Descoperă Programul de studii ”Inginerie Biomedicală”

Ingineria biomedicală este aplicarea principiilor și tehnicilor de rezolvare a problemelor din inginerie la biologie și medicină. Acest lucru a devenit evident în întreaga asistență medicală, de la diagnostic și analiză la tratament și recuperare.

Ingineria biomedicală studiază dispozitivele de diagnostic, terapie, monitorizare și de laborator utilizate în medicină și biologie, precum și principiile, metodele și tehnicile care stau la baza exploatării acestor dispozitive. Rolul principal al inginerilor biomedicali din domeniul clinic este de a antrena și superviza tehnicienii, medicii care lucrează cu aparatura medicală, de a selecta produsele/serviciile și de a asigura instalarea și utilizarea lor adecvată, oferire de consultanță specializată pentru alți membri ai spitalului (medici, administratori, specialiști IT). Inginerii biomedicali sunt acei care se consultă cu producătorii de dispozitive medicale în vederea îmbunătățirii performanțelor dispozitivelor bazându-se pe experiența clinică, dar și să urmărească progresul tehnologic astfel, încât să prevină îmbătrânirea morală a dispozitivelor medicale.

Sistemele microelectronice și programarea microcontrolerilor au un rol esențial în Ingineria Biomedicală, aducând contribuții semnificative la dezvoltarea și îmbunătățirea dispozitivelor și aplicațiilor medicale. Aceste domenii se intersectează într-o varietate de aplicații care vizează diagnosticul, tratamentul și monitorizarea sănătății umane.

Un exemplu important al utilizării în ingineria biomedicală a sistemelor microelectronice și programării este dezvoltarea și implementarea dispozitivelor medicale. Acestea pot include electrozi implantabili pentru stimularea cardiacă sau neuromodulare, senzori pentru monitorizarea continuă a parametrilor fiziologici, implanturi auditive sau proteze controlate electronic. Aceste dispozitive folosesc tehnologii microelectronice pentru a obține măsurări precise, control de la distanță și pentru a interacționa cu organismul uman, iar programarea este utilizată pentru a pune în funcțiune aceste sisteme și pentru a interpreta datele colectate.

În plus, programarea este esențială în dezvoltarea algoritmilor de analiză a datelor medicale și de imagistică. În Ingineria Biomedicală, sistemele microelectronice pot fi utilizate pentru a colecta și înregistra date de la pacienți, cum ar fi semnalele fiziologice, imaginile medicale sau datele genetice. Programatorii pot apoi utiliza aceste date pentru a dezvolta algoritmi și modele de învățare automata, inteligența artificială pentru diagnosticarea bolilor, analiza imaginilor medicale sau prezicerea evoluției clinice.

Ingineria biomedicală este una din programele de studii de avangardă din Universitatea Tehnică a Moldovei. Solicitarea inginerilor în ingineria biomedicală este în ascendență continuă. În 2017-2023 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a solicitat dublarea numărului bioinginerilor pregătiți anual cu scopul asigurării necesităților infrastructurii medicale.

Ingineria biomedicală fiind un domeniu interdisciplinar dezvoltă şi promovează, în colaborare cu medici, fizicieni, biologi, chimişti inovaţiile inginereşti şi elaborarea/confecționarea noilor dispozitive sau accesorii medicale.

Programul de studii Inginerie Biomedicală din cadrul Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei este recunoscut pentru calitatea înaltă a educației pe care o oferă. Absolvenții acestui program beneficiază de o pregătire solidă, ceea ce le permite să se angajeze atât în companii din domeniul biomedical din țară, cât și din străinătate.

Domeniile de activitate în urma studierii cursurilor ale programului de studii Inginerie Biomedicală sunt:

 • deservire a dispozitivelor medicale;
 • organizarea și executarea cercetărilor diagnostice, procedurilor de tratament (inclusiv de reabilitare și restabilire) asistate de echipament specializat;
 • managementul tehnologiilor medicale;
 • programarea sistemelor microelectronice pentru echipamente medicale;
 • elaborarea, producerea, menținerea, controlul și diagnostica tehnicii moderne biomedicale;
 • elaborarea și implementarea tehnologiilor noi medicale cu utilizarea mijloacelor tehnice computerizate;
 • elaborarea, implementarea și menținerea sistemelor informaționale profesional orientate;
 • telemedicina, telecomunicații, comunicații digitale și rețele informaționale;
 • management al dispozitivelor medicale și informaționale prin implementarea și mentenanța sistemelor informaționale profesional orientate.

Absolvenții programului de studiu Inginerie Biomedicală  poate activa ca:

 • Bioinginer;
 • Inginer biomedical;
 • Inginer programator;
 • Inginer proiectant echipamente și sisteme electronice;
 • Inginer proiectant în electronică;
 • Inginer proiectant rețele și servicii de comunicații electronice;
 • Inginer specialist în tehnici și tehnologia senzorială;
 • Inginer administrarea și mentenanța reţelelor de comunicaţii electronice;
 • Inginer aparate de măsură, control şi automatică în electronică;
 • Inginer aparate medicale;
 • Inginer aparate și echipamente electrice;
 • Inginer exploatarea utilajului de fotolaborator;
 • Inginer în electronică;
 • Inginer în electronică şi comunicaţii;
 • Inginer microsisteme;
 • Inginer organizarea lucrărilor de exploatare şi reparaţii;
 • Inginer producţie în electronică;
 • Inginer securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații;
 • Inginer sisteme automatizate de conducere a producţiei;
 • Inginer sisteme electronice de control;
 • Inginer sisteme informaționale și calculatoare;
 • Inginer sisteme şi reţele optoelectronice.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică se încadrează perfect în astfel de colaborări internaționale, deoarece asigură procesul educațional la trei programe de studii: Microelectronica și Nanotehnologii, Electronica Aplicată, Inginerie Biomedicală (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat. Tinerii studioși și curioși de a elabora sau cercetata astfel de dispozitive o pot face real la Departamentul MIB a UTM.