Aviz

Ziua Mondială a Filosofiei la FCIM

 În fiecare an, UNESCO sărbătorește Ziua Mondială a Filosofiei în a treia joi din noiembrie. Prin acest eveniment se subliniază valoarea durabilă a filosofiei pentru dezvoltarea gândirii umane, pentru fiecare cultură și pentru fiecare individ.

Filosofia este o știință ce inspiră, precum și o practică de zi cu zi care poate transforma societățile. Permițând descoperirea diversității curentelor intelectuale din lume, ea stimulează dialogul intercultural. Prin trezirea minților la exercițiul unei gândiri critice și la confruntarea rațională a opiniilor, filosofia ajută la construirea unei societăți mai tolerante, mai respectuoase, mai Bune. Astfel, prin crearea condițiilor intelectuale pentru schimbare, ea ajută la înțelegerea și găsirea soluțiilor la provocările majore care au loc pe Terra.

În acest an pe parcursul săptămânii 14-18 noiembrie la Universitatea Tehnică a Moldovei, Zilei Mondiale a Filosofiei, va fi marcată printr-o serie de activităţi organizate de către Departamentul Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Activități de Ziua Mondială a Filosofiei

 Luni, 14.11.2022

 1. Lansarea săptămânii dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei

Marți, 15.11.2022

 1. Seminare organizate împreună cu studenţii în cadrul cursului Filosofie şi gândire critică
 2. Promovarea specialiştilor Departamentului Ştiinţe Socio-Umane

Miercuri, 16.11.2022

 1. Masa rotundă “Destinul Filosofiei între trecut şi prezent” cu participarea studenţilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și Universitatea din Bucureș

Joi, 17.11.2022

 1. Filosofia pe înţelesul tuturor

Vineri, 18.11.2022

 1. Bilanțul săptămânii

Eveniment dedicat Rețelelor Doctorale în „Orizont Europa”: aspecte practice și istorii de succes.

În contextul Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ne bucurăm să vă invităm la un eveniment dedicat Rețelelor Doctorale ale MSCA, organizat sub auspiciile Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Obiectivul Rețelelor Doctorale/Doctoral Networks al Acțiunilor Marie-Sklodowska Curie este de a implementa programe de doctorat prin parteneriate între organizații din diferite sectoare  din Europa și nu numai, pentru a forma doctoranzi cu înaltă calificare, a stimula creativitatea, a spori capacitățile de inovare și a crește şansele de angajare ale acestora pe termen lung. Astfel, evenimentul este dedicat doctoranzilor în curs, studenților, conducătorilor școlilor doctorale, tuturor celor, care doresc să se pregătească pentru un doctorat în Spațiul European al Cercetării, etc.

Genericul evenimentului: Rețelele Doctorale în „Orizont Europa”: aspecte practice și istorii de succes.

Invitat special: dl. Ivan Ginga, expert al Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene.

În cadrul acestui eveniment șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică prof.univ.,dr.hab. Oleg Lupan va prezenta participarea UTM în cadrul unor Rețele Doctorale ale MSCA.

Evenimentul se va desfășura pe data de 8.11.2022, ora 15.00, pe adresa: str. Studenților 9/7, bloc de studii UTM nr.3, aula 3-3.

Pentru a vă înregistra în calitate de participant, vă rugăm să accesați următorul link.

Avizul știrii: Info day: Rețelele Doctorale în „Orizont Europa”: aspecte practice și istorii de succes

LA MULȚI ANI PENTRU OCTOGENARUL ANATOLI BALABANOV!

Astăzi îl sărbătorim pe octogenarul Anatoli BALABANOV, prof. univ., dr. hab.,  academician în cadrul programului de studii „Automatică și informatică”, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Își consemnează frumoasa aniversare cu sentimentul datoriei împlinite, beneficiind de merite și realizări incontestabile în domeniul profesat. Pe parcursul anilor și-a manifestat  plenar aptitudinile de pedagog iscusit, cercetător științific și om de o aleasă erudiție și noblețe.

S-a născut la 2 noiembrie 1942 în s. Bedeeva Poleanî, r. Pokrov, Başkiria. În 1959 a absolvit şcoala medie din Chişinău, continuându-și studiile la Institutul Politehnic, Chişinău (1959-64), specialitatea Automatică şi Telemecanică, fiind absolvent al primei promoţii 1964 și obținând diploma cu nr. 2. În perioada 1967-1970 își face studiile de doctorat la Institutul Politehnic din Nijnii Novgorod, unde în 1970 obține diploma de doctor în științe tehnice, iar în 1994 susţine teza de doctor habilitat „Sinteza şi metode de proiectare a sistemelor adaptive hiperstabile cu model etalon (cu limitarea resurselor mijloacelor de calcul).

A făcut legământ cu UTM în august 1964, fiindu-i fidel până în prezent (inginer, asistent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar). La catedra la care a activat încă de pe timpurile studenției, denumită inițial Automatică şi Tehnică de Calcul, apoi Automatică şi Telemecanică;  Automatică, Telemecanică şi Sisteme Automatizate de Comandă; Automatică; Automatică şi Tehnologii Informaționale, în 1977 a fost numit şef interimar. Ulterior aceasta a fost reorganizată în Departamentul Ingineria  Software și Automatică. Aici s-a afirmat ca un excelent pedagog cu o prodigioasă activitate şi rezultate editoriale notorii. Are în palmares peste 200 de publicaţii ştiinţifice, 9 monografii, 10 manuale, 6 brevete și numeroase stagii la Moscova, Nijnii Novgorod, Kiev, Franţa (Paris, Grenoble, Nice). Pe parcursul anilor 1988-2016 a elaborat pachetele de programe KOPRAS, ARMIDIS, ISIDORA, POLITRAS pentru proiectarea asistată de calculator a sistemelor automate, acestea fiind utilizate în cercetările ştiinţifice la catedră, lucrări de laborator, lucrări practice la diverse discipline, proiecte de curs şi de licenţă, teze de doctorat. http://www.kopras-balsoft.ru/kopras/kopras.html

Prin măiestria de a preda și-a creat un nume, cucerind stima binemeritată atât în mediul studenţesc, cât şi în cel al colegilor. S-a afirmat și ca un talentat cercetător ştiinţific cu remarcabile rezultate în  domeniul  avansat al Teoriei Sistemelor cu Conducere Automată şi în promiţătoarea direcţie cu o vertiginoasă dezvoltare Protecţia informaţiei cu remarcabilul sistem  RSA-m.

Este academician al Academiei de Ştiinţe Naturale din RusiaA activat ca professor la Universitatea din Anaba, Algeria.

Domnule profesor-academician Anatoli BALABANOV! Echipa Departamentului Ingineria Software și Automatică vă felicită cordial cu ocazia venerabilului jubileu, dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări pe tărâmul activității didactice și de cercetare!

LA MULȚI ANI!

Lansarea apelului pentru concursul UTM CTF 2022

An de an, luna octombrie este dedicată Securității cibernetice. Luna europeană a securității cibernetice este o campanie anuală a Uniunii Europene menită să sensibilizeze cetățenii și organizațiile cu privire la securitatea cibernetică furnizând informații la zi din domeniul securității prin intermediul educației și al schimbului de bune practici. Totodată pentru a spori gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la riscurile în materie de securitate cibernetică și pentru a consolida modalitățile de atenuare a acestor riscuri.

Concursurile Capture the Flag (CTF) sunt modalități populare de a dezvolta cât mai mult cunoștințele și abilitățile practice de securitate prin rezolvarea unor provocări pe teme precum web, criptografie, reverse engineering, exploatare de vulnerabilitate.

Competiția urmărește testarea creativității și a capacității concurenților de a utiliza cunoștințe specifice pentru a gestiona probleme concrete cu privire la amenințările cibernetice.

Obiectivul principal constă în stimularea interesului participanților pentru problematica securității cibernetice și evaluarea capacității acestora de a face față amenințărilor/provocărilor de ultimă oră din domeniul securității cibernetice.

Ediția din acest an, care este dotată cu premii, va fi organizată online. Concursul constă în găsirea unui număr anumit de coduri (flags) prin penetrarea unor aplicații web sau sisteme cu vulnerabilități induse. Flag-urile sau soluțiile care urmează să fie identificate în cadrul sarcinilor propuse, este un cod unic care poate fi găsit atunci când se reușește să fie rezolvate task-urile din concurs. În principiu formatul de flag este utmCTF{some- text}.

Rezultatele vor fi evaluate de un juriu, care va furniza o clasificare bazată pe rezultatele obţinute. Cele mai bune echipe vor fi premiate. Soluţiile dezvoltate de participanţi vor fi prezentate public, la finalul concursului.

Organizatorii Concursului

 • Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sediul în Chișinău, str. Studenților 9/7, corpul de studii nr. 3, reprezentată de Dumitru CIORBĂ, decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice.
 • Compania CODWER SRL, cu sediul în Chișinău, Str. Studenților 9/11, Tekwill, reprezentată de Marius DUMITRAȘCU, Director General.

Condiții și reguli pentru participare

 1. La Concurs poate participa orice persoana, cetățean al Republicii Moldova.
 2. Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului de fiecare dată când consideră necesar, notificand părțile interesate.
 3. Concursul se va desfășura online, exercițiile putând fi găsite pe platforma http://utm.ctf.md, după înscrierea pe această platformă.
 4. O echipă va avea maxim 4 membri.
 5. Fiecare echipă va avea desemnat un Leader (Căpitan), dintre membri.
 6. Persoana desemnată ca Leader al unei echipe trebuie sa aibă vârsta de minim 18 ani.
 7. Dacă nici unul din membrii echipei nu are împlinită vârsta de 18 ani, obligatoriu echipa trebuie sa aibă desemnat un mentor.
 8. Leader-ul Echipei este persoana care înscrie Echipa în concurs, va alege o Parola de acces, iar membrii Echipei, care se vor înscrie în platforma, vor selecta Echipa creată de Leader și vor introduce Parola primită de la Leaderul Echipei.
 9. Opțional, la înscrierea Echipei, se poate menționa un Mentor. Mentorul poate reprezenta echipa la toate evenimentele din cadrul concursului, dar nu are voie să transmită informații între echipe în timpul concursului.
 10. Concursul se va desfășura pe o perioada de 48 de ore și va conține un număr ridicat de exerciții, a căror dificultate crește pe măsură ce concursul se desfășoară.
 11. Validarea câștigătorilor se va face pe baza unui document, denumit WriteUp, care descrie pașii efectuați în vederea rezolvării exercițiilor. Fiecare echipa are posibilitatea de a trimite documentul WriteUp, în format PDF, în maxim 24 de ore de la încheierea concursului, de către căpitanul echipei, la adresa de mail: info@ctf.md.
 12. În documentul WriteUp, trebuie să se găsească la fiecare exercițiu, cel puțin la momentul înregistrării flag-ului în platformă, o captura de ecran (screenshot), în care să se vadă numele echipei și ora. Pentru a evita suspiciunile de fraudă, este recomandat sa existe capturi de ecran pentru fiecare moment important în cadrul unui exercițiu, acest moment putând fi ales liber de către concurenți.

 Premii

 1. Premiile se vor acorda pentru fiecare echipă.
 2. Clasamentul se va întocmi pe baza punctelor acumulate din rezolvarea exercițiilor și demonstrarea acțiunilor efectuate pentru rezolvarea exercițiilor, prin descrierea acestora în WriteUp.
 3. Detaliile acordării premiilor se vor stabili cu fiecare Leader al Echipelor premiate. În situația în care nici unul dintre membrii echipei nu are împlinită vârsta de 18 ani, acordarea premiilor va fi stabilită cu Mentor-ul desemnat.

Comportament care va duce la descalificare din concurs poate fi considerat următorul:

 1. Cooperarea între echipe prin conturi independente, colaborarea sau schimbul de soluții cu alte echipe este interzisă.
 2. Atacarea infrastructurii concursului sau a clasamentului – va duce la descalificare.
 3. Sabotarea altor echipe concurente sau crearea de impedimente, afectând în vreun fel progresul lor independent, nu se permite.
 4. Generarea de trafic excesiv – nu este permisă, DOS / DDOS este strict interzis – va aduce cu sine descalificarea din concurs.
 5. Republicarea provocărilor sau a oricărei părți din task-uri, postarea de soluții / flag-uri pe alte website-uri/forum-uri, IRC, este interzisă.

Se va lua în considerate urmatoarele, în mod obligatoriu:

 • Dacă apar întrebări cu referire la task-uri, întrebați organizatorii, prin chat Telegram UTM-CTF 2022.
 • Dacă sunteți sigur ca ați identificat soluția corectă (flag-ul este 100% corect), dar sistemul nostru nu acceptă să-l transmiteți, informați organizatorii prin chat.
 • Dacă identificați erori în infrastructura de concurs, la fel, informați organizatorii prin chat.
 • Avem un clasament dinamic ceea ce înseamnă de fapt, că cu cât mai multe echipe rezolvă o provocare, cu atât punctajul problemei scade.

Nu se vor accepta sub nici o formă colaborări cu organizaţii sau persoane care promovează criminalitatea informatică, violenţa, agresiunea, nerespectarea normelor legale, etice şi morale.

Recomandări:

Sistemul de operare Kali Linux;

Reverse Engineering – Linux Gdb, Radare2;

Volatility;

John the Ripper;

Wireshark;

Ingineria socială – Sherlock;

Functii hash și criptare;

File explorer, Notepad, Google…

Alte materiale educaționale și instrumente recomandate găsiți pe:

https://tryhackme.com

https://hackthebox.eu

 

 

Cursuri de programare în Embedded C pentru studenții FCIM

Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu compania AROBS Software organizează cursuri de programare în Embedded C.
Cursurile sunt destinate studenților FCIM iar scopul acestora fiind de a pregăti studenții specialităților IT  în domeniul Embedded. 
Absolvenții  cursului vor avea posibilitatea de a se angaja la AROBS Software.
Link-ul de înscriere: https://forms.gle/9JaN6kPeowh49e5V8

OLEG LUPAN: INVITAȚIE LA LECȚIA PUBLICĂ „NANOSENZORI ȘI SENZORI PE BAZĂ DE MATERIALE NANO-HETEROSTRUCTURATE PENTRU SIGURANȚĂ ȘI APLICAȚII BIOMEDICALE”

Pe 26 septembrie 2022, ora 15:00, în aula 3-3 Amdaris (str. Studenților 9/7, blocul de studii 3), prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN va ține  lecția publică „Nanosenzori și senzori pe bază de materiale nano-heterostructurate pentru siguranță și aplicații biomedicale”, cu transmisiune live, în cadrul căreia va prezenta cercetările realizate și rezultatele obținute cu susținerea financiară a proiectului NATO Science for Peace and Security Programme (SPS), grant G5634 “Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES.

Profesorul Lupan este șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM; profesor afiliat și/sau invitat la Centru Național Francez pentru Cercetări Științifice (Le Centre national de la recherche scientifique), Paris, Franța; Universitatea din Florida Centrala (University of Central Florida), SUA; Universitatea Christian Albrechts din Kiel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Germania, dar și unul dintre cei mai citați cercetători, potrivit Clasamentului mondial AD Scientific Index 2022.

Elaborarea nanosenzorilor multifuncționali pe baza nanomaterialelor avansate se află în centrul atenției comunității științifice și inginerești, fiind unul dintre segmentele de piață cu cea mai mare și cea mai rapidă evoluție și venituri depășind câteva trilioane de euro. Cercetarea științifică asupra nanomaterialelor heterostructurate contribuie la miniaturizarea și îmbunătățirea performanțelor senzorilor cu corp solid și a detectorilor de lumină/imagine existente, care sunt componentele cheie ale multor circuite electronice, optoelectronice, de siguranță și biomedicale. Nanodispozitivele pot îndeplini sarcini multiple, fiind foarte solicitate pentru dispozitive portabile inteligente cu dimensiuni mici (de exemplu, smartphone-uri cu senzori de mediu, siguranță sau biomedicali) și alte aplicații (de la stocarea de informații de mare capacitate până la detectarea biochimică, analiză chimică și biologică și astronomie), grație consumului redus de energie și performanțelor îmbunătățite.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678), finanțat de UE prin Programul Cadru Horizon Europe și își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale.

(Selection Announcement) Cyber Security Academy 2022/2023

CSA Partners

EMA – Development and Mobility Agency together with the Technical University of Moldova and ESET cyber security experts are announcing the selection process of up to 30 FCIM students for the Cyber Security Academy Programme 2022/2023 financed by SlovakAid and the U.S. Department of State.

The programme consists of 3 core modules + internships at ESET. The modules are mutually linked and will be offered to the same group of full-time students, especially those in the second year and above.

The Cyber Security Academy:

 1. Soft Skills Module (Winter Term): focused on teamwork, communication and presentation skills;
 2. Hard Skills Module (Spring Term): taught by ESET experts and focused on capacity development;
 3. English Language Module: focused on enhancing English skills important for work in an international team;
 4. Internships: After completing the above modules, the top 5 students will be offered internships for one month directly at ESET in Iași Romania with their living costs covered for up to 700 EUR per month. The internships will count as one class with full credits!

The programme will also offer a one-day trip to ESET in Iasi where the internships take place.

Successful graduates of the Academy will also receive certificates.

Interested students should send their application by 1 October 2022 at the latest to decanat@fcim.utm.md. The selection process will be done by the Selection Committee composed of representatives of the TUM and ESET, and the shortlisted candidates might be invited to a short interview.

The application should include:

 1. Application (addressed to the committee), expressing a request to participate in the selection process, including consent to personal data processing (Cerere  ASC-ESET);
 2. Academic Certificate issued by the faculty administration;
 3. CV in English (max 2 pages);
 4. Motivation Letter in English (max 1 page) explaining your motivation to participate in the Academy and how it will help you develop your skills;

Note: All documents are submitted only electronically.

Programme Criteria:

 1. Eligibility criteria
 • A full-time student (bachelor/master’s level – preferably last year students) at the Technical University of Moldova, Faculty of Computers, Informatics, and Microelectronics;
 • Submit all documents stated above;
 • Submit additional documents if requested by the Selection Committee.

 

 1. Selection criteria
 • Meet the eligibility criteria;
 • Pass all exams successfully;
 • English language skills at B1 level or higher.

 

 1. Specific criteria
 • Students of the Information Security study programme or with some experience in the cyber security domain;
 • Good academic results in the current year;
 • Participation in competitions and other extra-curricular activities.

 

Timeline:
15.09.2022- 01.10.2022 Application process
03.10.2022-07.10.2022 The selection process, interviews, students’ announcement
10.10.2022- 10.12.2022 Soft Skills module (approximately 8 weeks)
November 2022 Visit of ESET in Iasi, Romania
March-April 2023 Hard Skills module (approximately 8 weeks)
English language Both terms, once a week (90 min) at the TUM
ESET internship June or July 2023

For more info, please contact: the Project Coordinator from TUM – Dumitru Ciorbă, dr., FCIM Dean at:  dumitru.ciorba@fcim.utm.md; or the Course Coordinator from TUM – Rodica Bulai, Head of Information Security Study Programme at: rodica.bulai@fcim.utm.md

 

(Announcement) Soft skills training: EMA hires for Cyber Security Academy at FCIM/TUM

CSA Partners

Background

We are launching the 3rd year of the Cyber Security Academy for students of the Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics at the Technical University of Moldova (TUM) which consists of 3 core modules – Soft Skills training, Hard Skills training and the English language course.

The overall objective of the trainer is to enhance the soft skills of approximately 30 IT students under the Cyber Security Academy.

 

Scope of Work

The soft skills training will be offered to students of the Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics at TUM. The training should address the development of soft skills of the students, such as – Communication skills – Interpersonal skills – Problem-solving skills – Teamwork – Interpersonal skills – Presentation skills – Negotiation, constructive feedback, critical thinking – Conflict solution – Gender issues, equality, diversity and inclusive workplace.

In the initial phase of this assignment, it is expected that the trainer conducts an individual assessment to determine how to deliver the training (potentially split the group) and take full responsibility for:

 • Developing a tailored training course;
 • Planning and conducting 2 lessons (2×90 min) a week;
 • Evaluating the progress of individual students to measure progress, identify barriers to learning and recommend action to overcome barriers;
 • Identify and provide useful resources and course material and mentor students in their use;
 • Consistently keep a record of participation of individual students and consult TUM management in the case of repetitive absence;
 • Ensure that the lessons are planned and delivered in a highly participative and interactive manner and responsive to the request and suggestions of the students;
 • Other related tasks are based on need and agreement.

 

Duration and place of the work

 The trainer will be contracted as a consultant by EMA – Development and Mobility Agency and engaged for 2 months for 24 hours (60 min/hour).

The course is to be delivered physically at the TUM premises twice a week for a total of 3 hours (180 min) starting from early October, and the teacher is responsible for making all logistical arrangements for the course delivery, in close coordination with the TUM.

 

Qualifications

 Minimum 5 years of professional experience in delivering Soft Skills training to various audiences;

 • Extensive experience in building capacities;
 • Excellent interpersonal communication skills including strong experience in facilitation of training/workshops and presentations;
 • Proven and demonstrated ability to transfer knowledge to students, utilise principles, methods, techniques and systems of working with students;
 • Excellent communication and written skills in Romanian;
 • Reliability, flexibility and ability to adjust to changing circumstances and needs.

 

Application

Interested candidates are invited to submit their proposal for this assignment by 03 October (updated) at decanat@fcim.utm.md. Include ‘Soft Skills Training’ in the subject line.

The applications will be considered on a rolling basis, so early applications are highly encouraged.

The proposal should include:

 • CV;
 • Certification or documentation indicating applicant’s skills;
 • A work plan illustrating all steps that the candidate will take to carry out the course, including how the lessons will be planned and delivered and what course material will be used.

(Announcement) English language teacher: EMA hires for Cyber Security Academy at FCIM/TUM

CSA Partners

Background

We are launching the 3rd year of the Cyber Security Academy for students of the Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics at the Technical University of Moldova (TUM) which consists of 3 core modules – Soft Skills Training, Hard Skills Training and the English Language Course.

The overall objective of the teacher is to enhance the English skills of approximately 30 IT students under the Cyber Security Academy.

 

Scope of Work

The language classes will be offered to students of the Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics at TUM. It is envisaged that the students will be divided into two groups based on their current English proficiency level. The first group will benefit from an intermediate English language course tailored to their level and needs while the second group will attend more advanced English with a strong emphasis on IT and communication skills. In the initial phase of this assignment, it is expected that the teacher conducts an individual assessment to determine the level of each student and separate the two groups and take full responsibility for:

 • Developing a tailored training course for each group;
 • Planning and conducting 1 lesson (90 min) a week for each group;
 • Evaluating the progress of individual students on monthly basis to measure progress, identify barriers to learning and recommend action to overcome barriers;
 • Identify and provide useful resources and course material for each group and mentor students in their use;
 • Consistently keep a record of participation of individual students and consult TUM management in the case of repetitive absence;
 • Ensure that the lessons are planned and delivered in a highly participative and interactive manner and responsive to the request and suggestions of the students;
 • Organise English proficiency tests at the beginning and end of the course and verify satisfactory achievement of the students;
 • Other related tasks are based on need and agreement.

 

Duration and place of the work

 The teacher will be contracted as a consultant by EMA – Development and Mobility Agency and engaged for 6 months for 72 hours (60 min/hour).

The course is to be delivered physically at the TUM premises starting from early October and the teacher is responsible for making all logistical arrangements for the delivery of the lessons, in close coordination with TUM.

 

Qualifications

 Minimum 5 years of professional experience in teaching English, having experience with teaching in the IT sector is a strong asset;

 • Excellent written and spoken English language skills;
 • Strong professional communication and interpersonal skills and ability to transfer knowledge to students;
 • Reliability, flexibility and ability to adjust to changing circumstances and needs.

 

Application

 Interested candidates are invited to submit their proposal for this assignment by 03 October (updated) at decanat@fcim.utm.md. Include „English teacher” in the subject line.

The applications will be considered on a rolling basis, so early applications are highly encouraged.

The proposal should include:

 • CV;
 • Certification or documentation indicating applicant’s English teaching skills;
 • A draft methodology for how the course programme will be developed, how the lessons will be planned and delivered and what course material will be used;
 • A work plan illustrating all steps that the candidate will take to carry out the course.

Endava reia cursurile IT gratuite pentru studenți!

Din octombrie, Endava reia cursurile IT gratuite pentru studenți

Ești student la o facultate din domeniul IT și vrei să înveți mai multe de la specialiștii Endava? Aplică la unul din cursurile oferite gratuit pentru studenți. Din octombrie, Endava reia cursurile în format offline. Numărul de locuri este limitat.

„Tech Courses” sunt programe specializate destinate studenților, cu durată scurtă (de la 2 la 4 luni), care oferă cunoștințe și experiență practică de învățare aplicată, ghidată de mentorii Endava. Peste 300 de studenți au beneficiat deja de aceste cursuri.

La finele cursului, studenții vor primi diplome care atestă cunoștințele acumulate și care vor reprezenta un atu în procesul ulterior de angajare în domeniul IT.

Pentru toamna 2022, Endava propune cursuri în domeniile: DevOps, Testing și JAVA.

Cursurile au loc de două ori pe săptămână, începând cu ora 17:00. Aplicanții vor trece printr-o procedură de selecție.

Procesul de selecție: Expediați CV-ul la adresa de email indicată până la data limită. Studenții selectați vor primi invitația la un test online, iar în funcție de domeniu, apoi la un test care se va întâmpla offline la Endava. Rezultatele vor fi anunțate înainte de începerea cursului.

Start aplicări: 15 septembrie 2022

*Studenții sunt rugați să selecteze un singur curs din cele trei

 

DevOps Course

Nivelul de pregătire necesar:

 • Cunoștințe generale ale oricărui limbaj de programare
 • Experiență / cunoștințe de bază de SQL
 • Experiență / cunoștințe de bază de OS
 • Gândire logică
 • Automation mindset
 • Cel puțin nivel A2 de engleză

Ce vei învăța:

 • Cine este un inginer devops și care este rolul lui
 • Cum poți administra un sistem de operare Linux
 • Ce este cloud (lecții teoretice și practice)
 • Automatizarea lucrurilor ce se petrec zi de zi

Startul programului: 5-6 octombrie 2022

Durata: 2 luni

Expediază CV-ul la adresa de email: devops.2022.md@endava.com

Data limită: 26 septembrie

 

Test Analysis course

Nivelul de pregătire necesar:

 • PC Usage – Mid+ level, cunoștințe de bază în IT
 • Gândire logică și analitică
 • Cunoștințe de bază în SQL
 • Cunoașterea algoritmilor și programării reprezintă un avantaj
 • Cel puțin nivel A2 de engleză

Ce vei învăța:

 • Bazele Test Analysis
 • Bunele practici în testare
 • Structura unui test (design la test cases în baza cerințelor)
 • Cum se testează un produs software (execuția propriu-zisă a test case-urilor într-oaplicație reală)
 • Structura unui raport de defect (ridicarea de bug reports)

Startul programului: 11 octombrie 2022

Durata: 1.5 luni

Expediază CV-ul la adresa de email: TA.2022.md@endava.com

Data limită: 26 septembrie

 

JAVA course

Nivelul de pregătire:

 • Java Fundamentals (OOP, Data types, Collections API, Exceptions, Classes/Objects/Methods/Loops) + Practică
 • Cunoașterea SQL, Git, Spring Framework reprezintă un avantaj
 • Cel puțin nivel A2 de engleză

Ce vei învăța:

 • Principii, reguli și concepte cheie care îți permit să scrii un cod citibil
 • Comunicarea cu baze de date relaționale utilizând SQL
 • Scrierea testelor unitare utilizând framework-uri precum Junit 5, Mockito
 • Dezvoltarea unui REST API alături de Spring Boot Framework
 • Sisteme de control a versiunilor

Startul programului: 5-6 octombrie 2022

Durata: 2 luni

Expediază CV-ul la adresa de email: java.2022.md@endava.com

Data limită: 28 septembrie