Cea de a 20-a Ediție a Conferinței Științifice Interuniversitare a DȘSU, cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, desfășurată la FCIM

 

Pe 26 iunie 2020 a avut loc a 20-a Ediție a Conferinței Științifice Interuniversitare a DȘSU cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, fiind desfășurată pe platforma Miscrosoft TEAMS. Evenimentul a fost inaugurat de Domnul Decan FCIM, dr., conf.univ., Dumitru Ciorbă, care a venit cu un mesaj de salut și recunoștință pentru toți participanții, urându-le mult succes și realizări frumoase în domeniul cercetării și dezvoltării societății cunoașterii.

A fost un eveniment deosebit la care au participat 37 de profesori din mai multe instituţii de învăţământ superior din Moldova, România și Israel: USM, USMF „Nicolae Testemiţanu”, ASEM, ULIM, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, USPEE “C. Stere”, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, Asociația Sociologilor și Demografilor, Institutul Patrimoniului Cultural, Liceul Evrika, UPS ”Ion Creangă” din Chișinău și colaboratori ai A.Ş.M.  Diversitatea și originalitatea temelor expuse în comunicări au demonstrat fezabilitatea transdisciplinarității cercetărilor în domeniile înrudite ale culturii contemporane: filosofie, IT și inteligența artificială, logica argumentării, bioetica, dezvoltare personală, psihologie, drept, știință politică, economie, artă și etică globală.

În acest sens, șeful DȘSU, Ecaterina Lozovanu, dr., conf.univ. alături de echipa profesorală aduce sincere mulțumiri tuturor participanților pentru receptivitate, perseverență și originalitate în expunerea ideilor, pentru experiența împărtășită, dialog constructiv și emoțiile pozitive trăite. Cu această ocazie, vă dorim tuturor succese și cât mai multe oportunități în care să vă valorificați potențialul și frumusețea lăuntrică.

 

CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ CU TEMATICA „CERCETAREA – DEZVOLTAREA ŞI INOVAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”

Stimaţi colegi, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane a UTM, vă invită la conferinţa interuniversitară cu tematica  „Cercetarea – dezvoltarea şi inovarea din perspectiva Eticii Globale” Conferinţa se va petrece la 26 iunie 2020 (vineri), ora 10.00, prin intermediul Aplicației Microsoft Teams.

Condițiile de participare

Bunătatea naște bunătate.

De sărbători la inițiativa colegilor Departamentului Științe Socio-umane a avut loc un gest frumos, fapt relatat de  lectorul Cristina Lazariuc:

„Receptivitatea și bunătatea sunt virtuți ale oamenilor cu valori. Aflându-ne în ajunul sărbătorilor de iarnă, fiecare din noi poartă în suflet lumina și magia Crăciunului. Este perioada când avem posibilitatea să împărtășim cele mai frumoase emoții, zâmbete, urări de bine, dar și deosebita ocazie de a împărți din ceea ce avem cu cei care au mai puțin ca noi.

Iată de ce, Departamentul Științe Socio-umane, susținuți de Administrația FCIM, și oameni cu suflet mare: cadre didactice, studenți, angajați ai UTM FCIM a organizat un act de caritate, cu scopul de a ajutora o mamă cu 5 copii din c. Țânțăreni și a le oferi un Crăciun mai fericit.

În acest sens, venim să exprimăm recunoștința și cele mai sincere mulțumiri tuturor celor care au dat o mână de ajutor, pentru încrederea, susținerea, implicarea și gestul mărinimos de caritate.

Vă dorim sănătate și realizări frumoase în Noul An! Iar în dar venim cu emoțiile și zâmbetele copiilor pentru care Crăciunul în acest an va fi altfel.  Bunătatea naște bunătate. Sărbători fericite tuturor. ”

Referință: Postare FB

De ziua Europei studenții întruniți în conferință la FCIM

Cu ocazia consemnării Zilei Europei, tradițional, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane (DȘSU) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a organizat conferinţa ştiinţifică studenţească „Teoria şi practica integrării europene”.

La eveniment au participat 18 studenți de la FCIM, FEIE, FCGC, FTP, FIMIT, FTA și FET, care au abordat constructiv următoarele subiecte: Analiza comparată a perspectivelor de aderare a RM la UE sau cea Euroasiatică (momentul actual); Problema găgăuză între UE şi statalism, între unionism şi Federaţia Rusă; Filosofia chineză antică și actualitatea acesteia în prezent; Demnitatea şi libertatea – valori europene; Intimitatea este o valoare colectivă şi un drept al omului în UE; Analiza comparată a unor coduri profesionale ale inginerilor din statele UE; etc.

Citește mai mult pe UTM.md