Mândră că sunt Femeie” – concurs organizat de Comitetul Sindical al salariaților UTM

Comitetul Sindical al salariaților Universității Tehnice a Moldovei organizează Concursul „Mândră că sunt Femeie”, ediția I, dedicat Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie.

 

Categorii de concurs:

  1. „Mărțișor” – lucrare manuală pe tematica concursului;
  2. „Sărut mâna, Mamă” – lucrare care ar valorifica Femeia și Mama (desen, piesă creată manual sau cu ajutorul tehnicilor, obiect confecționat etc.);
  3. „Acasă la Mama” – prepararea produselor de patiserie la alegere.

 Condiții de participare

  • Echipe de 1-4 persoane (angajate UTM);
  • Fiecare echipă va participa la cele 3 categorii de concurs;
  • Lucrările se vor realiza în prealabil și vor fi prezentate în ziua concursului;
  • Înscrierea la concurs se efectuează la Birourile Sindicale de la facultățile UTM.

Eligibile pentru înscrierea la concurs sunt angajatele UTM, membre de sindicat. Toate condițiile ce țin de organizare, desfășurare și desemnarea câștigătoarelor sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului „Mândră că sunt Femeie”.

Examinarea lucrărilor prezentate la Concurs se va efectua de către Comisia de evaluare a lucrărilor, constituită din angajați ai UTM, non-membri ai CS UTM, dar și membri de sindicat.

Pentru susținerea și stimularea creativității și competitivității, câștigătorii vor beneficia de premii (sub formă de cadouri) și diplome de onoare, conform clasamentului: locul I, locul II și locul III.

Rezultatele Concursului vor fi făcute publice în data de 4 martie.

Doritorii se pot înscrie la concurs apelând la președinții Birourilor Sindicale sau direct la Comitetul Sindical al salariaților, UTM.

 

 

 

 

„BAZE DE DATE – PARADIGME NOI ȘI VECHI”: SEMINAR FCIM-DISA

Pe 15 mai 2021 Departamentul Ingineria Software și Automatică (DISA), Facultatea Calculatoare și Microelectronica (FCIM), Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat Seminarul științific în format online cu genericul „Baze de date – paradigme noi și vechi”, evenimentul fiind dedicat Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale,  marcată anual la 17 mai.

 

Aflându-se deja la a II-a ediție, seminarul reprezintă o continuare a studierii la ciclul I – Licență a disciplinei „Baze de date”, rolul de titular al disciplinei respective, la fel ca și cel de organizator, moderator și coordonator științific al celor 29 de lucrări prezentate revenindu-i lectorului universitar Dorian SARANCIUC.

Fiind martorii unei expansiuni imense a datelor din ultimul timp,  precum și a importanței în continuă creștere a acestora, studenții au căutat în lucrările lor să identifice și să expună diverse tehnici, instrumente, dar și soluții care să contribuie la valorificarea datelor. De exemplu, „Evoluția SGBD Oracle” (Anastasia GORIUC, gr. TI-185), „Vulnerabilități de securitate în BD și măsuri de prevenire a lor” (Vlad TOACĂ, gr. TI-171), „Entity Framework DataBase First” (Maxim SLIVINSCHI, gr. TI-172), „ASP.NET Identity. Baza universală de autentificare” (Vladimir PETRUSEVICI, gr. TI-172), „Strategii de scalare a bazelor de date” (Daniel RAȘ, gr. TI-171), „Interacțiunea integrată a MongoDB și MS SQL Server” (Andrei TÎRSÎNA, gr. TI-185), „Blockchain technology” (Evghenii СOJUHARI, gr. TI-172), „Funcționalități noi în Оracle 21C” (Ion RABII, gr. TI-171), „Microservicii – patern arhitectural” (Bogdan KALINOVSKI, Vlad TOACĂ, gr. TI-171), „Big Data și Data Engineering” (Maxim NEESCAS, Andrei PLASCHIN, gr. TI-185), „Cozi de mesaje” (Dumitru PETROV, gr. TI-171), „Sisteme de baze de date distribuite și paralele” (Alexandra GAINA, gr. TI-185), „Language Integrated Query (LINQ) to SQL” (Dan BELOSCURNIC, gr. TI-186), „SQL в Data Science” (Artiom DOMINIC, gr. TI-186), „Baza de date NoSQL Elasticsearch” (Mihail GRAJDIAN, gr. TI-186), „Baze de date virtuale” (Mihail TANASOGLO, gr. TI-186), „Inovații SQL Server 2019” (Dmitri OBUH, gr. TI-182), „Baza de date SQL sau NOSQL?” (Constantin Raicovici, gr. TI-182), „Tehnologia OLAP” (Arcadie LEAH, gr. TI-186), „Protecția informației în sistemele de gestionare a bazelor de date” (Dmitri MUSCINSCHI, gr. TI-182), „MONGO DB – NoSql database” (Eduard VOITCO, gr. TI-172) etc.

Prezenți la seminar invitații speciali ai unor importante companii din domeniul IT au salutat inițiativa organizării unui asemenea seminar, precum și conlucrarea continuă a UTM cu sectorul privat în scopul asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și experiență privind domeniul bazelor de date.

În context, Oleg LUCAȘ, Senior .NET Developer, compania Amdaris, absolvent FCIM, specialitatea „Tehnologii Informaționale”, a lăudat facultatea și universitatea în ansamblu pentru tradiția de a-o orienta pe studenți ca temele pe care le abordează în lucrările lor teoretice, dar și în cele practice, în cadrul altor evenimente, să se deosebească prin originalitate, dar și actualitate, ceea ce este foarte important pentru acest domeniu deschis mereu schimbării și adaptării la importanța momentului, la tehnologiile de ultimă oră. Captivat de capacitățile și cunoștințele avansate ale studenților, d-sa a propus ca pe viitor seminarul să includă și o componentă practică, în cadrul căreia studenții să-și demonstreze și capacitățile de implementare a soluțiilor foarte interesate și inspirate pe care le găsesc și le expun în lucrările lor teoretice.

La rândul său, Alexandru FRECĂUȚAN, Specialist Ingineria Datelor, Endava, absolvent FCIM, specialitatea Calculatoare, s-a arătat plăcut surprins de felul în care studenții au reușit să exploreze partea tehnică a domeniului, de diversitatea stilurilor de prezentare, dar și de simțul practic care s-a făcut remarcat în cazul majorității studenților. În context, d-sa i-a invitat pe studenții FCIM-DISA să participe la programele de internship organizate de Endava, în cadrul cărora vor avea ocazia să-și extindă cunoștințele, să se familiarizeze cu tehnici și instrumente care să-i ajute să vadă în niște tabele cu cifre și litere o performanță, un rezultat sau o oportunitate care să-i inspire spre noi cuceriri.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, și șeful Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, s-au declarat mândri de studenții DISA participanți la eveniment, care, răspunzând provocării profesorului lor, lect. univ. Dorian SARANCIUC, au găsit modalități originale și captivante de prezentare a subiectelor abordate în lucrările lor, felicitându-i cu această ocazie atât pe studenți, cât și pe mentorul lor.

Desfășurat prin intermediul platformei Microsoft Teams, seminarul a constituit o dovadă concludentă a faptului că la UTM utilizarea tehnologiilor pentru educația online denotă nu doar respectarea normativelor recente de organizare a studiilor la distanță, dar și un imperativ al timpului, o soluție evidentă în situații imprevizibile.

 

UTM A SĂRBĂTORIT ÎNTR-UN CADRU FESTIV CEA DE-A V-A GALĂ A ȘEFILOR DE PROMOȚIE

În aer liber, păstrând distanța socială impusă de rigorile pandemiei, dar cu emoția și solemnitatea firească unui cadru festiv, cei mai buni 10 absolvenți ai programelor de licență, desemnați șefi de promoție ai anului 2020, au fost omagiați de către rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU.

Numele celor 10 șefi de promoție ai anului 2020 a fost rostit solemn, cu multă mândrie și considerație:

Vladimir VĂRZARU – FET, Inginerie și management în telecomunicații, gr. IMTC-161, media generală – 9,72;

Irina APOSTOL – FEIE, Inginerie și management în energetică, gr. IME-161, media generală – 9,61;

Irina BURAC – FCIM, Ingineria sistemelor biomedicale, gr. ISBM-161, media generală – 9,86;

Alina ŞOVA – FTA, Inginerie și management în industria alimentară, gr. IMIA-161, media generală – 9,75;

Nicoleta CUŞNIR – FIMIT, Inginerie și management în transporturi, gr. IMT-161, media generală – 9,80;

Ecaterina LUPU – FUA, Design interior, gr. DIN-161, media generală – 9,89;

Victoria LUNGU – FUA, Arhitectură, gr. ARH-141, media generală – 9,75;

Erica SECRIERU – FCGC, Construcții și inginerie civilă, gr. CIC-1601, media generală – 9,79;

Sandra PRUNICI – FIEB, Marketing și logistică, gr. ML-171, media generală – 9,93;

Mihai JANU – FTP, Design vestimentar industrial, gr. DVI-161, media generală – 9,63.

Chemându-i în față pentru a le înmâna diplomele de merit, câte un tricou cu logo-ul UTM și un premiu a câte 3000 de lei, cei 10 șefi de promoție și-au trăit cu un zâmbet larg, fericit clipele acestei sărbători care i-a onorat pentru efortul depus de-a lungul studiilor. Deja ingineri cu acte în regulă, ei s-au arătat profund emoționați de înaltele aprecieri a activității lor expuse cu multă căldură și cordialitate de către domnii rector și prorector și au răspuns afirmativ la îndemnul de a menține în continuare legătura cu Alma Mater prin continuarea studiilor la ciclul II. În semn de înaltă prețuire pentru continuarea studiilor la ciclul de Master, dar și a studiilor integrate în arhitectură (în cazul Facultății Urbanism și Arhitectură), șefii de promoție au fost surprinși să afle că vor primi în septembrie, cu titlu gratuit, și câte un laptop, care să le servească drept suport pe perioada studiilor, cu transmitere în posesie personală după susținerea tezelor de Master.

La rândul lor, șefii de promoție au exprimat sincere mulțumiri și aprecieri administrației UTM și profesorilor – dascălilor lor iubiți, pentru grija, îndrumarea și tot suportul oferit pe parcursul anilor de studii, subliniind că aceasta este cea mai frumoasă perioadă din viața lor, a cărei căldură o vor păstra în suflet pentru toată viața.

Organizată în premieră în 2016, Gala Șefilor de Promoție a ajuns, iată, la a V-a ediție, semnificând un gest de recunoaștere și apreciere a celor mai merituoși studenți, care au muncit foarte mult să obțină rezultate academice de excepție și care vor duce faima Alma Mater peste tot în lume.

 

Citește mai mult pe utm.md

TO ALL TEACHERS FROM FAF STUDENTS

Cele mai înălțătoare cuvinte de considerațiune, respect şi recunoştință vin în aceste zile din partea studenților către profesorii care i-au însoțit și îndrumat pe parcursul demersului didactic la facultate. Este și cazul studenților anului I ai Filierei Anglofone „Software Engineering” (FAF) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, care au ținut să exprime un omagiu profesorilor Viorel BOSTAN, Elena GOGOI, Sergiu CORLAT, Mariana CATRUC, Ionel SANDULEAC, Roman GHICA, Ilie DERCACI, Elena COJUHARI, Vasile TRONCIU, Silvia ANDRONIC, Dumitru POSTOVAN, care le-au susținut primii pași în miraculoasa și complexa lume a studiilor, manifestând muuuultă înțelegere, dedicație, motivație, răbdare, încredere și dragoste.

 Iubiți profesori! Dragi semănători de lumină! Am vrea să știți că aveți toată considerațiunea și aprecierile noastre! Am lăsat în urmă primul an de studii la facultate, cel mai râvnit și important, care ne-a schimbat atitudinea și ne-a arătat de ce studiile sunt atât de importante în formarea noastră profesională. În ciuda trecerii procesului de studii pe online, în semestrul 2, nu v-am simțit lipsa. Dimpotrivă, am văzut cât efort și entuziasm depuneți în procesul de predare. Ne-am convins: credeți sincer că fiecare dintre noi poate avea o carieră de succes! Aceasta ne-a motivat și ambiționat pozitiv să răsplătim cu aceeași ardoare efortul dvs.

Acest semestru 2 a fost o adevărată provocare pentru noi toți, însă, chiar dacă nu am putut să vă vedem aievea zi de zi, să știți că aveți un impact extraordinar asupra vieților noastre! Deschiși non-stop, conectați 7/7 și 24/24, ați reușit să ne redescoperiți în ciuda distanței, să ne cunoașteți doleanțele, preferințele. Nu ați renunțat nicio clipă și ați făcut tot posibilul să ne mențineți pe fiecare dintre noi pe linia de plutire!

Să știți, fără efortul și suportul vostru, noi nu am fi reușit să facem față izolării! Vă mulțumim fiecăruia în parte pentru dedicație! Mulțumirile noastre speciale vin și la adresa administrației, cu atât mai mult că suntem fericiții norocoși de a fi luat lecții de matematică superioară chiar de la rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, un reputat matematician, manager iscusit și Om cu literă mare! Un impact extraordinar îl are în formarea noastră și decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, dar și toți profesorii FAF – Elena GOGOI, Sergiu CORLAT, Mariana CATRUC, Ionel SANDULEAC, Roman GLUCK, Ilie DERCACI, Elena COJUHARI, Vasile TRONCIU, Silvia ANDRONIC, Dumitru POSTOVAN! Vă mulțumim pentru că ne-ați redat încrederea în propriile forțe! Apreciem efortul dvs. imens și vă îmbrățișăm!

Acum, abia așteptăm să revenim în aulele universitare! Iar noilor veniți – candidaților la studii – le recomandăm cu toată încrederea UTM, FCIM, FAF – pentru că aici, într-adevăr, ne construim cu eforturi comune Viitorul! Thank You!

Citește mai mult pe utm.md

 

FELICITĂRI DRD. CĂRBUNE VIOREL PRIVIND PREZENTAREA CU SUCCES A TEZEI DE DOCTOR ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

Vineri, 26 iunie 2020 a avut loc  şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care a fost examinată teza de doctor în tehnică cu tema ”Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare”, autor:Viorel Cărbune,  ing., lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Ședința a avut loc online în grupul MS Teams  Școala Doctorală SCEE. La ședință au fost prezenți 23 membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil, dar și mai mulți profesori, cadre didactice tinere de la FCIM.

Teza de doctor a dlui Viorel CĂRBUNE este dedicată problemelor actuale de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnicilor de extragere a cunoștințelor expertului uman cu scopul utilizării acestora la dezvoltarea structurilor cu autoorganizare pentru sisteme de suport decizional. Lucrarea conţine cercetări ştiinţifice teoretice şi experimentale semnificative, oferind noi mijloace și posibilități de cercetare a proceselor decizionale fuzzy și neuronale, dar și de construire a sistemelor de suport decizional pentru aplicații industriale.

Originalitatea soluţiilor propuse constă în abordarea și îmbinarea tehnicilor inteligente de „machine learning” cu modelul comportamental al operatorului uman.

În baza prezentării şi discuţiilor la şedinţă, luînd în consideraţie actualitatea temei, inovaţia ştiinţifică, valoarea ştiinţifică şi aplicativă a lucrării, originalitatea şi nivelul aprobării rezultatelor obţinute şi în rezultatul votării membrilor Seminarului Ştiinţific de Profil, s-a hotărât  de a aproba și de a  recomanda teza prezentată pentru susţinere la Consiliul Ştiinţific Specializat.

CAUȚI O COMUNITATE SĂ-I DAI FRÂU LIBER INVENTATORULUI DIN TINE? TE AȘTEPTĂM LA UTM!

Marius NISTREAN studiază specialitatea „Robotică și mecatronică” în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei.

Se declară mândru de faptul că în acest domeniu ultratehnologizat are posibilitatea să învețe de la cei mai calificați profesori, cu rezultate în domeniul didactico-științific recunoscute la nivel internațional. Iar cursurile la facultate au loc în aule și laboratoare moderne, utilate cu susținerea diverselor companii din Republica Moldova și internaționale. Creativitatea studenților de asemenea este susținută și încurajată. Ai o idee? UTM te va ajuta să o realizezi. Vei avea și posibilitatea să o prezinți publicului la diverse concursuri internaționale, în cadrul cărora reprezentanții UTM au deja un statut permanent.

Are un mesaj inspirațional către tinerii aflați în pragul alegerii viitorului profesional: „Ești creativ și cauți o comunitate unde să-i dai frâu liber inventatorului din tine? Te așteptăm la UTM, la Robotică și mecatronică!”

 

Cotește mai mult pe utm.md

ÎN CADRUL COMISIEI DE ADMITERE UTM A FOST DESCHIS UN CALL CENTRU

Admiterea-2020 bate la ușă, iar întrebările legate de aceasta se înmulțesc de la o zi la alta.

Dar nu vă faceți griji, dragi candidați la studii! Astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei, sub egida CEGHID, își inaugurează activitatea un Call Centru, unde ne puteți adresa toate întrebările care vă frământă cu referire la admitere: specialități, facultăți, condiții de studii, mobilități academice, stagii de practică etc.

Apelați-ne cu încredere la tel.  060-30-20-51; 060-30-20-52; 060-30-20-53; 060-30-20-54; 060-30-20-55. Suntem aici ca să limpezim orice întrebări legate de Admiterea-2020 la UTM!

SENATUL A APRECIAT ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI UTM ÎN ANUL 2019 CA “FOARTE BUNĂ”

Pe 26 mai 2020, în ședința Senatului UTM care s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, prin intermediul instrumentului Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, a prezentat partea a doua a raportului anual privind activitatea Administrației UTM în anul 2019, prima parte a acestuia (executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020) fiind prezentată de către dl rector, în şedinţa Senatului din 30 aprilie 2020, organizată în format mixt, din cauza regimului de lucru mai puțin ordinar, condiţionat de pandemia COVID-19.

Cu grijă pentru susținerea contingentului de profesori și personalul nondidactic și creșterea în continuare a contingentului de studenți – nucleul pe care se ține de fapt o universitate, rectorul a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unei noi formule/metodologii de finanțare a universităților, în conformitate cu profilul de studii și cheltuielile pe care acesta le suportă per student.

De asemenea, dl Bostan a expus, punct cu punct, realizările UTM înregistrate în anul 2019 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, informatizarea proceselor universitare, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent.

Deși prezentat în fața unui auditoriu organizat cu totul altfel decât până acum, acest al patrulea la număr raport al rectorului Viorel BOSTAN, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, a fost la fel de apreciat ca și precedentele pentru implicarea plenară, efortul evident și rezultatele notabile ale administrației universităţii în dezvoltarea ascendentă a UTM, lucru demonstrat de votul majorităţii senatorilor: calificativul “Foarte Bun”.

Menţionăm că Raportul Anual UTM, 2019 poate fi consultat public pe pagina web a universităţii, cu posibilitatea de răsfoire virtuală a acestuia, conform exemplelor video de mai jos.

Citește mai mult pe utm.md

PROCESUL DE STUDII LA UTM SE SUSPENDĂ!

Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori!

În conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, procesul educațional se suspendă pentru perioada 11-23 martie 2020.

În acest sens, a fost emis Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292 din 10.03.2020 „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ”

Despre reluarea orelor de curs, de laborator, seminariilor, consultațiilor și oricăror altor tipuri de activități academice vă vom informa suplimentar.

Citește mai mult utm.md

CORONAVIRUS: APEL LA CALM ȘI INFORMARE CORECTĂ

Vestea primului caz de coronavirus în Republica Moldova a fost primită cu îngrijorare, alarmă, pe alocuri chiar absurd. E o reacție firească, declanșată de acest fundal foarte încărcat. În situația dată, ne punem cea mai mare speranță în voi, tinerii, studenții, discipolii noștri: în viața noastră a intervenit acum un semnal, un apel la precauție și trebuie să-l primim ca atare – cu calm și luciditate.

Să conștientizăm că acest virus este mai puțin violent decât panica pe care putem să o declanșăm și pe care să nu o mai putem controla. Să dăm dovadă de maturitate, să fim raționali și, conștienizând tot pericolul, să respectăm cu strictețe regulile elementare de igienă. Viața noastră își continuă mersul firesc. Ieșim la cursuri, urmăm toate activitățile conform orarului, îi îndemnăm la calm și pe cei de acasă, pe toți cei din jurul nostru. Să fim stăpâni pe situație, dar mai ales pe noi înșine!

Bineînțeles, se cere o intensificare a măsurilor de profilaxie epidemiologică, acestea fiind expuse pe site-ul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării și pe care vă îndemnăm insistent să le urmați cu toată responsabilitatea: https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-solicita-organelor-locale-de-specialitate

În cazul în care în activitatea de zi cu zi a UTM vor interveni anumite schimbări, vă vom informa neapărat, în timp util, pe canalele noastre oficiale – în sălile de curs, pe site-ul www.utm.md și pe rețelele de socializare atribuite UTM, inclusiv https://www.facebook.com/UTMoldova/.

 

Citește mai mult pe utm.md