UTM A SĂRBĂTORIT ÎNTR-UN CADRU FESTIV CEA DE-A V-A GALĂ A ȘEFILOR DE PROMOȚIE

În aer liber, păstrând distanța socială impusă de rigorile pandemiei, dar cu emoția și solemnitatea firească unui cadru festiv, cei mai buni 10 absolvenți ai programelor de licență, desemnați șefi de promoție ai anului 2020, au fost omagiați de către rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU.

Numele celor 10 șefi de promoție ai anului 2020 a fost rostit solemn, cu multă mândrie și considerație:

Vladimir VĂRZARU – FET, Inginerie și management în telecomunicații, gr. IMTC-161, media generală – 9,72;

Irina APOSTOL – FEIE, Inginerie și management în energetică, gr. IME-161, media generală – 9,61;

Irina BURAC – FCIM, Ingineria sistemelor biomedicale, gr. ISBM-161, media generală – 9,86;

Alina ŞOVA – FTA, Inginerie și management în industria alimentară, gr. IMIA-161, media generală – 9,75;

Nicoleta CUŞNIR – FIMIT, Inginerie și management în transporturi, gr. IMT-161, media generală – 9,80;

Ecaterina LUPU – FUA, Design interior, gr. DIN-161, media generală – 9,89;

Victoria LUNGU – FUA, Arhitectură, gr. ARH-141, media generală – 9,75;

Erica SECRIERU – FCGC, Construcții și inginerie civilă, gr. CIC-1601, media generală – 9,79;

Sandra PRUNICI – FIEB, Marketing și logistică, gr. ML-171, media generală – 9,93;

Mihai JANU – FTP, Design vestimentar industrial, gr. DVI-161, media generală – 9,63.

Chemându-i în față pentru a le înmâna diplomele de merit, câte un tricou cu logo-ul UTM și un premiu a câte 3000 de lei, cei 10 șefi de promoție și-au trăit cu un zâmbet larg, fericit clipele acestei sărbători care i-a onorat pentru efortul depus de-a lungul studiilor. Deja ingineri cu acte în regulă, ei s-au arătat profund emoționați de înaltele aprecieri a activității lor expuse cu multă căldură și cordialitate de către domnii rector și prorector și au răspuns afirmativ la îndemnul de a menține în continuare legătura cu Alma Mater prin continuarea studiilor la ciclul II. În semn de înaltă prețuire pentru continuarea studiilor la ciclul de Master, dar și a studiilor integrate în arhitectură (în cazul Facultății Urbanism și Arhitectură), șefii de promoție au fost surprinși să afle că vor primi în septembrie, cu titlu gratuit, și câte un laptop, care să le servească drept suport pe perioada studiilor, cu transmitere în posesie personală după susținerea tezelor de Master.

La rândul lor, șefii de promoție au exprimat sincere mulțumiri și aprecieri administrației UTM și profesorilor – dascălilor lor iubiți, pentru grija, îndrumarea și tot suportul oferit pe parcursul anilor de studii, subliniind că aceasta este cea mai frumoasă perioadă din viața lor, a cărei căldură o vor păstra în suflet pentru toată viața.

Organizată în premieră în 2016, Gala Șefilor de Promoție a ajuns, iată, la a V-a ediție, semnificând un gest de recunoaștere și apreciere a celor mai merituoși studenți, care au muncit foarte mult să obțină rezultate academice de excepție și care vor duce faima Alma Mater peste tot în lume.

 

Citește mai mult pe utm.md

TO ALL TEACHERS FROM FAF STUDENTS

Cele mai înălțătoare cuvinte de considerațiune, respect şi recunoştință vin în aceste zile din partea studenților către profesorii care i-au însoțit și îndrumat pe parcursul demersului didactic la facultate. Este și cazul studenților anului I ai Filierei Anglofone „Software Engineering” (FAF) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, care au ținut să exprime un omagiu profesorilor Viorel BOSTAN, Elena GOGOI, Sergiu CORLAT, Mariana CATRUC, Ionel SANDULEAC, Roman GHICA, Ilie DERCACI, Elena COJUHARI, Vasile TRONCIU, Silvia ANDRONIC, Dumitru POSTOVAN, care le-au susținut primii pași în miraculoasa și complexa lume a studiilor, manifestând muuuultă înțelegere, dedicație, motivație, răbdare, încredere și dragoste.

 Iubiți profesori! Dragi semănători de lumină! Am vrea să știți că aveți toată considerațiunea și aprecierile noastre! Am lăsat în urmă primul an de studii la facultate, cel mai râvnit și important, care ne-a schimbat atitudinea și ne-a arătat de ce studiile sunt atât de importante în formarea noastră profesională. În ciuda trecerii procesului de studii pe online, în semestrul 2, nu v-am simțit lipsa. Dimpotrivă, am văzut cât efort și entuziasm depuneți în procesul de predare. Ne-am convins: credeți sincer că fiecare dintre noi poate avea o carieră de succes! Aceasta ne-a motivat și ambiționat pozitiv să răsplătim cu aceeași ardoare efortul dvs.

Acest semestru 2 a fost o adevărată provocare pentru noi toți, însă, chiar dacă nu am putut să vă vedem aievea zi de zi, să știți că aveți un impact extraordinar asupra vieților noastre! Deschiși non-stop, conectați 7/7 și 24/24, ați reușit să ne redescoperiți în ciuda distanței, să ne cunoașteți doleanțele, preferințele. Nu ați renunțat nicio clipă și ați făcut tot posibilul să ne mențineți pe fiecare dintre noi pe linia de plutire!

Să știți, fără efortul și suportul vostru, noi nu am fi reușit să facem față izolării! Vă mulțumim fiecăruia în parte pentru dedicație! Mulțumirile noastre speciale vin și la adresa administrației, cu atât mai mult că suntem fericiții norocoși de a fi luat lecții de matematică superioară chiar de la rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, un reputat matematician, manager iscusit și Om cu literă mare! Un impact extraordinar îl are în formarea noastră și decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, dar și toți profesorii FAF – Elena GOGOI, Sergiu CORLAT, Mariana CATRUC, Ionel SANDULEAC, Roman GLUCK, Ilie DERCACI, Elena COJUHARI, Vasile TRONCIU, Silvia ANDRONIC, Dumitru POSTOVAN! Vă mulțumim pentru că ne-ați redat încrederea în propriile forțe! Apreciem efortul dvs. imens și vă îmbrățișăm!

Acum, abia așteptăm să revenim în aulele universitare! Iar noilor veniți – candidaților la studii – le recomandăm cu toată încrederea UTM, FCIM, FAF – pentru că aici, într-adevăr, ne construim cu eforturi comune Viitorul! Thank You!

Citește mai mult pe utm.md

 

FELICITĂRI DRD. CĂRBUNE VIOREL PRIVIND PREZENTAREA CU SUCCES A TEZEI DE DOCTOR ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

Vineri, 26 iunie 2020 a avut loc  şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care a fost examinată teza de doctor în tehnică cu tema ”Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare”, autor:Viorel Cărbune,  ing., lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Ședința a avut loc online în grupul MS Teams  Școala Doctorală SCEE. La ședință au fost prezenți 23 membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil, dar și mai mulți profesori, cadre didactice tinere de la FCIM.

Teza de doctor a dlui Viorel CĂRBUNE este dedicată problemelor actuale de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnicilor de extragere a cunoștințelor expertului uman cu scopul utilizării acestora la dezvoltarea structurilor cu autoorganizare pentru sisteme de suport decizional. Lucrarea conţine cercetări ştiinţifice teoretice şi experimentale semnificative, oferind noi mijloace și posibilități de cercetare a proceselor decizionale fuzzy și neuronale, dar și de construire a sistemelor de suport decizional pentru aplicații industriale.

Originalitatea soluţiilor propuse constă în abordarea și îmbinarea tehnicilor inteligente de „machine learning” cu modelul comportamental al operatorului uman.

În baza prezentării şi discuţiilor la şedinţă, luînd în consideraţie actualitatea temei, inovaţia ştiinţifică, valoarea ştiinţifică şi aplicativă a lucrării, originalitatea şi nivelul aprobării rezultatelor obţinute şi în rezultatul votării membrilor Seminarului Ştiinţific de Profil, s-a hotărât  de a aproba și de a  recomanda teza prezentată pentru susţinere la Consiliul Ştiinţific Specializat.

CAUȚI O COMUNITATE SĂ-I DAI FRÂU LIBER INVENTATORULUI DIN TINE? TE AȘTEPTĂM LA UTM!

Marius NISTREAN studiază specialitatea „Robotică și mecatronică” în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei.

Se declară mândru de faptul că în acest domeniu ultratehnologizat are posibilitatea să învețe de la cei mai calificați profesori, cu rezultate în domeniul didactico-științific recunoscute la nivel internațional. Iar cursurile la facultate au loc în aule și laboratoare moderne, utilate cu susținerea diverselor companii din Republica Moldova și internaționale. Creativitatea studenților de asemenea este susținută și încurajată. Ai o idee? UTM te va ajuta să o realizezi. Vei avea și posibilitatea să o prezinți publicului la diverse concursuri internaționale, în cadrul cărora reprezentanții UTM au deja un statut permanent.

Are un mesaj inspirațional către tinerii aflați în pragul alegerii viitorului profesional: „Ești creativ și cauți o comunitate unde să-i dai frâu liber inventatorului din tine? Te așteptăm la UTM, la Robotică și mecatronică!”

 

Cotește mai mult pe utm.md

ÎN CADRUL COMISIEI DE ADMITERE UTM A FOST DESCHIS UN CALL CENTRU

Admiterea-2020 bate la ușă, iar întrebările legate de aceasta se înmulțesc de la o zi la alta.

Dar nu vă faceți griji, dragi candidați la studii! Astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei, sub egida CEGHID, își inaugurează activitatea un Call Centru, unde ne puteți adresa toate întrebările care vă frământă cu referire la admitere: specialități, facultăți, condiții de studii, mobilități academice, stagii de practică etc.

Apelați-ne cu încredere la tel.  060-30-20-51; 060-30-20-52; 060-30-20-53; 060-30-20-54; 060-30-20-55. Suntem aici ca să limpezim orice întrebări legate de Admiterea-2020 la UTM!

SENATUL A APRECIAT ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI UTM ÎN ANUL 2019 CA “FOARTE BUNĂ”

Pe 26 mai 2020, în ședința Senatului UTM care s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, prin intermediul instrumentului Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, a prezentat partea a doua a raportului anual privind activitatea Administrației UTM în anul 2019, prima parte a acestuia (executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020) fiind prezentată de către dl rector, în şedinţa Senatului din 30 aprilie 2020, organizată în format mixt, din cauza regimului de lucru mai puțin ordinar, condiţionat de pandemia COVID-19.

Cu grijă pentru susținerea contingentului de profesori și personalul nondidactic și creșterea în continuare a contingentului de studenți – nucleul pe care se ține de fapt o universitate, rectorul a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unei noi formule/metodologii de finanțare a universităților, în conformitate cu profilul de studii și cheltuielile pe care acesta le suportă per student.

De asemenea, dl Bostan a expus, punct cu punct, realizările UTM înregistrate în anul 2019 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, informatizarea proceselor universitare, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent.

Deși prezentat în fața unui auditoriu organizat cu totul altfel decât până acum, acest al patrulea la număr raport al rectorului Viorel BOSTAN, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, a fost la fel de apreciat ca și precedentele pentru implicarea plenară, efortul evident și rezultatele notabile ale administrației universităţii în dezvoltarea ascendentă a UTM, lucru demonstrat de votul majorităţii senatorilor: calificativul “Foarte Bun”.

Menţionăm că Raportul Anual UTM, 2019 poate fi consultat public pe pagina web a universităţii, cu posibilitatea de răsfoire virtuală a acestuia, conform exemplelor video de mai jos.

Citește mai mult pe utm.md

PROCESUL DE STUDII LA UTM SE SUSPENDĂ!

Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori!

În conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, procesul educațional se suspendă pentru perioada 11-23 martie 2020.

În acest sens, a fost emis Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292 din 10.03.2020 „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ”

Despre reluarea orelor de curs, de laborator, seminariilor, consultațiilor și oricăror altor tipuri de activități academice vă vom informa suplimentar.

Citește mai mult utm.md

CORONAVIRUS: APEL LA CALM ȘI INFORMARE CORECTĂ

Vestea primului caz de coronavirus în Republica Moldova a fost primită cu îngrijorare, alarmă, pe alocuri chiar absurd. E o reacție firească, declanșată de acest fundal foarte încărcat. În situația dată, ne punem cea mai mare speranță în voi, tinerii, studenții, discipolii noștri: în viața noastră a intervenit acum un semnal, un apel la precauție și trebuie să-l primim ca atare – cu calm și luciditate.

Să conștientizăm că acest virus este mai puțin violent decât panica pe care putem să o declanșăm și pe care să nu o mai putem controla. Să dăm dovadă de maturitate, să fim raționali și, conștienizând tot pericolul, să respectăm cu strictețe regulile elementare de igienă. Viața noastră își continuă mersul firesc. Ieșim la cursuri, urmăm toate activitățile conform orarului, îi îndemnăm la calm și pe cei de acasă, pe toți cei din jurul nostru. Să fim stăpâni pe situație, dar mai ales pe noi înșine!

Bineînțeles, se cere o intensificare a măsurilor de profilaxie epidemiologică, acestea fiind expuse pe site-ul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării și pe care vă îndemnăm insistent să le urmați cu toată responsabilitatea: https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-solicita-organelor-locale-de-specialitate

În cazul în care în activitatea de zi cu zi a UTM vor interveni anumite schimbări, vă vom informa neapărat, în timp util, pe canalele noastre oficiale – în sălile de curs, pe site-ul www.utm.md și pe rețelele de socializare atribuite UTM, inclusiv https://www.facebook.com/UTMoldova/.

 

Citește mai mult pe utm.md

„MOLD SEF” – 2020

Patru profesori ai Universității Tehnice a Moldovei au intrat în componența comisiei de jurizare a Concursului național de științe și inginerie pentru elevi „MoldSEF”, care se desfășoară în perioada 14-16 februarie 2020 în incinta Liceului teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” din Chișinău. Dinu ȚURCANU și Sergiu CORLAT jurizează la compartimentul „Tehnologia informației”, iar Pavel NICOLAEV și Rodion CIUPERCĂ – la compartimentul „Științe aplicate”.

„MOLD SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este destinat elevilor claselor a IX-a – XII-a care, având ca îndrumător un cadru didactic sau cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice:

➡️ Științe și Matematică (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);

➡️ Științe Aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

➡️ Tehnologia Informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).

La ediția din acest an, cea de-a VIII-a, a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2020 au fost înscrise 74 de proiecte, elaborate de 124 de elevi, îndrumați de către 58 de cadre didactice/științifice, din 17 raioane și municipii.

Concursul este organizat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din subordinea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și cu suportul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova și își propune identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie. Iar prezența celor patru profesori ai UTM, dincolo de o jurizare obiectivă și imparțială, ar putea să-i inspire pe elevii pasionați de disciplinele tehnice și inginerie să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei – unica de profil ingineresc din Republica Moldova.

 

Citește mai mult pe utm.md