UTM ȘI-A DESEMNAT CEI MAI BUNI STUDENȚI, ÎN BAZA REZULTATELOR SESIUNII DE VARĂ 2023

Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,  în baza rezultatelor din sesiunea de vară 2023.

Printr-un ordin al rectorului UTM, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Astfel, Lista Rectorului include 67 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 și 9,41. Iar Listele Decanilor celor 11 facultăţi includ de la 6 până la 61 de studenţi, care au obţinut în urma sesiunii de vară 2023 medii între 9,86 și 8,98.

Cea mai impunătoare este Lista decanului FCIM, cu 61 de studenți, urmată de FUA – 23, FIEB – 20, FCGC – 17, FIMIT –16, FȘASM – 15, FD și FTA – câte 12, FEIE – 11, FMV – 8 și FET – 6 studenți top 3%.

Mândri de voi, dragi studenți UTM-iști! 

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor celor 11 facultăţi ale UTM.

Listele nominale pot fi vizualizate pe site-ul UTM, după cum urmează:

Lista studenților facultăților în top 1% – 67 studenți (nota medie 10,00 – 9,41) https://merit.utm.md/

FCIM – 61 studenți top 3% (nota medie: 9,78 – 9,48) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-calculatoare-informatica-si-microlelectronica/lista-decanului-fcim-2023-vara/

FUA – 23 (9,73 – 9,54) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-urbanism-si-arhitectura/lista-decanului-fua-2023-vara/

FIEB – 20 (reușita 9,83 – 9,55) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-inginerie-economica-si-business/lista-decanului-fieb-2023-vara/

FCGC – 17 (9,75 – 9,25) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-constructii-geodezie-si-cadastru/lista-decanului-fcgc-2023-vara/

FIMIT – 16 (9,60 – 9,30) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-inginerie-mecanica-industriala-si-transporturi/lista-decanului-fimit-2023-vara/

FȘASM – 15 (9,81 – 9,02) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-stiinte-agricole-silvice-si-ale-mediului/lista-decanului-fsasm-2023-vara/

FD – 12 (9,86 – 9,67) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-textile-si-poligrafie/lista-decanului-fd-2023-vara/

FTA – 12 (9,85 – 9,59) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-tehnologia-alimentelor/lista-decanului-fta-2023-vara/ 

FEIE – 11 (9,50 – 9,06) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-energetica-si-inginerie-electrica/lista-decanului-feie-2023-vara/

FMV – 8 (9,33 – 8,98) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-medicina-veterinara/lista-decanului-fmv-2023-vara/

FET – 6 (9,50 – 9,05) https://merit.utm.md/lista-decanilor/facultatea-electronica-si-telecomunicatii/lista-decanului-fet-2023-vara/

Pentru mai multe detalii accesează utm.md