DMIB-FCIM-UTM la Conferința Internațională ”Nanomaterials: Applications & Properties”

În perioada 10 – 15 septembrie 2023, s-a desfășurat cea de-a 13-a ediție a conferinței „IEEE 13th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, IEEE NAP-2023” la Bratislava, SLOVAKIA, https://ieeenap.org/ . La conferință au participat savanți cu renume din diverse țări, cum ar fi Gogotsi, Y. G. de la Drexel University, SUA, care are h-index peste 200, și peste 200 000 citări în SCOPUS, ș.a. Conferința a avut ca tematici principale materialele la scară nanometrică, ingineria biomedicală, nanofotonică, superconductibilitate, nanosenzori și nanodispozitive, cercetări nanobiomedicale, etc., punând un accent deosebit pe cercetarea interdisciplinară care explorează și valorifică proprietățile fizice și chimice unice ale acestor nanomateriale în scopuri aplicative.

Universitatea Tehnică a Moldovei participă anual este reprezentată de cercetătorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. La fel și în anul curent la eveniment, UTM a fost prezentată de către profesorul universitar, doctoral habilitat, Lupan Oleg care a fost și membru a Consiliului Consultativ Științific Internațional (International Scientific Advisory Board). La invitația organizatorilor, Dumnealui a prezentat un articol intitulat „Multifunctional Devices Based on 3D Hybrid Networks of ZnO and 3D Carbon Nanomaterials,” scris în colaborare cu Armin Reimers, doctorul Vasile Postica, doctorul Yogendra Kumar Mishra, doctorandul Adrian Bîrnaz, doctorul Ali Shaygan Nia, profesorul Xinliang Feng, profesorul Rainer Adelung și doctorul în științe inginerești Fabian Schütt.

În timpul prezentării sale, profesorul Lupan a detaliat metoda de fabricare a rețelelor 3D hibride din ZnO și a materialelor 3D din carbon, a prezentat rezultatele inovatoare obținute în urma studiilor și a evidențiat domeniile în care se urmează implementarea acestor rezultate de cercetare. De asemenea, în încheierea prezentării sale, profesorul Lupan a subliniat importanța colaborării între Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei și universitățile din străinătate, precum Germania, SUA, Franța, Marea Britanie ș.a., în dezvoltarea direcțiilor comune de cercetare științifică.

Profesorii UTM activează la Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și transferă cunoștințele și experiența acumulată în astfel de colaborări internaționale tinerilor de la FCIM, ciclurile 1, 2 și 3, licență, masterat și doctorat, respectiv.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică se încadrează perfect în astfel de colaborări internaționale, deoarece asigură procesul educațional la trei programe de studii: Electronica Aplicată, Microelectronica și Nanotehnologii și la Inginerie Biomedicală (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat. Tinerii curioși de a elabora sau cercetata astfel de nano-dispositive o pot face real la Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul MIB a UTM.

Universitățile de colaborare:

 • Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty CIM, Center for Nanotechnology and Nanosensors
  Technical University of Moldova
  Chisinau, Republic of Moldova
 • Department of Materials Science,
  Chair for Functional Nanomaterials, Faculty of Engineering
  Christian-Albrechts Universität zu Kiel 
  Kiel, Germany
 • Mads Clausen Institute, NanoSYD, University of Southern Denmark
  Sønderborg, Denmark
 • Department of Chemistry and Food Chemistry, Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed)
  Technische Universität Dresden,
  Dresden, Germany

https://ieeenap.org/

https://ieeenap.org/data/IEEE_NAP2023_Program.pdf

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/