amenință să exacerbeze inegalitățile dintre cei cu și fără competențe digitale, afectând în special grupurile cele mai vulnerabile din societate.

Din perspectiva prezentării și diseminării informației Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prezintă acel loc în care tinerii din cadrul NEET pot să se simtă ca acasă și pot să combine cu succes studiile de specialitate cu tradițiile și cultura altor țări, precum și să obțină ghidare în traiectoria profesională.

 

Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a

Vineri, 15 aprilie 2022, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 51 de participanți din 5 țări (România – 8, Rusia – 5, Belarus – 1, India – 1), inclusiv din Republica Moldova – 37.

Secțiile Conferinței:

1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico-științifice, teoretico-practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice);
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare);
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).

MEMBRILOR COMITETULUI ORGANIZATORIC:

 1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
 2. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Adrian NIȚĂ, dr., conf.univ., Institutul de Filosofie București, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, România;
 5. Cristina LAZARIUC, drd., lect. univ.,  Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

MEMBRILOR COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 1. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
 3. Игорь КОТЛЯРОВ, заместитель главного редактора журнала «Иппокрена», доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик Российской академии социальных наук;
 4. Radj CĂRBUNE, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”, Republica Moldova;
 5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Şedința de deschidere va avea loc la ora 10.00, în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, sala 208, etajul II, blocul 3, str. Studenților 9/7, Chișinău, Republica Moldova.

STUDENȚII UTM: PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL PROFESIONAL „Tudor Tănăsescu” – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

În perioada 31 Martie – 2 Aprilie 2022, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), a organizat faza finală a Concursului Profesional „Tudor Tănăsescu” (https://concrett.ro/). Concursul reprezintă cea mai importantă competiție profesională între studenții facultăților cu profil electronic, de automatică și calculatoare din România.

În urma invitației de participare pentru prima dată la Concurs a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost formată din studenții: Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, Dmitrii DORONIN, gr. IBM-182 și Dinu LITRA, gr. MN-211M, avându-l în calitate de coordonator pe conf. univ., dr. Victor COJOCARU. Tematica Concursul are la bază două discipline din pregătirea fundamentală a inginerului electronist:  Circuite Integrate Analogice și Semnale Circuite și Sisteme. Astfel, echipa UTM participând la secțiunea Circuite Integrate Analogice, a obținut certificate de participare și premii speciale de la compania Infineon Technologies Romania SCS (https://www.infineon.com/cms/en/). Aceasta fiind lider mondial în soluții de semiconductori care fac viața mai ușoară, mai sigură și mai ecologică. Conform ultimilor statistici, piața globală de semiconductori are o creștere de peste 30% anual (www.semiconductordigest.com).

Felicitări membrilor echipei UTM și mult succes în continuare, noi realizări și rezultate de performanță!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: ”Electronica Aplicată”, ”Microelectronica și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

 

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

FCIM CELEBREAZĂ ABSOLVENȚII STUDIILOR DE MASTER PROMOȚIA 2022

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a celebrat absolvenții studiilor de master-promoția 2022 în cadrul ședinței festive de înmânare a diplomelor la cele 5 programe de master:

 

În cadrul ceremoniei de celebrare decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a exprimat sincere felicitări absolvenților cu ocazie obținerii cu succes a titlului de Master în inginerie și a nominalizat cu mândrie absolvenții cu cea mai înaltă reușită la studii.

Cuvânt de felicitare au ținut și sefii de departamente: conf.univ., dr. Sudacevschi Viorica ( șef de departament DIIS), lect.univ. Cojocaru Svetlana (șef adjunct DISA) și lect.univ. Ababii Nicolai (locțiitor șef departament DMIB) care fiecare în parte dorindu-le discipolilor săi succese frumoase în cariera profesională și în viața personală, amintindu-le că sunt așteptați și în calitate de cadre didactice la educarea tinerilor generații de ingineri.

Înmânarea festivă a diplomelor de licență a constituit un prilej fericit și pentru masteranzi de a-și exprima considerația și gratitudinea pentru profesorii care i-au îndrumat.

 

Felicitări tuturor Absolvenților studiilor de Master Promoția-2022!

Ne mândrim cu fiecare din voi și vă dorim să vă realizați visurile,

să atingeți noi înălțimi și să purtați cu mândrie numele de UTMist!

CSMD-2022, SUBSECȚIILE „MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII” ȘI „INGINERIE BIOMEDICALĂ”

În perioada 29-31 Martie 2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM a găzduit două sesiuni de prezentări online a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (CSMD), organizată de Universitatea Tehnica a Moldovei: subsecțiile „Microelectronică și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală”.

Reprezentând diferite universități din țară, dar și de peste hotare, participanții și-au etalat rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele trei cicluri de studii universitare – Licență, Masterat, Doctorat, în domeniile: nanotehnologii; senzori de gaze; cercetarea materialelor; electronică medicală; sisteme electronice și ingineriei biomedicale. Lucrările cu cele mai bune rezultate au fost apreciate cu diplome. Astfel, studenții din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală s-au învrednicit de 4 diplome din cele 8 acordate, și anume:

SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII:

DIPLOMĂ DE GRADUL I

Dinu LITRA, Cristian LUPAN, grupa MN-211M, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. CERCETAREA NANOSTRUCTURILOR OXIZILOR MICȘTI DE Zn-Cu PENTRU SENZORI. Coordonatori: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN; prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM.

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Adrian BÎRNAZ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de
Nanotehnologii și Nanosenzori, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. 
PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ROBOTULUI SCS. Coordonator: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

SUBSECŢIA INGINERIE BIOMEDICALĂ

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Grigorii BUZADepartamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. DISPOZITIV DE MONITORIZARE AL GAZELOR ȘI COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI DIN AERUL EXPIRAT. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

Sanda MATCOVSCHIstudent anul I Masterat, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica MoldovaMANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR MEDICALE – COMPONENTA SIGURANŢEI, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

Felicitări tuturor
participanților și mult succes în continuare!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: „Electronica Aplicată”, „Microelectronica și Nanotehnologii” și „Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

STUDENȚII FCIM-UTM, DESPRE CUM SĂ-ȚI ÎMPLINEȘTI VISUL DE A CUCERI UN DOMENIU DE PERSPECTIVĂ

Iulia BERGHII, Denis ȘEREMET și Victor RUDENCO, studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, împreună cu profesoara lor, conf. univ., dr. Irina COJUHARI, șef program de studii „Automatică și informatică”, au efectuat o vizită la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, la invitația profesorului Veaceslav CEAUȘ.

Au venit la întâlnirea cu elevii anilor de studii III și IV, specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice”, cu ce au mai de preț – proiectul lor de suflet „Cyber Car” – o mașină controlată de o aplicație mobilă, proiect realizat în cadrul Clubului studențesc „Circle StudentClub”, sub egida lectorului asistent Dumitru MORARU.

Dialogul tinerilor a constituit un pas înainte în cunoașterea fascinantului domeniu și spirit Cyber, dar și un apel, o chemare în a-l descoperi în continuare. În context, dna Irina COJUHARI a făcut o prezentare a programul de studii „Automatică și informatică” și a modului de organizare a studiilor în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Vizita studenților și profesorilor FCIM-UTM la Centrul de Excelenţă în Energetică și Electronică și, în special, la specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice” le-a oferit UTM-iștilor posibilitatea de a identifica aspirațiile elevilor și a-i orienta spre specialități de perspectivă pe piața muncii.

Citește mai mult pe utm.md

 

CONFERINȚA STUDENȚILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR, EDIȚIA 2022

Universitatea Tehnică a Moldovei vă invită să participați la Conferința studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care va fi organizată în perioada 29-31 martie 2022.

Conform Programului Conferinței, în acest an vor fi prezentate peste 300 de lucrări din 6 țări.

Pentru mai multe detalii accesați pagina Conferinței – https://utm.md/cts-smd-2022/.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a 17 secții și subsecții, la care vă puteți alătura, accesând compartimentul corespunzător:

Sesiunea de deschidere a conferinței (29.03.2022, 10:00)

Secția electronică și telecomunicații (30.03.2022, 14:00)

Secția energetică și inginerie electrică:

Subsecția energetică (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie electrică (30.03.2022, 13:30)

Secția calculatoare, informatică şi microelectronică:

Subsecția ingineria și știința calculatoarelor (30.03.2022, 14:00)

Subsecția microelectronică și nanotehnologii (29.03.2022, 11:30)

Subsecția ingineria sistemelor biomedicale (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (engleză):

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (franceză) (30.03.2022, 13:30)

Secția tehnologia produselor alimentare:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)

Secția inginerie mecanică industrială și transporturi (30.03.2022, 10:00)

Secția urbanism și arhitectură (30.03.2022, 12:30)

Secția construcții, geodezie și cadastru:

Subsecția inginerie civilă și geodezie (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie, drept și evaluarea imobilului (30.03.2022, 14:00)

Secția inginerie economică și business:

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Secția design și tehnologii în textile și poligrafie (30.03.2022, 13:30)

Secția științe socio-umane (30.03.2022, 16:00)

Secția limbi străine:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)