Vlad Kovalskii a inventat proteza dirijată cu puterea gândirii

Prin brațul protetic care poate citi impulsurile musculare, studentul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Vlad KOVALSKII, autorul invenției, își dorește să le facă viața mai ușoară oamenilor care nu au mâini. Dirijată cu ajutorul unei brățări speciale care se îmbracă pe partea membrului rămas, proteza poate fi pusă în funcțiune la fiecare contracție a mușchilor. 

Unicitatea invenției rezidă în faptul că persoana care o îmbracă, poate controla degetele brațului artificial cu puterea gândirii. Procesul de gestionare a protezei este facilitat de o brățară specială. Pentru ca brațul protetic să se miște, persoana trebuie să-și focalizeze bine atenția și gândurile. „Mult contează starea de spirit a persoanei. De exemplu, ea trebuie să-și imagineze clar mișcările degetelor.”

Vlad a dezvoltat și un program de instruire. Pentru fiecare persoană, proteza este configurată individual. Brațul protetic poate mișca fiecare deget în mod separat sau chiar două degete în același timp. Cu ajutorul brațului, persoana poate cu ușurință  să țină în mână un telefon mobil, de exemplu.

Proteza e confecționată din plastic organic și ușor, iar în interior are cinci motoare și o placă, reprezentând creierul acesteia. Poate fi tipărită timp de 20 de ore la o imprimantă 3D. Totuși, după cum spune Vlad, aceasta este doar o versiune demo și intenționează să dezvolte în viitor mai multe funcționalități ale acesteia.

Proteza trebuie să fie similară în proporție de 90% cu cea a unui om, iar studentul își dorește ca aceasta să fie de calitate, dar și la un preț accesibil. „Proiectul trebuie îmbunătățit și în viitor l-am putea implementa într-o mini-producție, pentru că există oameni în Moldova care au nevoie de această invenție, și nu numai în Moldova”, afirmă prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM. În Moldova, aproximativ 250 de persoane au nevoie de o proteză de mână.

Deși a fost deja premiată la importante foruri internaționale de profil, între care și Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT-2019”, unde a obținut Medalia de aur a EIS și Premiul Special al Asociației Tehnologiilor Alternative, Sibiu, Vlad intenționează să-și dezvolte invenția până în luna mai a anului viitor, când o va prezenta în calitate de teză la universitate.

Citește mai mult pe utm.md

Educația prospectivă și importanța acesteia pentru învățământul universitar

Viorelia LUNGU, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Științe Socio-Umane, FCIM, a intrat în noul an cu o realizare de amploare – a editat monografia științifică „Teoria și metodologia Educației prospective”, un proiect susținut și apreciat drept lucrare de valoare pentru anul 2019 de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. 

Dat fiind că Pedagogia prospectivă (PP) ca domeniu fundamental a fost puțin cercetată până acum, autoarea și-a propus să prezinte dimensiunea prospectivă a educației dintr-o dublă perspectivă: ca o caracteristică a educației, dar și ca premisă și consecință a dezvoltării. Chiar dacă până la finele sec. XX caracterul prospectiv al educației era recunoscut la nivel sistemic, acesta a fost puțin valorificat, în special în standardele educaționale, manualele şi materialele didactice din învățământul superior. Actualmente, în ritmul accelerat al schimbării, când ceea ce se învață astăzi mâine poate fi deja depășit, devine tot mai stringentă nevoia de a fundamenta teoretic și praxiologic acest important domeniu al educației, o necesitate ce se impune imperios atât în formarea inițială, cât şi în formarea continuă a personalității.

Înainte de a se constitui ca teorie științifică, Pedagogia prospectivă și-a demonstrat abordarea practică în dezvoltarea tehnologiei, în domeniul planificării, al afacerilor, în studiile de mediu, economie, politică, dar și la nivelul resurselor umane şi tehnologice, aplicând principii şi metode, verificate experimental și conceptualizate parțial în filozofie, pedagogie, sociologie. Confirmându-se astfel conținutul transdisciplinar al Pedagogiei prospective, implementarea acesteia în domeniul universitar a fost cercetată din diverse persective:

  • valorizarea anticipării și planificării acțiunilor, drept elemente fundamentale ale Educaţiei prospective (EP);
  • determinarea şi structurarea valorilor prospective, în funcție de competențele necesare în viitor;
  • analiza specialităților și competențelor dispărute sau pe cale de a fi depășite și anticiparea celor pe cale de apariție (competențe pentru viitor);
  • abordarea instituției de învățământ prin prisma prospectivă;
  • elaborarea componentelor structurale ale paradigmei EP.

Demersul teoretico-experimental al cercetării s-a axat pe conceptualizarea PP în baza a trei concepte: prospectiva educaţiei, pedagogia prospectivă şi caracterul prospectiv al educaţiei. Iar ca finalitate a teoriilor abordate, a fost fundamentat conceptul PP în sens larg şi restrâns, exprimat prin definițiile propuse:

În sens larg, pedagogia prospectivă reprezintă un domeniu fundamental al științelor educaţiei cu caracter teoretic, praxiologic şi prospectiv, care studiază şi dirijează procesul de schimbare și adaptare valorică şi are drept finalitate formarea unei personalități integral dezvoltate şi prospective, capabile să facă față transformărilor sociale, valorificându-şi deplin potențialul şi competențele, contribuind la atingerea idealului educațional.

În sens îngust, pedagogia prospectivă studiază procesul instructiv-educativ organizat şi proiectat de dezvoltare a personalității pentru viitor, de formare a conștiinței şi comportamentului proactiv de integrare activă în viața socială în continuă schimbare.

 

Citește mai mult pe utm.md

2019 a reconfirmat deschiderea UTM spre mediul internațional

Se mai perindă un an. Pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019 s-a dovedit a fi bogat în împliniri și realizări atât pe plan intern, cât și extern.

Deschiderea UTM spre mediul internațional a fost subliniată de propulsarea sa în cele mai prestigioase ratinguri internaționale – Webometrics, U-Multirank, QS World University Rankings.

Suntem mândri de faptul că UTM și-a completat palmaresul cu 26 de acorduri internaționale noi; organizarea a peste 20 de evenimente de anvergură de nivel internațional; elaborarea unor importante proiecte în colaborare cu parteneri din UE; Capacity Building Erasmus+; Jean Monnet; dar și crearea unei rețele de parteneriat CEEPUS.

Citește mai mult pe utm.md

UTM selectată în proiectul NATO „AMOXES”

În perioada de 12–15 decembrie 2019, o echipă de profesori titulari ai Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB) – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, directorul Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori, lect. univ. Nicolai ABABII și doctorandul Nicolae MAGARIU, care activează și în cadrul Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori, conf. univ. int., dr. Vasilii CREȚU, MIB, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, au efectuat un schimb de experiență și perfecționareîn Italia, în cadrul proiectului NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, https://amoxes.unibs.it la Universitatea din Brescia – Università degli Studi di Brescia.

Agenda vizitei a inclus discuții privind etapa inițială de cercetare în cadrul Proiectului AMOXES, în particular WP1, ceea ce include studierea unor subiecte comune de cercetare pentru realizarea scopului și sarcinilor proiectului, cum ar fi: necesitatea senzorilor chimici eficienți, portabili și a implementării platformelor în baza acestora pentru aplicații civile, industriale și de securitate; pregătirea nano-senzorilor chimici electro-optici noi; elaborarea dispozitivelor senzorice ce combină două principii de transducții diferite.

Profesorii noștri au efectuat și o vizită la Departamentul de Inginerie Informatică, care îmbină direcțiile de fizică aplicativă, teoretică, a senzorilor și informatica, inclusiv Centrul de cercetare interdisciplinară „Sensor Lab”, unde studenții și cercetătorii științifici din diferite țări își testează și implementează cunoștințele prin rezolvarea diferitelor probleme reale ale economiei/industriei țării, elaborând tehnologii, nanomateriale și dispozitive senzorice absolut noi sub îndrumarea profesorilor universitari responsabili de direcțiile respective, aplicându-le ulterior în industria țării.

Solicitat să se pronunțe asupra rezultatelor acestei vizite, lectorul universitar Nicolai ABABII a menționat:

– A fost o vizită extrem de fructuoasă și utilă. Universitatea din Brescia ne-a impresionat cu Laboratoarele „Sensor Lab” din cadrul Departamentului de Inginerie, condus de prof. univ., dr. hab, Elisabetta COMINI. Am rămas foarte impresionat de atmosfera de lucru, organizarea activității și echipamentele din – o varietate impresionantă de instalații și utilaje performante, utilizate în dezvoltarea și cercetarea senzorilor noi. Un mare plus îl acordăm și Universității-gazdă, în care la cele 3 cicluri își fac studiile atât cetățeni din Italia, cât și de peste hotare – peste 20 000 de studenți dornici de cunoștințe.

Doctorandul Nicolae MAGARIU a menționat în context că această vizită de lucru l-a orientat și motivat spre cercetarea de nivel înalt – o decizie luată pe fundalul atmosferei de lucru foarte dinamice care există în laboratoarele de elaborare și cercetare a senzorilor, dotate cu echipament ultra-performant pentru efectuarea tuturor măsurărilor necesare în domeniul proiectului dat. A specificat că se bucură nespus de posibilitatea de a participa ca bursier în acest proiect internațional în care sunt implicați numeroși tineri cercetători și doctoranzi sub îndrumarea unor savanți cu renume mondial și cercetători cu o experiență bogată în domeniu.

Conf. univ. int., dr. Vasilii CREȚU ne-a împărtășit impresiile privind buna organizare a procesului de educație universitară italiană, în particular în cadrul Centrului de cercetare științifică pe care l-a vizitat și care prezintă o structură bine închegată și relativ independentă, ce deține toate echipamentele, instalațiile și dispozitivele necesare pentru ciclul complet de sinteză a structurilor senzor și de cercetare a proprietăților senzoriale ale nanomaterialelor noi. De asemenea, s-a declarat impresionat de orașul Brescia și cultura multiseculară a acestuia.

 

Citește mai mult pe utm.md

Premierul Ion CHICU în vizită la UTM

Prim-ministrul Ion CHICU a vizitat Universitatea Tehnică a Moldovei unde s-a întâlnit cu studenții și profesorii.

Șeful Executivului a menționat că specialitățile inginerești sunt tot mai solicitate și i-a îndemnat pe tineri să se dedice studiilor. Prim-ministrul a vorbit despre programul investițional al Guvernului pentru 2020-2023 și a precizat că necesitatea de competențe inginerești va crește esențial.

„Sunt ferm convins că învățământul tehnic și șansele de restabilire a economiei țării se află într-o strânsă legătură. Pentru ca Republica Moldova să avanseze, trebuie să muncim împreună, deoarece voi sunteți viitorul”, a spus Prim-ministrul.

Guvernul va susține proiectele de dezvoltare instituțională a UTM și va majora investițiile în educație, pentru a crește calitatea și confortul procesului educațional, prin urmare – calitatea studiilor.

Prim-ministrul s-a arătat convins că industrializarea economiei naționale este soluția opririi exodului și creșterii durabile economice, menționând că prin industrializarea economiei naționale Moldova va fi inclusă în lanțurile economice regionale și globale.

Citește mai mult pe utm.md

„EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” și-a desemnat câștigătorii

În perioada 12-14 decembrie, în incinta Fablab Chișinău și a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC Tekwill s-a desfăşurat Concursul Studenţesc Internaţional de Sisteme Robotice Mobile şi Servicii IoT „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019”, ediţia a VIII-a, organizat de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM.

Tematica concursului a fost inspirată de renumitul film de comedie de Crăciun „Home Alone”, iar echipele au avut sarcină provocatoare de a dezvolta în timp de 24 ore un sistem care să imite comportamentul unei fiinţe vii de companie, educaţionale, sau de acordare a serviciilor de monitorizare, ghidare sau comandă. Pentru testarea proiectelor a fost utilizată macheta unui apartament cu simularea diferitor situaţii de caz (scurgere de gaze, fum, foc deschis, temperatură, umiditate, etc.).

Dispozitivele necesare pentru dezvoltarea proiectelor au fost oferite de către partenerii concursului: USAID Moldova, Orange, Allied Testing-Moldova, Amdaris și ICG Engineering.

Concursul a avut drept scop integrarea Sistemelor Robotice Mobile şi tehnologiilor Internet of Things (IoT). IoT sau Internetul Lucrurilor este un concept ce defineşte o lume în care obiectele fizice – dispozitive, vehicule, clădiri, echipamente industriale și alte elemente, încorporate cu echipamente electronice, dispozitive de acționare, senzori și software – sunt conectate între ele prin intermediul Internetului pentru a fi supravegheate și controlate.

Pentru participare în concurs s-au înscris 11 echipe din România (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi), Ucraina (Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Universitatea Naţională Tehnică din Vinniţa) și din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei).

Prezentarea proiectelor finale a avut loc vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în sala Immaginarium a Centrului de Excelenţă în Domeniul TIC Tekwill. La Ceremonia Oficială au participat Rectorul UTM Viorel Bostan, decanul FCIM Dumitru Ciorbă, șeful interimar al Departamentului Dezvoltare Economică din cadrul Misiunii USAID Moldova Steven Welker, manager de proiect USAID Sergiu Rabii, invitaţi din cadrul instituţiilor şi întreprinderilor din domeniu.

Juriul concursului format din profesioniști în domeniu: Dinu Țurcanu, prorector UTM; Eugeniu Gavrev, Orange Systems; Dmitri Calugari, ICG Engineering; Veaceslav Nastasenco,Allied Testing – a avut o sarcină dificilă să aleagă din cele 11 proiecte pe cele mai bune, originale și creative. În rezultat au fost acordate următoarele premii:

Locul 1 – echipa T.E.A.M. Echipa T.E.A.M., Universitatea Tehnică a Moldovei, Calculatoare și rețele (Andrei Miron, Daniel Cristian Surdu, Dragoş Mihai, advizer: Viorica Sudacevschi);

Locul 2 – echipa Napoka Rover, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Arion Ștefan, Pop Paul, Beleca Valentin, advizer: Grama Alin)

Locul 3 – echipa Lab 304, Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți (Dubovyk Oleksandr, AmariiI Anatolii, Balen Serhii, adviser Iakovleva Inna);

Mențiune specială – echipa Turbo-Robot-Challenge, Universitatea Tehnică a Moldovei, Microelectronică şi nanotehnologii (Argint Vitalie, Pozdneacov Dumitru, Angheluța Silviu, advizer Ababii Nicolae)

Toți participanții au primit diplome de participare.

 

Citește mai mult pe utm.md

„Earth Rover: Connecting Things” readuce tehnologia IoT în prim-plan

La data de 12.12.2019 la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică  a demarat Concursul studenţesc internaţional de sisteme robotice mobile şi servicii IoT „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019”, ediţia a VIII-a. Pentru participare, s-au înscris 6 echipe din străinătate (România: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi din Ucraina: Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi şi Universitatea Naţională Tehnică din Vinniţa).

Concursul „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” prevede integrarea sistemelor robotice mobile şi tehnologiile Internet of Things (IoT) şi  este dedicat științei și tehnicii, care dorește antrenarea unui număr cât mai mare de tineri pasionați de robotică, mecatronică, automatică, electronică şi programare. Competiția are drept scop stimularea şi dezvoltarea creativității şi spiritului inovativ și oferirea, pentru inginerii de mâine, a unor oportunități de dezvoltare prin provocări care să le permită să-şi pună în aplicare ideile şi abilităţile acumulate.

Internetul lucrurilor este componenta cea mai provocatoare a tehnologiilor în curs de dezvoltare, care tinde să facă parte din viaţa cotidiană. Este un concept ce defineşte o lume în care toate obiectele fizice – dispozitive, vehicule, clădiri, echipamente industriale și alte elemente, încorporate cu echipamente electronice, dispozitive de acționare, senzori și software – sunt conectate între ele prin intermediul Internetului pentru a fi supravegheate și controlate.

Prin organizarea acestui concurs s-a dorit deschiderea de noi colaborări internaționale între studenți și companii în vederea asigurării dezvoltării unei noii generații, fără de hotare, de ingineri, programatori și dezvoltatori de aplicaţii şi sisteme.

Tematica proiectului prevede dezvoltarea unui sistem (în timp de 24 ore), în baza unui set de dispozitive oferite de organizatori, care să simuleze comportamentul unei fiinţe vii de companie, educaţionale, sau de acordare a serviciilor de monitorizare, ghidare sau comandă.

Lansarea Concursului „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” are loc joi, 12 decembrie 2019, ora 10.00 pe platforma „FabLab Chişinău” care face parte din Centrul de Excelenţă în Domeniul TIC Tekwill, amplasat pe adresa or. Chişinău, str. Studenților, 9/11.

În timpul dezvoltării proiectelor echipele vor avea posibilitatea ca să-şi testeze ideile pe macheta unui apartament cu simularea diferitor situaţii de caz (scurgere de gaze, fum, foc deschis, temperatură, umiditate etc.).

Prezentarea proiectelor finale va fi lansată vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în sala „IMMAGINARIUM” a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC Tekwill cu o Ceremonie Oficială onorată cu prezenţa Administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei, invitaţi din cadrul instituţiilor şi întreprinderilor din domeniu.

Comitetul de organizare a Concursului: Dumitru CIORBĂ – președinte, Ana ȚURCAN, Victor ABABII, Ion FIODOROV, Radu MELNIC, Viorica SUDACEVASCHI, Gheorghe CEBAN, Victor ȘONTEA exprimă sincere mulțumiri  partenerilor și sponsorilor pentru susținerea acordată: USAID, Orange, Allied Testing, Amdaris, ICG Ingineering, H&S, Circle, FabLab, Tekwill, dar și

Citește mai mult pe utm.md

Rezultatele cercetărilor în tehnologiile lingvistice prezentate la UNESCO

Dr. Victoria BOBICEV, conferențiar universitar în cadrul Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice la conferință internațională „Language Technologies for All (LT4All): Enabling Linguistic Diversity and Multilingualism Worldwide”, desfășurată în sediul UNESCO, Paris, Franța.

Conferința s-a axat, în special, pe promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale tuturor utilizatorilor de limbi pentru a avea acces la informații și cunoștințe în cele mai utilizate limbi. Un obiectiv important al eforturilor în acest sens rezidă în încurajarea părților interesate de a adopta măsuri relevante, concrete pentru promovarea diversității lingvistice, a Internetului cu adevărat multilingv și a tehnologiilor lingvistice, cu un accent deosebit pe limbile autohtone.

Conf. univ., dr. Victoria BOBICEV a prezentat la acest important forum rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice. Lucrarea sa, „Contribution to the Universal Dependencies Treebank of Non-Standard Romanian Texts” (elaborată în coautorat cu  Cătălina Maranduc, Tudor Bumbu, Ludmila Malahov, Alexandru Colesnicov, Svetlana Cojocaru), a reflectat rezultatele obținute în colaborare cu Academia de Științe în cadrul proiectului de digitizare a patrimoniului cultural. Raportoarea a subliniat că cărțile vechi din biblioteca națională sunt scanate, supuse procedurii OCR (Optical Character Recognition) și apoi transliterate în limba româna contemporană. Pe viitor, cercetătorii își propun să dezvolte metodologiile și instrumentele necesare pentru marcarea morfologică și sintactică automată a textelor date.

Suntem mândri de succesele colegei noastre, o felicităm și îi dorim mult succes în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md

Şi profesorii învață limba engleză

u ocazia înmânării, în data de 10 decembrie 2019, a certificatelor de absolvire a cursurilor de limba engleză unui grup din 32 de profesori de la toate facultățile Universității Tehnice a Moldovei, dr., conf. univ., Svetlana CATERENCIUC, șefa Departamentului Limbi Străine, i-a felicitat pe cursanți cu frumosul prilej de a fi însușit acest instrument de lucru foarte necesar și important pentru activitatea didactică pe care o desfășoară.

Aceasta fiind deja o a treia promoție de absolvenți a cursurilor, este și dovada elocventă a faptului că, indiscutabil, cunoașterea limbii engleze deschide pentru cadrele didactice universitare enorme oportunități în cariera profesională, precum predarea cursurilor de specialitate în limba engleză, participarea la conferințe internaționale cu prezentări/comunicări în limba engleză, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, dar și posibilități de mobilitate academică și perfecţionare-predare.

Dna dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC le-a mulțumit și profesorilor-formatori, prezenți la solemnitate, asistenților universitari Ludmila CIUMAC, Olga ZINGAN, Lilia BURDILA, pentru dedicația manifestată în formarea de competențe lingvistice, foarte utile pentru activitatea de zi cu zi  a cadrelor didactice. Este vorba de înțelegerea documentului scris, expresia orală, lucrul în autonomie, bazele tehnicii de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând şi mijloacele TIC, dar și învățarea prin jocuri didactice şi conversaţii euristice, lucrări scrise şi audierea materialelor didactice autentice.

Solemnitatea a inclus și un moment marcat de înaltă sensibilitate, profesorii care au predat la cursuri mulțumindu-le colegilor lor audienți pentru silință și reușită, declarându-se mândri pentru faptul că prin aceste cursuri îi pot îndruma pe colegii de la toate facultăţile UTM să aibă acces direct la valorile învăţământului la scară mondială.

 

Citește mai mult pe utm.md

La UTM renovările nu țin cont de anotimp

De la începutul anului 2020, studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică vor avea o nouă aulă modernizată. Renovarea acesteia a început de curând, lucrându-se și în weekend-uri, chiar dacă majoritatea schimbărilor în blocurile de studii se fac vara.

„Pentru că Universitatea Tehnică a Moldovei este pentru și despre comunitatea sa, iar confortul în procesul de studii este imperativ, lucrările de demontare/schimbare/înlocuire/modernizare a aulei 104 din blocul de studii nr. 3 al UTM sunt în plină desfășurare. Astfel că deja la începutul noului an 2020 să întâlnim, studenții și profesorii cu o aulă universitară modernă”, a declarat rectorul  UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

După renovare, aula va fi dotată cu mobilier și echipamente pe măsura așteptărilor, corespunzător cerințelor pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de subdiviziunile amplasate în campusul Râșcani al UTM.

Un gest pe cât de frumos, pe atât de util ce denotă efortul și spiritul unei echipe consolidate, care își dorește și face tot posibilul ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină nu doar cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și o universitate modernă, inovativă, deschisă.

 

Citește mai mult pe utm.md