METODOLOGIA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU ACORDAREA BURSEI DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI BURSEI PE DOMENII ȘTIINȚFIICE PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI

Ordinul MECC nr. 1111 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi